Depressie en veel drinken komen vaker voor bij militaire echtgenoten en partners

Vrouwen met astma blijken vaker een lagere testosteronspiegel te hebben
Spermasponsje?

Free-Photos / Pixabay

Voor militairen wordt vanaf de eerste dag op het werk een hoge mate van toewijding en inzet verwacht – en dit omvat risico’s die gepaard gaan met gevechtsinrichtingen. Er kunnen ook eisen worden gesteld aan de partners en kinderen van hen die in dienst zijn: inclusief regelmatig verhuizen, scheiding van gezinnen, zorgen over ingezet personeel en problemen tijdens thuiskomst. Allen kunnen frequente ervaringen zijn voor militaire families en kunnen de gezondheid en het welzijn van familieleden nadelig beïnvloeden. Rachael Gribble ,Lecturer, War & Psychiatry, King’s College London deed onderzoek hiernaar bij de Britse strijdkrachten.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat alcohol een veelvoorkomend probleem is bij de Britse strijdkrachten. Gribbe toonde in haar laatste studie aan dat alcohol ook een probleem is voor vrouwelijke echtgenoten en partners van militair personeel. Ze hebben twee keer zoveel kans  om overmatig alcoholgebruik en depressie te melden dan vrouwen in de algemene bevolking.

Er zijn ongeveer 70.000 militaire families in het VK. Maar er is niet veel bekend over de ervaringen van gezinnen met het militaire leven, omdat het meeste onderzoek tot nu toe in de VS is gebeurd. Sommige van deze studies melden hoge niveaus van depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij militaire partners , vooral wanneer personeel op gevechtsmissies is. Maar er zijn maar weinig onderzoeken waarin wordt gekeken naar het alcoholgebruik in deze groep.

Gribbe haar studie is de eerste die onderzoek deed naar de gezondheid en het welzijn van Britse militaire partners.Ze gebruikte gegevens uit studies van het King’s Centre for Military Health Research, King’s College London. Gribbe keek naar geestelijke gezondheidsproblemen – waaronder depressie en PTSS bij 405 vrouwelijke militaire partners – die allemaal kinderen hadden. Ze onderzocht ook het alcoholgebruik.

Ze vergeleek vervolgens het aantal militaire partners dat tekenen van geestelijke gezondheid en alcoholproblemen vertoonde met vrouwen in de algemene bevolking die ook kinderen hadden. Hiervoor gebruikte ze gegevens uit de 2007 Adult Psychiatric Morbidity Survey.

Gribbe stelde vast dat de meeste Britse militaire partners het over het algemeen goed doen, maar dat vrouwelijke echtgenoten en partners van militair personeel vaker depressies hebben en binge-drinking melden dan vrouwen in de algemene bevolking. Uit verdere tests bleek dat binge-drinking bij militaire partners verband hield met langere afwezigheid van militair personeel in het ouderlijk huis – wat duidt op een slechte coping gedurende deze periode.

Gribbe vond geen factoren die verband houden met depressie, maar militaire partners in sommige andere onderzoeken hebben gesproken over hoe sommige delen van het militaire leven, zoals regelmatige gezinsafscheiding, problemen met sociale connecties en partnerwerkgelegenheid en training hun gezondheid en welzijn negatief hebben beïnvloed. De stress van mantelzorg, vooral voor ex-servicepersoneel met PTSS, kan ook een negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid van militaire partners.

Meer onderzoek is nu nodig volgens Gribbe om meer te weten te komen over wat depressie en probleemdrinken veroorzaakt bij militaire partners. Huisartsen en andere professionals die regelmatig contact hebben met militaire families zouden er ook baat bij hebben om op de hoogte te zijn van deze bevindingen, zodat ze militaire partners kunnen helpen die het moeilijk hebben.

Om de gezondheid van deze bevolking beter te begrijpen en waar nodig ondersteuning te zoeken, moet men ook routinematig gegevens verzamelen over de vraag of iemand de echtgenoot of partner is van iemand in de Britse strijdkrachten. De mentale gezondheid van de andere familieleden, zoals ouders en broers en zussen, waar niet vaak over wordt nagedacht in onderzoek, moet ook worden bekeken om de impact van het leven op het bredere gezin beter te begrijpen.

Campagnes gericht op het verminderen van alcoholgebruik in militaire gezinnen zouden ook nuttig zijn. Dit kan het aanpassen van programma’s en interventies omvatten die drinken onder servicepersoneel aanpakken. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat mobiele apps nuttig kunnen zijn bij het volgen en verminderen van alcoholgebruik onder voormalige servicepersoneel – dus een vergelijkbare aanpak kan ook werken voor militaire partners.

Bronnen

http://theconversation.com/depression-and-binge-drinking-more-common-among-military-spouses-and-partners-124301

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge