Relatietest (vijf relatievariabelen)

De kwaliteit van een partnerrelatie is afhankelijk van een aantal betekenisvolle kwaliteiten. Hoe hoger de score op de verscheidene onderdelen, hoe groter de kans dat er sprake is van een goede relatie. Hoe lager je scoort op de onderdelen des te groter is de kans dat er moeilijkheden in de relatie zijn. Scores kunnen per onderdeel wisselen. Een lage score op één afzonderlijk onderdeel wil niet zeggen dat de relatie op de klippen loopt. Het is een uitdaging om die thematiek aan te pakken en desgevallend met behulp van een seksuologisch hulpverlener/relatietherapeut uit te praten.
Er zijn 50 vragen. U moet alle vragen beantwoorden om een eindscore te kunnen berekenen.