Voor wie is relatiebreuk het ergst : mannen of vrouwen?

Pil tegen liefdesverdriet?
Huwelijksdwang

Copyright imgrum.net

Een gebroken hart, iedereen heeft het al wel eens meegemaakt. Maar lijden vrouwen harder onder een break up dan mannen, of is het net omgekeerd. Een nieuwe wetenschappelijke studie brengt uitsluitsel.

Vrouwen ervaren meer emotionele pijn na een breuk, dat blijkt uit een studie van Binghamton University in New York en University College in Londen. Daaruit blijkt echter ook dat vrouwen na die eerste emotionele momenten er sneller weer bovenop raken dan mannen. Die gaan namelijk na een liefdesbreuk gewoon verder met hun leven, maar herstellen nooit volledig van hun gebroken hart.

“De meeste vrouwen worden hard en snel geraakt door een breuk, maar gedragen zich minder zelfdestructief. Ze rekenen op steun van hun sociale netwerk en herstellen bijgevolg sneller en vollediger”, zegt auteur van de studie Craig Morris. “Vrouwen bereiken op een bepaald moment het punt waarop ze beseffen dat de breuk definitief is, en dat het tijd is om verder te gaan met hun leven.”

“Mannen daarentegen reageren slechter op een breuk op een zelfdestructieve manier”, gaat Morris verder. “Ze zijn vaak kwaad, en vertonen enkele tekenen van depressie. Dat kan maanden tot zelfs jaren blijven aanslepen, waarna ze verder gaan met hun leven en een nieuwe relatie beginnen.”

Voor hun onderzoek stelden Morris en zijn collega’s 5.705 mensen in 96 verschillende landen de vraag om de pijn van een liefdesbreuk op een schaal van 0 tot 10 weer te geven. 0 stond in dat geval voor geen enkel effect, 10 voor ondraaglijk. De gemiddelde score die vrouwen gaven aan een liefdesbreuk was 6.84 wat betreft emotionele pijn, tegenover 6.58 bij mannen. Vrouwen gaven ook aan fysiek meer pijn te lijden dan mannen: respectievelijk 4.21 tegenover 3.75.


Daarenboven gaven vrouwen aan meer woede, stress en angst te voelen na een breuk, terwijl mannen eerder gevoelens van depressie rapporteerden.

“Het is belangrijk om onderzoek te doen naar liefdesbreuken, omdat we gemiddeld 3 breuken ervaren voor we dertig worden. Een daaronder is daarenboven zo ernstig dat hij ons leven weken of zelfs maanden aan een stuk beïnvloedt.”

Ander onderzoek geeft ook aan dat mensen na een relatiebreuk een heel onduidelijk zelfbeeld krijgen. Als ze zichzelf beschrijven aan anderen, dan gebruiken ze hier heel weinig woorden voor en laten ze maar een heel klein beetje van zichzelf zien. Ook geven ze aan verward te zijn over wie ze zijn en waarvoor ze staan. En hoe sterker en hechter de relatie is geweest, hoe onduidelijker het zelfbeeld als partners uit elkaar zijn. Deze onduidelijkheid levert vaak extra stress op : je bent niet alleen je partner kwijt maar ook een deel van jezelf.

Wat zijn mogelijk hulpbronnen voor mensen na een scheiding of breuk?

Bronnen

Tila Pronk Hartstocht De psychologie van de liefde. UItgeverij Bert Bakker 2012

http://www.goedgevoel.be/happy-spring/mannen-of-vrouwen-wie-lijdt-het-meest-onder-een-relatiebreuk~a6b53881

http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/2415562/2015/08/08/Mannen-of-vrouwen-wie-lijdt-het-meest-onder-een-relatiebreuk.dhtml

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge