Relatiecheckup testen/vragenlijsten

Op deze pagina vind je een aantal testen en vragenlijsten rond persoonlijkheid, seksualiteit en relaties. Deze testen zijn vertalingen of aanpassingen van (professioneel) ontwikkelde testen of eigen ontwikkeld (bewerkt) materiaal.

Deze testen zijn louter informatief en geven geen sluitend profiel. Ze zijn alleen indicatief bedoeld, m.a.w. als een bepaalde score wordt behaald waarover je je zorgen maakt, is het misschien raadzaam hieromtrent verder gespecialiseerd advies in te winnen.

Deze testen hebben niet de bedoeling om diagnoses te stellen, de resultaten mogen ook niet  als dusdanig gebruikt worden voor welk doel ook en de ontwikkelaar kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke onvolkomenheden of onjuistheden.

Dit wil niet zeggen dat deze tests niet met de nodige zorg ontwikkeld en uitgeprobeerd werden. Ze baseren op wetenschappelijk onderzoek maar zijn niet onfeilbaar.

Ook de vragenlijsten zijn bedoeld om een checkup te maken van je relatie of meer inzage te geven in je persoonlijkheid. Je kan de ingevulde vragenlijsten met je partner bespreken om zo de relatie te verbeteren. Je kan ook professionele hulp inschakelen om dit in begeleiding te doen.

Privacybescherming : Jouw (inlog)gegevens worden op geen enkele wijze geregistreerd of bijgehouden. Het invullen gebeurt steeds anoniem.  Je bent zelf de enige die de uitkomst te zien krijgt. De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen.

Je mag deze testen/vragenlijsten vrij gebruiken voor persoonlijk (relatie)onderzoek en links maken naar dit overzicht, maar omwille van het vele werk dat erin stak, apprecieer ik een correcte bronvermelding. Overname/kopiëren/gebruik op andere websites is niet toegelaten! Sommige testen zijn immers al (mogelijks wetenschappelijk aangepast) reeds overgenomen van andere websites/bronnen of zijn gebaseerd op door anderen ontwikkelde testen.

Oorspronkelijke (test)ontwikkelaars wiens copyrightrechten onterecht aangetast werden, mogen steeds contact opnemen via gerardgielen@telenet.be

Suggesties of tips ter verbetering zijn altijd welkom.

© Gerard Gielen Pedagoog/Seksuoloog/Relatietherapeut


 

 

Relatietest (bewerking G. Gielen) : deze test met 50 vragen  geeft je een overzicht van je kwaliteiten inzake relatievorming. Klik hier

 

 

 

 


Eysenck Persoonlijkheidstest (EPI) : geeft een waarde op de schalen Extraversie-Introversie en Neuroticisme-Stabiliteit. Klik hier

 

 

 

 

 


Liefdestypes Helen Fischer : aantrekking hangt af van je liefdestype. Welk van de 4 persoonlijkheidstypen ben jij. Klik hier

 

 

 

 


Persoonlijkheidstest : deze test geeft een beeld van je persoonlijkheid op 10 persoonlijkheidsaspecten. Klik hier

 

 

 


 

Karaktertest Big 5 (bewerking G. Gielen) Dit is een zogenaamde Big5-test, waarbij je in het kort een test ondergaat waarbij 5 karaktereigenschappen naar voren komen : je krijgt een score voor ‘negatieve emotionaliteit’, ‘extraversie’, ‘openstaan voor nieuwe dingen’, ‘altruïsme’, ‘plichtsbewust of consciëntieus zijn’.  Klik hier

 

 

 


 

Relatietevredenheidstest. (Relationship Satisfaction Test). Voelt u zich bemind? Veilig? Vrij? Hoe vaak heeft u ruzie over geld? En hoe zit het met de seks? Geef eerlijk antwoord en ontdek de knelpunten in uw verhouding. Klik hier

 

 

 

 

 


 


Depressietest
. (bewerking G. Gielen)  Met deze test kunt u voor uzelf uitmaken of u in een depressie gesukkeld bent en of u best hulp van een arts of hulpverlener inroept.  Klik hier

 

 

 

 

 

 


 

Assertiviteitstest. (bewerking G. Gielen) Met deze vragenlijst kunt u een indruk krijgen over de mate waarin u assertief bent. De lijst geeft u slechts een indruk en aan het resultaat moet u geen absolute waarheid toekennen. Het geeft u iets om over na te denken.
Beantwoord de 24 uitspraken door het rondje van uw keuze aan te klikken. Sla geen vragen over. Geef uw antwoorden zo eerlijk mogelijk dan krijgt een zo goed mogelijk beeld. Aan het eind kunt u uw score opvragen. Klik hier

 

 

 


 

 

Ben_Kerckx / Pixabay


Seksuele intelligentie.
(bewerking G. Gielen) Met deze test meet je je seksuele openheid, de mate waarin je van seks kunt genieten en hoe open je staat tegenover je sekspartner. Bereken je seksquotiënt. Klik hier

 

 

 

 

 

 


 


Seksueel opvoedingstype.
(G. Gielen)Met deze test kunt u nagaan hoe open u staat tegenover seksualiteit bij (uw eigen) kinderen en hoe open/gesloten met of zonder schroom u met kinderen over seks wilt praten. Klik hier

 

 

 

 

 


 

Conflicthantering. Met deze toets (Thomas & Kilmann, bewerking G. Gielen) kunt u een beeld krijgen voor de strategieën die u kiest als het gaat om conflicthantering. Meestal worden meerdere strategieën gehanteerd maar het kan zijn dat een bepaalde strategie een voorkeur bij u heeft. Met deze toets krijgt u een indruk over de mate waarin u kiest voor: het zich aanpassen, het vermijden of ontlopen van bepaalde situaties, compromissen zoeken of de gulden middenweg zoeken, samenwerken of problemen oplossen en wedijveren of forceren. Klik hier

 

 

 

 


 Actief luisteren.
(bewerking G. Gielen) Met deze vragenlijst kunt u voor uzelf nagaan hoe goed u bent in het actief luisteren naar je partner. Geef uw antwoorden zo eerlijk mogelijk en vul alle vragen in, dan krijgt een zo goed mogelijke indruk over uw vaardigheid actief luisteren. Deze test is richtinggevend. Klik hier

 

 

 

 

 


Stemmingstest. (bewerking G. Gielen)  Deze test is oorspronkelijk gemaakt voor senioren om hun actuele stemming te meten, maar is ook bruikbaar voor iedereen binnen een relatie om de stemming op een bepaald moment vast te leggen. Klik hier

 

 

 

 

 


 


Ontrouwtest.
(bewerking G. Gielen)  Heb je een vermoeden dat je partner je ontrouw is? Doe deze test en controleer voor jezelf of je vermoeden klopt. Herken je de signalen? Praat er dan open over met je partner zonder meteen veroordelend te zijn. Klik hier

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Ben je klaar voor een nieuwe relatie?
(bewerking G. Gielen)  Liefdesverdriet, wie kent het niet? Het verlies van je geliefde kan je veel hartzeer bezorgen en vaak krijg je het gevoel dat je voor altijd zal blijven verlangen naar je ex. Met deze vragenlijst kan je voor jezelf nagaan of je klaar bent voor een nieuwe liefde na het afspringen van je vorige relatie.Klik hier

 

 

 


 

 

Photo by Scott Broome


Test de kwaliteit van seks en romantiek in je relatie
(bewerking G. Gielen). Aan de hand van een aantal vragen kom je te weten in hoeverre passie, romantiek en seks voldoende hoog scoren in je relatie. Klik hier

 

 

 

 


Bron Pixabay
Dr Gottman relatiecheckup (= vragenlijst). Stel je je vragen of je relatie goed is of er verbeterpunten zijn? Dr. Gottman, een Amerikaanse onderzoeker, maakte een lijst met negentien veel voorkomende terreinen van relatieconflicten. Geef bij elk terrein aan of en hoe het een probleem is in je relatie. Klik hier.

 

 

 


 

Image by Rondell Melling from Pixabay

 

 

Dyadic Adjustment Scale : Deze vragenlijst is een (uit het Engels vertaalde ) inventarisatielijst en geeft inzicht in hoe je oordeelt over verschillende punten over je relatie, op het moment dat je de lijst invult. (Bewerkt door G. Gielen naar EFT Nederland)  Klik hier