Delirium, depressie, angst, PTSS – de minder besproken effecten van COVID-19

Als hetero getrouwd man fantaseren over andere mannen?
Hebben aantrekkelijke mensen meer seks?
couple, fashion, hugging

Pexels (CC0), Pixabay

Hoest, koorts, verlies van reukvermogen … dit zijn de symptomen van COVID-19 die we allemaal kennen. Maar volgens Jonathan Rogers, Wellcome Trust Clinical Fellow in Psychiatry, UCLEdward Chesney, Clinical Research Fellow, King’s College London zijn er meerdere symptomen gekoppeld aan Covid 19. Zo blijkt geestelijke verwarring 20% ​​of meer van de patiënten in het ziekenhuis met COVID-19 te treffen? Het is weinig onderzocht of het coronavirus in verband is gebracht met een hoge mate van psychische aandoeningen in de nasleep?

Als psychiater die in een algemeen ziekenhuis werken, is de onderzoeker gewend om patiënten met depressie, zelfbeschadiging, dementie en psychose te zien. Wat Rogers opviel toen COVID-19 begon, was dat hij doorverwezen werd naar veel patiënten die gedesoriënteerd, verward en soms hallucinerend waren. Alles bij elkaar zijn dit kenmerken van een aandoening die bekend staat als delirium.

Delirium is een kortdurende verwarde toestand als gevolg van ziekten zoals COVID-19. Patiënten kunnen binnen een paar uur veranderen en weten niet meer waar ze zijn of wat er met hen gebeurt. Voeg daarbij de paranoia en visuele hallucinaties die velen tegenkomen en je kunt zien waarom het een behoorlijk beangstigende ervaring kan zijn.

Leren van het verleden
Er zijn twee eerdere uitbraken van ernstige coronavirusinfecties geweest: het ernstig acuut ademhalingssyndroom (Sars) vanaf 2002 en het ademhalingssyndroom in het Midden-Oosten (Mers) in 2012. Toen patiënten onwel waren door deze infecties, ervoer meer dan 25% symptomen zoals slechte concentratie, verwarring en snelle stemmingswisselingen – die allemaal wijzen op een delirium. Uit de vroege gegevens die er zijn, lijken de cijfers vergelijkbaar voor patiënten in het ziekenhuis met COVID-19.

Als delirium een kortdurende toestand is, waarom doet het er dan toe, kan je je afvragen? Patiënten met een delirium hebben minstens twee keer zoveel kans om in het ziekenhuis te overlijden. Patiënten die delirium ontwikkelen terwijl ze in het ziekenhuis liggen, blijven ongeveer een week langer in het ziekenhuis dan andere patiënten. Dit betekent dat er echte problemen kunnen zijn bij het vrijmaken van bedden voor nieuwe patiënten.

Het is duidelijk dat er geen langetermijngegevens bestaan voor COVID-19, maar als men kijkt naar epidemieën uit het verleden, kunnen we een idee krijgen van waar we de komende maanden en jaren op moeten letten. Toen patiënten met Sars en Mers een paar maanden later werden beoordeeld, had 15% een depressie en 15% een angststoornis.

Psychische aandoeningen komen echter vaak voor, dus het is moeilijk om te weten hoeveel van deze mensen langdurige problemen hadden of om andere redenen met psychische problemen worstelden.

Wat echter echt opviel, was dat de cijfers van posttraumatische stressstoornis (PTSS) meer dan 30% waren. Dit is enorm en moeilijk toe te schrijven aan iets anders dan de ervaring van de infectie en de behandeling ervan. Vermoeidheid leek ook een groot probleem te zijn: 19% van de patiënten meldde dit zelfs maanden na “herstel” nog steeds.

Volgens Rogers moeten we  voorzichtig zijn bij het toepassen van deze bevindingen op de huidige pandemie, omdat al deze resultaten afkomstig zijn van ziekenhuispatiënten en we weten dat de meeste patiënten met COVID-19 veilig thuis kunnen worden behandeld. Je mag ook niet de cijfers voor elke aandoening optellen, omdat veel patiënten er mogelijk meer dan één hebben gepresenteerd.

Interessant genoeg leken er een paar groepen te zijn die een hoger risico liepen op het ontwikkelen van een psychische aandoening na infectie. Het is niet verwonderlijk dat degenen die een ernstigere lichamelijke ziekte hadden en degenen die een geliefde hadden verloren, een slechtere psychologische uitkomst hadden. Wat de onderzoeker niet had verwacht, was dat in drie onderzoeken gezondheidswerkers werden geïdentificeerd met een hoger risico op daaropvolgende psychische aandoeningen.

De gezondheidssector moet volgens Rogers meer voorbereid zijn op een toename van psychische klachten tijdens en na de Corona epidemie.

Wat de oorzaak ook is, we moeten voorbereid zijn. Maar interventies moeten evidence-based zijn en – cruciaal – voorkomen dat de zaken erger worden. Psychologische debriefing, waarbij een therapeut aanmoedigt om een ​​traumatische gebeurtenis in detail te bespreken, klinkt verstandig, maar er is overtuigend bewijs dat het de zaken erger zou kunnen maken, waardoor het risico op daaropvolgende psychische aandoeningen toeneemt.

Er zijn veel mogelijke redenen waarom mensen deze problemen ontwikkelen. Echt bekend is het niet.  Het kan zijn dat het virus de hersenen rechtstreeks beïnvloedt of dat het immuunsysteem van het lichaam overbelast raakt. Even waarschijnlijk is dat psychiatrische gevolgen het gevolg zijn van sociaal geïsoleerd zijn of het psychologische trauma van een ernstige ziekte.

Wat we zouden moeten doen is screening op delirium, deze patiënten identificeren als ernstig onwel en behandelingen gebruiken waarvan we weten dat ze zowel veilig als effectief zijn aldus Rogers
Gelukkig kunnen we verwachten dat de meeste mensen die aan COVID-19 lijden, in de nasleep geen psychische aandoening zullen hebben. Voor degenen die dat wel doen, moet er psychiatrische hulp beschikbaar zijn en ondersteuning bij het terugkeren naar de werkplek.

Aangezien personen met psychische problemen ook veel meer relatieproblemen en seksuele problemen ontwikkelen, moeten we ook vanuit deze hoek alert zijn. Corona zal op veel meer terreinen invloed hebben dan alleen maar het lichamelijke welzijn. Seksuologische hulpverleners die in contact komen met ex Covid patiënten en die klagen over seksuele stoornissen of relatieproblemen moeten durven een link leggen naar de doorgemaakte ziekte.

Bronnen

https://theconversation.com/delirium-depression-anxiety-ptsd-the-less-discussed-effects-of-covid-19-138671

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge