Seksisme is hersenbepaald?

Seks en depressie : vrouwen (en mannen) durven niet over libidoproblemen praten
Seksuele gezondheid vluchtelingen
bettie_page_driving

Bron plus.google.com

In het kort is seksisme discriminatie op basis van gender en de stereotypen, houding en culturele elementen die deze discriminatie in stand houden.

Daarbij speelt macht een belangrijke rol, seksisme gaat om meer dan alleen vooroordelen. Doordat eeuwenlang mannen in een machtspositie hebben verkeerd (en grotendeels nog steeds verkeren) is die samenhang van vooroordelen en de scheve machtsverhoudingen erg belangrijk.

Is het een jongen of een meisje?’ De eerste vraag die bij de geboorte van een kind wordt gesteld illustreert dat het verschil tussen mannen en vrouwen een van de belangrijkste verschillen is tussen mensen. Maar dit verschil geeft ook aanleiding tot seksisme: het discrimineren op grond van geslacht. Meestal is dit gericht tegen vrouwen. Soms worden racisme en seksisme op een lijn gesteld. Maar waar racisme geen biologische grondslag heeft, is dat bij seksisme wel het geval beweert onderzoek. Er is een duidelijk biologisch verschil tussen de ene helft van de mensheid en de andere.

Uiteraard kunnen vrouwen ook bevooroordeeld zijn ten opzichte van mannen, maar doordat de machtsverhoudingen in het voordeel van de man zijn hebben de uitingen van mannen meer kracht.

Veel seksisme vindt onbedoeld plaats. Desgevraagd zal het merendeel van de mannen vinden dat vrouwen niet minder zijn dan zijzelf. Maar iedereen ziet de wereld door zijn of haar eigen filter, gevormd door ervaringen, sociale omgeving, afkomst, etc.

En dit kan leiden tot onbedoeld seksisme omdat in onze wereld nog steeds veel seksisme voorkomt. Seksisme wordt gevormd door het resultaat, niet door de bedoeling. Wanneer iemand bijvoorbeeld de neiging heeft omdat te denken dat er weinig vrouwen in hogere functies te vinden zijn doordat vrouwen minder gedreven zijn om carrière te maken is dat een seksistisch standpunt.

Daarbij wordt voorbij gegaan aan de moeilijkheden die vrouwen op hun weg tegen komen om daadwerkelijk carrière te maken. De persoon in kwestie mag het niet seksistisch bedoelen, het is wel een seksistisch standpunt.

In een Japans onderzoek werd de korte vorm van de Sex-Role Egalitarianism Scale (SRES) (21 items)  ontwikkeld en onderzocht op psychometrische kwaliteit met behulp van gegevens van een steekproef van 608 studenten. Interne consistentiecoëfficiënten waren,94 en 0,92 voor de twee vormen, stabiliteitscoëfficiënten met een testherhaling van drie weken interval waren 0,88 voor elk, en de coëfficiënt van equivalentie of de betrouwbaarheid van alternatieve vormen was .87.

Zoals verwacht scoorden vrouwen significant gelijker dan mannen op beide korte vormen en resultaten van factoranalyses wezen op eendimensionale metingen van een enkel construct voor mannen, vrouwen en de totale populatie.

Van ‘zin om wat overuren te maken in de kelder’ tot ‘ik hoop dat je niet van plan bent om zwanger te worden dit jaar’ – seksisme op het werk schuilt soms in kleine opmerkingen. Zes op de tien vrouwen kreeg er al mee te maken op het werk, zo blijkt uit een enquête van het tijdschrift Flair.

Eén op twee seksistische feiten gebeurt onder collega’s, in één op vier gevallen is de baas de schuldige. En wat op het eerste zich t een onschuldige opmerking lijkt, maakt vrouwen in 40 procent van de gevallen boos, 19 procent voelt zich vernederd en 30 procent is beschaamd. In één op de vijf gevallen blijft het niet bij vervelende opmerkingen, maar zeggen vrouwen dat ze al betast werden op het werk.

Hoewel vrouwen vaak niet gediend zijn van dit gedrag, heeft negen op de tien vrouwen dit seksisme nooit gemeld. Wanneer dit wel gebeurde, werd de persoon die zich seksistisch had gedragen slechts in 45 procent van de gevallen op de vingers getikt.

De hersenen zijn letterlijk en figuurlijk de blauwdruk van iemands ziel. Ook hoe mensen denken over gendergelijkheid en kansen is er af te lezen. Seksisme werd onderzocht in een Japans onderzoek onder 681 studenten (waarvan 306 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar.

Eerst werd van alle deelnemers aan de test bepaald wat hun zogenaamde Sex Role Egalitarianism is, oftewel hoe zij denken over hoe iemands gender de rechten, plichten, kansen en mogelijkheden beïnvloedt. Hoe meer mensen in gendergelijkheid geloven, hoe hoger hun SRE-score.

Bij hersenonderzoek bleek dat mensen met een lage SRE-score meer activiteit vertonen in het hersengebied waar emoties als woede en angst zetelen. Zij hebben ook meer aanleg voor het ontwikkelen van angsten en depressies, zowel de mannen als de vrouwen.

In wetenschapskringen is men kritisch over deze studie. Volgens sommigen is de correlatie tussen een lage SRE-score en verhoogde hersenactiviteit in bepaalde gebieden zeker interessant, maar wel erg klein.

De hersenen zijn letterlijk en figuurlijk de blauwdruk van iemands ziel. Ook hoe mensen denken over gendergelijkheid en kansen is er af te lezen.

Nochtans wijst niets er op dat racisme/seksisme een aangeboren component heeft. Dat nogal wat dieren, waaronder de mens, zich neerbuigend, onverdraagzaam tot racistisch opstellen tegenover anderen die in wezen alleen licht van hen verschillen, heeft te maken met psychische en cognitieve processen die mensen doorlopen bij de groei van baby tot volwassene.

Met name bij de opbouw en ontwikkeling van een eigen identiteit, beginnend met bijna onvermijdelijke groepsidentificatie (gezin, geslacht, taal, dorp, stad, streek, land, voetbalploeg…) gaat men anderen tegen zich afzetten. Het is dus wellicht meer een proces van culturalisatie en socialisatie dan van aangeboden hersenpatronen, maar echt uitsluiten kan men dit uiteraard niet.

‘Wetenschappers die op basis van hun onderzoek claimen dat mannen en vrouwen fundamenteel verschillend zijn en die ­seksistische uitspraken doen, worden hoogstens op de vingers getikt. Terwijl ook in dat debat over genderverschillen meer nuance nodig is. De verschillen tussen mannen- en vrouwenbreinen zijn veel minder wezenlijk dan wel eens beweerd wordt.’

 

 

Bronnen

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/seksisme-biologischer-dan-racisme/

https://www.researchgate.net/publication/226529185_Abbreviated_measures_of_sex_role_egalitarianism

http://relatie.blog.nl/onderzoek/2015/10/31/seksisme-is-af-te-lezen-in-iemands-hersenen

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/man-en-vrouw/95026-wat-is-seksisme.html

http://www.independent.co.uk/news/science/racism-sexism-prejudice-implicit-bias-universities-students-graduation-aaas-a7587716.html

https://debuk.wordpress.com/2015/12/10/sexism-on-the-brain/

https://decorrespondent.nl/4920/hierin-verschillen-mannen-van-vrouwen-en-hierom-is-dat-verschil-benoemen-zo-gevoelig/40831050480-1e32e84d

http://www.gva.be/cnt/dmf20150915_01867549/zes-op-tien-vrouwen-krijgt-te-maken-met-seksisme-op-het-werk

https://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/08/national/social-issues/1-6-women-japan-suffer-workplace-discrimination-pregnancy-survey/

http://www.tokyoweekender.com/2016/09/sexism-in-the-city-will-men-and-women-ever-be-equal-in-japans-workforce/

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160812_02422937

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge