Zeven op tien Vlamingen fantaseert over BDSM

Draadloze WIFI sekstoy's - seksspeeltjes zijn niet veilig genoeg
Helft Vlaamse twintigers deed al aan 'casual-seks'

Bron www.pixabay.com


Zeven op de tien Vlamingen fantaseren soms over bdsm, de helft heeft minstens eenmaal van de praktijk geproefd. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Antwerpen en UZA.

Voor sommigen is het spel van macht, onderwerping en pijn een vast bestanddeel van hun seksualiteit. Nochtans stuiten koppels die hun sadomasochistische fantasieën uitleven nog altijd op onbegrip. Zijn ze psychisch ziek?

Sinds Fifty shades of Grey worden we geconfronteerd met SM praktijken. Het drieluik Vijftig tinten heeft ervoor gezorgd dat BDSM bespreekbaar werd voor een groot publiek, staat ook in het onderzoek van Jantien Seeuws (Universiteit Gent) dat in 2013 werd gepubliceerd. ‘Maar het bevestigt tegelijk het eenzijdige beeld dat veel mensen al hadden van BDSM-relaties. Het cliché wil dat iemand aan BDSM doet omdat hij allerlei traumatische zaken meegemaakt heeft.

De helft van de Vlamingen ging in de slaapkamer al aan de slag met zweepjes, handboeien of blinddoeken. Dat blijkt uit een onderzoek van het psychiatrisch onderzoekscentrum Capri van de Universiteit Antwerpen en het Universitair Forensisch Centrum (UZA).

BDSM is een seksuele voorkeur en een vorm van seksuele expressie die met wederzijdse toestemming gebruikmaakt van fysiek opgelegde beperkingen, intense zenuwprikkels en het fantaseren over machtsverhoudingen en het spelen van een machtsrollenspel. Het Engelstalige acroniem BDSM staat voor Bondage and Discipline (BD), Dominance and Submission (DS) en Sadism and Masochism (S&M or S/M).

Gezamenlijk geven deze een beeld van de verschillende onderdelen die sadomasochisme kan bevatten: bondage (het verminderen van de bewegingsvrijheid van de partner middels bijv. touw, boeien of restrictieve kleding), discipline (het geven van opdrachten, eventueel met echte of gespeelde bestraffing), dominantie en submissie (het uitoefenen van of zich onderwerpen aan macht, vaak in de vorm van rollenspel) en sadomasochisme (het genieten van het veroorzaken of ondergaan van pijn. De term komt uit de samentrekking van sadisme en masochisme). Veel “sadomasochisten” of “BDSM-ers” voelen zich meer tot de ene categorie aangetrokken dan tot de andere, en voorkeuren lopen ook veel door elkaar heen, met verschillen die vaak eerder gradueel zijn dan absoluut. BDSM omvat een breed spectrum aan activiteiten, interpersoonlijke relatievormen en subculturen.

Voor de studie werden 1.027 Vlamingen ondervraagd. ‘Zowat 70 procent van de ondervraagden geeft aan minstens interesse in het bdsm-domein te hebben’, legt psychiater Manuel Morrens uit. ‘De helft van de Vlamingen beoefende ook al minstens eenmaal bdsm. Het populairst zijn het vastbinden van de partner met handboeien of touw, het gebruik van een blinddoek en van ijsblokjes.’

Hoewel veel Vlamingen aangeven wel eens te fantaseren over bdsm, is de groep actieve beoefenaars veel kleiner. Eén op de tien ondervraagden geeft aan op regelmatige basis met bdsm bezig te zijn, 7 tot 8 procent identificeert zichzelf als bdsm-beoefenaar. De meerderheid (85 procent) van hen doet dat thuis, 15 procent gaat naar clubs of andere gerichte organisaties.

In een ander onderzoek vond men gelijkaardige resultaten. Er is groot verschil tussen degenen die fantaseren over BDSM en degenen die het echt toepassen.

Dat is tenminste het resultaat van een online enquête uit 2014 van de Canadese psycholoog Christian Joyal van de universiteit van Québec in Trois-Rivière. 44 procent van de bevraagde mannen en 24 procent van de vrouwen hadden er minstens al één keer over gefantaseerd een andere persoon tijdens een vrijpartij te slaan.

Over dagdromen met handboeien rapporteerde bijna de helft van de 1.500 deelnemers. Ongeveer 3 op de 10 bevraagden hadden zich al een keer voorgesteld tot seks te worden gedwongen. In de meeste gevallen bleef het bij fantasie – wat in gedachten opwindend is, hoeft dat niet in het echte leven te zijn. Het aantal actieve sadomasochisten valt veel kleiner uit. De Australische onderzoeker Juliet Richters (universiteit van New South Wales, Sydney) voerde in 2008 een representatieve steekproef uit bij 20.000 van haar landgenoten.

Een kleine 2 procent meldde in het voorbije jaar BDSM te hebben beoefend. Bij hetero’s was het percentage kleiner dan bij homo- en biseksuelen, bij mannen wat hoger dan bij vrouwen. De proefpersonen kregen ook vragen over mogelijke angsten en problemen met seksualiteit. Daarover konden de onderzoekers bij de BDSM-fans geen opvallende zaken vaststellen. De mannelijke sadomasochisten meldden zelfs minder psychische stress te hebben dan de andere deelnemers.

Bdsm staat voor ‘bondage en disciplinering, dominantie en submissie, en sadomasochisme’. ‘Het gaat om meer dan zweepjes’, zegt Morrens. ‘Uit het onderzoek blijkt dat voor de beoefenaars het psychisch dominantie-submissiespel minstens even belangrijk is als het toedienen van pijnprikkels. Wie er intensief mee bezig is, heeft een voorkeur voor een dominante of onderdanige positie. Maar er zijn ook veel mensen die exploreren en experimenteren. In die groep wisselen de posities van dominant of onderworpene nog.’

Een enquête uit 2006 van Rutgers Nisso Groep bij 4.000 Nederlanders suggereert dat 7 procent ‘wel eens’ aan SM-seks doet. 14 procent van de BDSM-fans in Nederland is ooit in behandeling geweest bij een psycholoog, psychiater of seksuoloog vanwege die BDSM-voorkeur, zo blijkt dan weer uit een studie van Ateno in opdracht van de overheid uit 2015.

In Vlaanderen beaamde ‘slechts’ 0,9 procent in een studie van de Universiteit Gent aan SM of bondage te doen. Een bachelorproef van

Een enquête uit 2006 van Rutgers Nisso Groep bij 4.000 Nederlanders suggereert dat 7 procent ‘wel eens’ aan SM-seks doet. 14 procent van de BDSM-fans in Nederland is ooit in behandeling geweest bij een psycholoog, psychiater of seksuoloog vanwege die BDSM-voorkeur, zo blijkt dan weer uit een studie van Ateno in opdracht van de overheid uit 2015.

In Vlaanderen geeft ‘slechts’ 0,9 procent in een studie van de Universiteit Gent toe aan SM of bondage te doen. Een bachelorproef van Habiba Saebu (Lees hier het onderzoek) (Universiteit Tilburg) gaat in op de vraag of de fans van BDSM bepaalde persoonlijkheidskenmerken gemeen hebben. Daarvoor gebruikt Saebu het populaire model van de ‘Big Five’. De 900 ondervraagde sadomasochisten bleken gemiddeld gewetensvoller, extraverter, minder neurotisch en opener voor nieuwe ervaringen dan mensen die het bij huis-, tuin- en keukenseks hielden. Alleen op het gebied van verdraagzaamheid, waar anderen helpen toe behoort, leek de controlegroep het iets beter te doen.

(Universiteit Tilburg) gaat in op de vraag of de fans van BDSM bepaalde persoonlijkheidskenmerken hetzelfde hebben. Daarvoor gebruikt Saebu het populaire model van de ‘Big Five’. De 900 ondervraagde sadomasochisten bleken gemiddeld gewetensvoller, extraverter, minder neurotisch en opener voor nieuwe ervaringen dan mensen die het bij huis-, tuin- en keukenseks hielden. Alleen op het gebied van verdraagzaamheid, waar anderen helpen toe behoort, leek de controlegroep het iets beter te doen.

 

Bronnen

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170724_02985971

https://nl.wikipedia.org/wiki/BDSM

https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/vijftig-tinten-pijn

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge