Relatievragenlijst

DAS vragenlijst (Dyadic Adjustment Scale)

De meeste personen hebben wel eens onenigheden in hun relatie. Zou u zo vriendelijk willen zijn om in onderstaande lijst  te willen aanduiden in welke mate u en uw partner het al dan niet eens zijn. U kunt een X zetten in het vak dat voor u van toepassing is bij de betreffende vraag.
Naam:…………………………………………………………………………………………..

 

5

4

3

2

1

0

altijd akkoord

bijna altijd akkoord

af en toe niet
akkoord

dikwijls niet akkoord

bijna nooit akkoord

nooit akkoord

1

Financiële regelingen

 

 

 

2

Ontspanning

 

 

 

3

Godsdienstige
overtuiging

 

 

4

Tonen van affectie
(genegenheid)

 

 

5

Vrienden

 

 

 

6

Seksualiteit

 

 

 

7

Hoe je je volgens de
regels moet gedragen

 

 

8

Levensfilosofie
(opvattingen over het leven)

 

 

9

Omgang met ouders en
schoonouders

 

 

10

Doelen en dingen die
je belangrijk vindt

 

 

11

Hoeveelheid tijd je
samen doorbrengt

 

 

12

Belangrijke
beslissingen nemen

 

 

13

Huishoudelijke taken

 

 

 

14

Interesses en
activiteiten in je vrije tijd

 

 

15

Beslissingen rond je
beroep

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

altijd

bijna altijd

meer wel dan niet

af en toe

zelden

nooit

16

Hoe dikwijls denk je
eraan om te scheiden, uit elkaar te gaan of een einde te maken aan je
relatie?

 

 

17

Hoe dikwijls loopt
één van beiden het huis uit na een ruzie?

 

 

 

5

4

3

2

1

0

altijd

bijna altijd

meer wel dan niet

af en toe

zelden

nooit

18

Hoe dikwijls denk je
dat het tussen jou en je partner in het algemeen goed gaat?

 

 

19

Heb je vertrouwen in
je partner?

 

 

 

0

1

2

3

4

5

altijd

bijna
altijd

meer
wel dan niet

af
en toe

zelden

nooit

20

Heb je er ooit spijt
van dat je getrouwd bent of samenwoont (een relatie hebt)?

 

 

21

Hoe dikwijls kibbelen
jullie?

 

 

22

Hoe dikwijls “werken
jullie elkaar op de zenuwen?

 

 

 

 

4. elke dag

3. bijna elke dag

2. af en toe

1.zelden

0. nooit

 

23

Zoen je je partner

 

 

 

 

4. in allemaal

3. in de meeste

2. in sommige

1. in zeer weinig

0. in geen enkele

 

24

Hebben jullie
gemeenschappelijke interesses buitenshuis?

 

 

 

 

Geef aan hoe dikwijls
de volgende gebeurtenissen plaats vinden tussen jou en je partner

 

0

1

2

3

4

5

nooit

minder dan éénmaal
per maand

één of tweemaal per
maand

één of tweemaal per
week

éénmaal per dag

vaker

25

Een stimulerende
uitwisseling van gedachten

 

 

26

Samen lachen

 

 

 

27

Iets rustig bespreken

 

 

28

Samen aan een project
werken

 

 

29

Samen een activiteit
als koppel ondernemen

 

 

30

Elkaar complimentjes
geven

 

 

31

Hand in hand lopen

 

 

 

 

 

Over een aantal zaken
komen koppels soms overeen maar soms ook niet. Geef voor elk van de
onderstaande items aan of dit voor meningsverschillen zorgde in je relatie
gedurende de laatste weken.

 

0

1

 

ja

nee

32

Te moe zijn voor seks

 

33

Geen liefde tonen

 

 

 

34

Hieronder een lijn
die verschillende maten aangeeft van ‘gelukkig zijn’ in je relatie. Het
middelste punt (gelukkig) wijst op de gemiddelde mate van geluk in de meeste
relaties.

 

0

1

2

3

4

5

6

 

zeer ongelukkig

nogal ongelukkig

een beetje ongelukkig

gelukkig

zeer gelukkig

uiterst gelukkig

perfect

 

 

 

 

 

35

Plaats een X voor de
bewering die het best weergeeft hoe jij je relatie ziet in de toekomst.

 

 

5

Ik wil
verschrikkelijk graag dat mijn relatie zal slagen en wil daarvoor tot het
uiterste gaan

 

4

Ik wil zeer graag dat
mijn relatie zal slagen en zal daar al het mogelijke voor doen

 

3

Ik wil zeer graag dat
mijn relatie zal slagen en zal daar mijn bijdrage toe leveren

 

2

Het zou fijn zijn als
mijn relatie zou slagen maar ik kan niet meer doen dan ik al doe

 

1

Het zou fijn zijn als
het zou slagen maar ik weiger meer te doen dan ik nu al doe (om de relatie
staande te houden)

 

0

Mijn relatie kan
nooit slagen en ik kan niets méér doen om de relatie staande te houden

 

Algemene vragen

Wat apprecieer ik bij mijn partner (positief)?  Waarover komen we goed overeen?

Waaraan stoor ik mij bij mijn partner (negatief). Wat zou ik bij mijn partner veranderd willen zien.  Waarin verschillen we van mening?

Opdat onze relatie kan slagen, moet er onderstaande veranderen. Noteer wat jijzelf en je partner hiertoe zouden
kunnen bijdragen.

Aangepast naar DAS Vragenlijst
https://www.eft-zuid.nl/das.html 
https://www.emotionallyfocusedtherapy.nl
https://jacobs-gezinstherapie.nl/vragenlijsten/

Busby, D.M., Crane, D.R., Larson, J.H., & Christensen, C. (1995). A revision of the Dyadic Adjustment Scale for use with distressed and nondistressed couples: Construction hierarchy and multidimensional scales. Journal of Marital and Family Therapy, 21, 289-308.
Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of
marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 38, 15–28.
Sue Johnson, Brent Bradley, Jim Furrow, Alison Lee, Gail Palmer, Doug Tilley, Scott Woolley
Becoming an Emotionally Focused Couple Therapist – the workbook  

Druk best ‘liggend’ af voor een optimaal resultaat!