Positieve kanten van een relatiebreuk

Pesten na relatiebreuk?
In een sleur? Sluit dan een sekscontract af

Foto G. Gielen

Tranen, dozen ijs, alcohol en zakdoeken, dat komt vaak kijken bij liefdesverdriet om een relatiebreuk te verwerken. Hoewel het op dat moment overkomt dat die hartenpijn nooit over gaat, is het tegendeel waar. Onderzoek toont aan dat er ook  positieve gevoelens kunnen zijn die we aan een relatiebreuk overhouden, zoals het opnieuw ontdekken van onze eigen identiteit.

“Relatiebreuken zijn exact datgene wat we nodig hebben om te kunnen groeien en ons te ontwikkelen als persoon,” oordeelt de Amerikaanse professor psychologie dr. Gary Lewandowski. Verbroken liefdesrelaties zijn nodig hebben om als mens te kunnen groeien en te ontwikkelen als persoon,” aldus de Amerikaanse professor psychologie dr. Gary Lewandowski, die eerder publiceerde over het Michelangelo-effect. Dit laatste betekent dat in gelukkige, duurzame relaties partners op den duur innerlijk, uiterlijk en qua gedrag steeds meer op elkaar gaan lijken. In minder succesvolle relaties gebeurt dit niet of minder. In een relatie voed je elkaar als het ware een beetje op. Partners vormen en ‘beeldhouwen’ elkaar enigszins, zodat ze daar beter c.q. mooier van worden. Ze helpen elkaar meer uit zichzelf te halen wat op zijn beurt bijdraagt aan de tevredenheid en dus aan het succesvol zijn van de relatie………

Het lijkt tegenstrijdig maar is het niet. Relaties waaruit beide individuen profijt halen, zijn gelukkiger dan deze waarin de verhouding zelf op de voorgrond staat. Vroeger bleven huwelijken overeind dankzij communicatieve vaardigheden of uit economische noodzaak.  Lewandowski onderschrijft de gedachte dat individuen de relatie gebruiken om kennis en ervaringen te verzamelen en op die manier zichzelf te verrijken. Hoe beter dat lukt en hoe meer de partners elkaar helpen zichzelf ‘uit te breiden’, hoe tevredener ze zich in hun verhouding voelen.

Op zijn beurt heeft dat gevoel een voorspellende waarde over de duurzaamheid van de relatie.

Om aan te tonen dat we ook kunnen leren uit relatiebreuken deed Lewandowski onderzoek bij koppels die met een relatiebreuk te maken hebben gehad.  Hij ondervroeg in een onderzoek mannen en vrouwen met een gebroken hart, die in de afgelopen drie maanden een liefdesbreuk na een serieuze relatie kregen te verwerken. De resultaten van die ondervraging waren verrassend.

Partner als belemmerende factor
1 op de 3 ondervraagden beschouwde de breuk als een negatieve ervaring, maar 41 % vond de relatiebreuk bij nader inzien een positieve ervaring, ook wanneer ze zelf gedumpt werden. Ze omschreven de beëindiging van de relatie met woorden als “gelukkig”, “kalm”, “opluchting”, “sterk” en “zelfzeker”. Lewandowski verklaart die positieve gevoelens door te stellen dat een liefdespartner de groei en voortuitgang van jezelf als persoon kan belemmeren. Soms worden we zo opgeslorpt door het leven van onze geliefde, dat we de persoon die we zelf waren voor we die partner ontmoetten uit het oog verliezen. Na een relatiebreuk kan die “ware ik” zich weer opnieuw ontwikkelen. Je herontdekt opnieuw de dingen die je leuk vindt, maar verwaarloosd had door je partner te leren kennen.

Jezelf even “resetten”
Niet alleen Lewandowski ontdekte de positieve kanten aan het ervaren van een relatiebreuk. Ook uit een studie van de University of Minnesota uit 2003 bleek dat velen na een relatiebreuk contradictorisch genoeg veel meer zelfvertrouwen kregen. “Na een relatiebreuk moeten we niet langer verantwoorden voor onszelf waarom we bij die persoon willen blijven. En daardoor zien we de dingen veel helderder,” verklaart een van de onderzoeksters. Ook een studie uit 2010 van Northwestern University stelde vast dat individuen na een relatiebreuk zich verloren kunnen voelen en hun identiteit kwijt zijn, maar dat is niet noodzakelijk iets negatiefs. “Het lijkt erop dat een relatiebreuk ervoor zorgt dat we kunnen “resetten” en met een schone lei herbeginnen,” legt één van de onderzoekers uit.

Bronnen

Nina Dillen http://www.goedgevoel.be/gg/nl/10/Seks-en-Relaties/article/detail/2310151/2015/05/05/Geloof-het-of-niet-een-relatiebreuk-is-goed-voor-je.dhtml

http://www.welingelichtekringen.nl/liefde-2/451844/het-beeindigen-van-je-relatie-is-zo-slecht-nog-niet.html

http://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2015/05/06/na-het-gebroken-hart-volgt-de-opluchting-en-persoonlijke-groei

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge