Kanker kan probleem vormen voor relaties

Negatieve invloed op beleving seks vrouw door besnijdenis man?
Fruit eten tegen prostaatkanker

Kanker is niet alleen een vreselijke diagnose om te krijgen en een nare ziekte waar je al dan niet doorheen komt, het werkt ook nog eens als een splijtzwam.

valelopardo / Pixabay

Patiënten hebben vaak relatieproblemen……Dat zeggen oncologen en behandelaars in de Volkskrant. “Kankerpatiënten kunnen door hun ziekte ontzettend gemene, vervelende partners worden”, vertelt psychiater Leo van Weezel van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Dat mensen nader tot elkaar komen is volgens Van Weezel dan ook een geromantiseerd idee. “Zo’n veronderstelling maakt mensen nog eenzamer. Ze hebben het gevoel dat ze niet aan het plaatje voldoen. Natuurlijk lukt het een deel wel om hun relatie goed te houden. Maar een behoorlijk percentage slaagt daar niet in.”

Als partner wil je elkaar tot steun zijn. Maar heeft 1 van de 2 kanker, dan is dat niet altijd even makkelijk. Kanker heeft invloed op het leven van de patiënt én op het leven van de partner. En dus ook op de relatie. Soms lijkt het wel alsof niets meer is zoals ‘vroeger’. Bij veel mensen verandert de ziekte hun kijk op het leven.
38% van (ex)kankerpatiënten geeft aan zich zorgen te maken over zijn of haar relatie.

Nieuwe situatie
Kanker kan je relatie onder druk zetten. Jullie zullen moeten wennen aan de nieuwe, maar ook steeds weer veranderende situatie. Dat gaat niet vanzelf.
Met elkaar praten, elkaar steunen, ‘tweerichtingsverkeer’, is belangrijk. Daar hebben jullie allebei behoefte aan. Dát is door de ziekte niet veranderd. Een relatie blijft een kwestie van geven en nemen.

Wisselende stemmingen

De stemmingen van iemand met kanker kunnen heel wisselend zijn. Het ene moment somber, het andere moment vol goede moed. En alles wat daartussen zit. De emoties van de partner lopen daarmee niet altijd gelijk. De patiënt is bijvoorbeeld verdrietig, terwijl de partner juist vol hoop is. Of andersom: de partner ziet het even helemaal niet meer zitten, terwijl degene die ziek is er juist weer tegenaan wil. Je kan elkaars gedachten niet lezen, dus is het belangrijk om naar de gevoelens van de ander te vragen.

Over relatieproblemen bij kankerpatiënten zijn weinig cijfers bekend. Wel is uit onderzoek gebleken dat partners ongeveer evenveel stress en depressieve gevoelens ervaren als hun zieke wederhelft. Onlangs publiceerde journaliste Lideweij Bosman ‘Naupaka’, waarin ze beschreef hoe ze haar vriend met terminale kanker verliet en niet bij zijn sterfbed was. Het leidde tot woedende reacties.
“Een vrouw schreef dat ze hoopte dat ik nooit kinderen zou krijgen”, zegt Bosman, “omdat ik niet voor anderen kon zorgen”. De stemming lijkt nu omgeslagen: Bosman wordt overspoeld met reacties van mensen die ook in een relatiecrisis belandden door kanker.

Dat je tijdens kanker nader tot elkaar komt, is volgens psychiater Leo van Weezel van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, een geromantiseerd idee. Een groot percentage slaagt daar niet in. Volgens onderzoek krijgt een derde van de kankerpatiënten relatieproblemen en in één op de vier gevallen mondt dit uit in een scheiding. Je kunt de kanker hiervan de schuld geven, maar de meeste deskundigen zijn het erover eens dat de stress die gepaard gaat met een kankerdiagnose de zwakke gebieden die al binnen een relatie bestaan, naar voren laten komen.

Bronnen en meer lezen

http://relatie.blog.nl/partnerschap/2014/08/2…

https://www.goedgevoel.be/happy-spring/hoe-kanker-je-relatie-kan-ruineren~aa17a59e

https://www.hln.be/nina/fit-gezond/hoe-kanker-je-relatie-kan-ruineren~aa17a59e/

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/kankerpatienten-kampen-vaak-met-relatieproblemen~a3724680/

https://www.kwf.nl/kanker/leven-met-kanker/Pages/Kanker-en-je-relatie.aspx

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge