Minder vergevingsgezind zijn is relatiebevorderend

Eerste keer seks heeft invloed op zelfbeeld
Seks en agressie met elkaar verbonden

Het is beter voor je relatie rancuneus te zijn wanneer je partner zich slecht gedraagt dan hem te vergeven, dat blijkt uit  onderzoek.

Anemone123 / Pixabay

Onderzoeker James McNulty volgde pasgetrouwde partners gedurende een week. Daaruit blijkt dat degenen die hun partner vergaven, dubbel zoveel kans hadden dat hij zich slecht gedroeg de volgende dag dan bij degenen die boos bleven. “Wanneer iemand na een misstap hoort “Het is oké, schat”, dan gaat hij op basis hiervan misschien nog meer slechte beoordelingen maken”, aldus onderzoeker James McNulty. “Je voelt je misschien beter als je je partner vergeeft, maar het is belangrijk dat je nadenkt wat er gebeurt op lange termijn.”

“Ik bestudeerde het verschil tussen de neiging van mensen om hun partner te vergeven en om lichamelijk en verbaal agressief te zijn. Wanneer je minder vergevingsgezind zijn, krijg je minder met lichamelijke en verbale agressiviteit van je partner te maken”, besluit McNulty.

Ondanks literatuur die talloze positieve implicaties van vergeving documenteert, weten wetenschappers heel weinig over de mogelijke negatieve implicaties van vergeving. In het bijzonder kan de neiging om vergeving te uiten ertoe leiden dat overtreders zich opnieuw beledigd voelen door ongewenste gevolgen voor hun gedrag te verwijderen (bijvoorbeeld woede, kritiek, afwijzing, eenzaamheid) die anders recidiveren zou ontmoedigen.

In overeenstemming met deze mogelijkheid onthult McNulthy in een longitudinale studie van pasgetrouwde koppels een positief verband tussen de verslagen van echtgenoten over hun neiging om hun partners te vergeven en verslagen van psychologische en fysieke agressie van die partners. Meer in het bijzonder, hoewel echtgenoten die aangaven relatief vergevingsgezinder te zijn, psychologische en fysieke agressie ervaarden en stabiel bleven gedurende de eerste vier jaar van het huwelijk, ervoeren echtgenoten die aangaven relatief minder vergevingsgezind te zijn, in de loop van de tijd achteruitgang in beide vormen van agressie. Deze bevindingen vergezellen slechts een paar anderen in het aantonen dat vergeving geen wondermiddel is.

Is de discussie eenmaal ten einde, ga dan direct iets anders doen.  Zoek een kleine bezigheid in huis die je de gelegenheid geeft om tot jezelf te komen. Ga de was ophangen, doe de afwas die er nog staat of lees een boek. Zoek daarvoor een andere kamer op om een lichamelijke afstand tussen jou en je partner te scheppen. Maar ga daarin niet te ver. Blijf wel bij in de buurt want anders lijkt het erop dat jij nog boos bent. Orden in de tussentijd je gedachten en weersta de verleiding om je in zijn/haar armen te werpen.

Onderdruk de neiging om hem/haar een stevige knuffel te geven.  Je kunt nog beter van ellende in de nutellapot duiken dan je aan zijn/haar voeten te werpen. Denk eraan: de ruzie mag dan wel over zijn maar jij hebt ook je eigenwaarde. Laat je niet vert/nederen door zijn/haar gemok.

Blijf in de omgeving. Als je nu weg zou gaan, zou je teveel afstand tussen jou en je partner scheppen en daarmee zou je de situatie alleen maar verergeren. Laat hem/haar merken dat je boos bent maar doe de deur van de kamer waar je bent niet dicht, zodat hij/zij je gemakkelijk kan opzoeken.

Bronnen

https://psychcentral.com/news/2012/08/03/honesty-not-forgiveness-may-be-best-for-couples/42632.html

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0146167211407077

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112745/

http://www.goedgevoel.be/gg/nl/506/Communicatie/article/detail/1220447/2011/02/10/Lang-boos-blijven-is-beter-voor-relatie.dhtml

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge