Werkverslaving en geestelijke en relationele gezondheid

Onderzoek naar ontrouw
Sexting kan een relatie negatief beïnvloeden
women, teamwork, team

Free-Photos (CC0), Pixabay

Als cultuur zijn we groei en productiviteit gaan waarderen , waardoor betaald werk niet alleen een noodzaak is, maar ook een centrale zorg in het leven van mensen. Toch schaadt deze houding ten opzichte van werk ons ​​meer dan dat het helpt, met onderzoek dat aantoont dat werkverslaving (work alcoholic) een groeiend probleem is in de geïndustrialiseerde wereld . En volgens de bevindingen van een recent onderzoek houdt werkverslaving verband met een slechtere geestelijke gezondheid met als gevolg meer relationele problemen .

Volgens Teena J Clouston Professor in Occupational Therapy, Life Balance and Wellbeing, Cardiff University  is werkverslaving  een klinische aandoening die wordt gekenmerkt door een obsessieve en compulsieve interesse in werk. Mensen werken meestal meer dan nodig is, hetzij op de werkplek, hetzij vanwege financiële nood. Andere kenmerken zijn onder meer bezorgdheid over hun prestaties op het werk, rigide denken en perfectionisme, dat vaak op anderen wordt geprojecteerd .

Mensen met een werkverslaving worden ertoe aangezet buitensporig te werken, ondanks de nadelige gevolgen die dit heeft voor hun persoonlijke gezondheid en welzijn, en relaties. Mensen die het risico lopen werkverslaving te ontwikkelen, hebben vaak een laag zelfbeeld, twijfelen aan hun prestaties op het werk of hebben obsessief-compulsieve persoonlijkheidskenmerken .

Talrijke onderzoeken hebben de negatieve impact van werkverslaving op de geestelijke gezondheid aangetoond. Maar een studie onder werknemers in Frankrijk onderzocht waarom werkverslaving zulk een grote impact heeft op de mentale en fysieke gezondheid.

De onderzoekers keken naar in totaal 187 werknemers uit verschillende beroepen en demografieën, die werden gevraagd om vier verschillende vragenlijsten te beantwoorden. Ze ontdekten dat hoge werkeisen en mensen die in hoge drukfuncties werkten – bijvoorbeeld managers met grotere verantwoordelijkheden – de belangrijkste factoren waren die bijdroegen aan het risico op werkverslaving.

Waar dit gepaard ging met langer werken dan nodig en een obsessieve benadering van het werk, was er een nog groter risico op het ontwikkelen van werkverslaving. Vrouwen bleken ook meer vatbaar te zijn voor het ontwikkelen van werkverslaving dan mannen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is waarom vrouwen meer kans hadden om werkverslaving te ontwikkelen, heeft ander onderzoek vergelijkbare bevindingen opgeleverd.

Werknemers met een depressie hadden twee keer zoveel kans om een ​​werkverslaving te ontwikkelen dan degenen zonder psychische problemen. Slechte slaapkwaliteit, hoge stressniveaus en een laag algemeen welzijn werden ook als risicofactoren geïdentificeerd.

Hoewel de steekproefomvang van deze studie klein was, heeft eerder onderzoek ook aangetoond dat werkverslaving wordt geassocieerd met depressie, stress, slaapstoornissen en een verminderde geestelijke gezondheid . Burn-out en uitputting werden ook gemeld.

Mentale gezondheid

Werkverslaving komt vaker voor in geïndustrialiseerde landen waar werkprestaties een maatstaf zijn voor succes. Dit suggereert dat neoliberale ideeën over werk van invloed zijn op het vergroten van het risico op werkverslaving. Deze ideeën zetten de werkdruk en prestaties op het werk onder druk om de economische groei te bevorderen. Ze richten zich ook op het vergroten van iemands verantwoordelijkheden op het werk.

Gezien de nadelen van werkverslaving zijn radicale veranderingen op zowel de werkplek als de samenleving nodig. Dit betekent dat de samenleving werk niet meer ziet als een cruciaal instrument voor prestatie en groei, en in plaats daarvan meer waarde en belang hecht aan de gezondheid en het welzijn van de werknemer, zowel individueel als collectief.

Ondersteuning en verandering kunnen daadwerkelijk plaatsvinden op de werkplek zelf, en daarom is het belangrijk dat werkgevers de werkeisen op een positieve manier herkennen en aanpakken. Een onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat het vergroten van de werkzekerheid en de kansen op ontwikkeling het risico op werkverslaving verkleint.

Andere studies hebben gesuggereerd dat interventies voor het evenwicht tussen werk en privé het risico of werkverslaving kunnen verminderen. Als werkplekken bijvoorbeeld actief de werkuren verkorten om werknemers de kans te geven meer tijd met hun gezin door te brengen, kan dit juist leiden tot betere werkprestaties. En minder werktijden kunnen ook gezinsconflicten voor werknemers verminderen, omdat werknemers zinvoller in gezinstijd kunnen besteden.

Het is ook aangetoond dat het bevorderen van het evenwicht tussen werk en privéleven zowel de fysieke als de psychische gezondheid en de persoonlijke veerkracht van werknemers verbetert. Door tijd en energie in het werk en het privéleven in balans te houden, voelen mensen zich beter, waardoor zowel de mentale als de fysieke gezondheid verbetert.

Dit alles suggereert dat werkplekken initiatieven voor het combineren van werk en privé zouden moeten ontwikkelen, kansen moeten bieden voor loopbaanontwikkeling en werkzekerheid moeten vergroten om te voorkomen dat er werkverslaving ontstaat. Deze veranderingen kunnen ook stress en ziekteverzuim verminderen en tegelijkertijd de prestaties verbeteren.

Maar niet alle werkplekken beschikken over dit soort strategieën – en ze kunnen moeilijk te implementeren zijn vanwege de focus van onze cultuur op prestaties en economische groei. Als u zich zorgen maakt dat u een werkverslaving heeft of aan het ontwikkelen bent, moet u het probleem nu indien mogelijk aanpakken.

Zoek steun op het werk door met managers en collega’s te praten, vraag om feedback over de prestaties of kijk zelfs of er een manier is waarop u kunt werken om een ​​deel van uw werkuren te verminderen. Het kan ook helpen om te praten over diensten voor geestelijke gezondheid en welzijn. Als je geen ondersteuning hebt op je werk, probeer dan met vrienden en familie te praten en vraag hun om hulp bij het heroriënteren van je tijd, bijvoorbeeld door hen eraan te herinneren pauzes te nemen.

Natuurlijk helpt een betere balans tussen werk en privé, maar dit kan heel moeilijk zijn, omdat het dagelijkse patronen moet worden aangepast en hoe u denkt en voelt. Maar als u werk kunt combineren met andere activiteiten – zoals familie en vrienden zien, sporten of genieten van hobby’s – zullen uw geestelijke gezondheid en welzijn verbeteren.

Bronnen

https://theconversation.com/work-addiction-can-be-harmful-to-mental-health-153411

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge