Luchtvervuiling en fertiliteit

Schaamhaarverwijdering en impact op seksuele tevredenheid
Vrouwen met dikke billen krijgen slimmere kinderen

sciencefreak / Pixabay

Vieze lucht lijkt samen te hangen met minder normale spermacellen. Maar ook de vrouwelijke fertiliteit staat bloot aan de impact van luchtvervuiling.

Hoe groter de blootstelling aan fijnstof in de lucht, hoe meer spermacellen een afwijkende vorm hebben. Dit blijkt uit Taiwanees onderzoek dat in Occupational and Environmental Medicine verschijnt.

De onderzoekers maakten gebruik van gegevens van een bedrijf dat medische check-ups aanbiedt. Mannen konden daarbij ook hun zaadkwaliteit laten onderzoeken. Ze gebruikten verder satellietgegevens om de concentratie van fijnstof (deeltjes met een diameter van minder dan 2,5 micrometer) per locatie, per maand en jaar te berekenen.

De 6500 mannen van wie ze gegevens gebruikten, waren tussen de 15 en 49 jaar oud. Zowel korte- als langetermijnblootstelling (drie maanden of twee jaar) aan hogere concentraties fijn stof, waren geassocieerd met een afname van de normale vorm van de spermacellen.

De concentratie van sperma ging dan weer omhoog met toename van fijn stof. Verschillen in beweeglijkheid waren niet statistisch significant.

Er moet worden opgemerkt dat de onderzoekers alleen een verband hebben gevonden tussen de luchtkwaliteit en de kwaliteit van het sperma. Het is nog te vroeg om te concluderen dat de vervuilde lucht de oorzaak is van het slechtere sperma. Maar de onderzoekers achten het aannemelijk. Zo wijzen ze erop dat verschillende componenten van fijnstof – waaronder zware metalen – eerder tijdens experimenteel onderzoek in verband zijn gebracht met beschadigingen aan het sperma.

De onderzoekers benadrukken dat het om kleine veranderingen gaat, die op individueel vlak wellicht weinig belang hebben. Als het gaat om de volksgezondheid, kan een toename van luchtverontreiniging wél invloed hebben op het voorkomen van onvruchtbaarheid.

Een internationaal team van onderzoekers bestudeerden de gegevens van bijna 6500 mannen in Taiwan. De mannen waren tussen de 15 en 49 jaar oud en hadden tussen 2001 en 2014 deelgenomen aan een onderzoeksprogramma waarbij de kwaliteit van het sperma herhaaldelijk werd beoordeeld.

Fijnstof
De onderzoekers wilden nagaan of er een verband was tussen de kwaliteit van het sperma en de kwaliteit van de lucht waarin de mannen leefden. Ze pakten er de adresgegevens van de mannen bij en stelden de luchtkwaliteit in de omgeving van de woningen vast. Ze richtten zich daarbij met name op fijnstof: heel kleine deeltjes in de lucht die eerder in verband zijn gebracht met long- en hartziekten.

Minder normale spermacellen
Het onderzoek suggereert dat er een sterk verband is tussen dit fijnstof en de spermakwaliteit. Naarmate mannen aan meer fijnstof werden blootgesteld, nam het aantal spermacellen met een normale omvang en vorm af. Dat verband bleef zelfs nadat de onderzoekers rekening hadden gehouden met andere factoren die van invloed kunnen zijn op de spermacellen – denk bijvoorbeeld aan roken of alcoholgebruik – overeind. Ook hoefden mannen niet jaren aan fijnstof te worden blootgesteld, voor hun spermakwaliteit afnam. De onderzoekers zagen het effect al over een periode van drie maanden (de tijd die nodig is om sperma te genereren) opduiken.

Meer spermacellen
Tegelijkertijd bleken mannen die aan meer fijnstof werden blootgesteld wel een grotere spermaconcentratie te hebben. Mogelijk compenseert het lichaam zo de vermeende schadelijke effecten die de fijnstof op de vorm en omvang van de spermacellen heeft, aldus de onderzoekers.

Voorzichtig verband
Er moet worden opgemerkt dat de onderzoekers alleen een verband hebben gevonden tussen de luchtkwaliteit en de kwaliteit van het sperma. Het is nog te vroeg om te concluderen dat de vervuilde lucht de oorzaak is van het slechtere sperma. Maar de onderzoekers achten het aannemelijk. Zo wijzen ze erop dat verschillende componenten van fijnstof – waaronder zware metalen – eerder tijdens experimenteel onderzoek in verband zijn gebracht met beschadigingen aan het sperma.

De onderzoeksresultaten zijn in dit stadium nog geen reden voor totale paniek. Het effect dat fijnstof op spermacellen lijkt te hebben, is volgens de onderzoekers klein. Maar ze wijzen er tegelijkertijd op dat luchtvervuiling praktisch overal is “en kan resulteren in een significant aantal onvruchtbare stellen.” Ze pleiten dan ook voor vervolgonderzoek én een verbetering van de luchtkwaliteit.

Luchtvervuiling is een reden tot bezorgdheid voor de menselijke gezondheid beweert dan weer ander onderzoek. Het is bijvoorbeeld geassocieerd met een verhoogd risico op kanker, cardiovasculaire aandoeningen en ademhalingsstoornissen.

In vitro en in vivo studies suggereerden dat luchtverontreinigende stoffen kunnen werken als endocriene verstoorders, oxidatieve stress bevorderen en genotoxisch werken. Of luchtverontreiniging de vrouwelijke onvruchtbaarheid beïnvloedt, staat ter discussie.

Het doel van de betrokken studie van Conforti  Mascia , Cioffi , De Angelis , Coppola  De Rosa  Pivonello  Alviggi, De Placido was om een ​​systematische review uit te voeren van studies die de impact van luchtverontreiniging op vrouwelijke onvruchtbaarheid evalueerden. Ze zochten stelselmatig naar de MEDLINE (PubMed) en SCOPUS-databases om alle relevante studies te identificeren die vóór oktober 2017 werden gepubliceerd. Er werden geen tijds- of taalbeperkingen opgelegd en vragen werden beperkt tot studies op  mensen.

Ze hebben ook met de hand de referentielijsten van relevante onderzoeken doorzocht om ervoor te zorgen dat relevante onderzoeken niet werden gemist. Het risico van vertekening en kwaliteitsbeoordeling van de geïdentificeerde onderzoeken werd uitgevoerd met behulp van de Newcastle-Ottawa-schaal. Primaire uitkomsten waren de bevruchtingssnelheid na spontane geslachtsgemeenschap en levend geboortecijfer na in-vitrofertilisatie (IVF) -procedures. Secundaire uitkomsten waren de eerste trimester miskraam, doodgeboorten, onvruchtbaarheid, aantal eicellen en embryo teruggevonden.

Elf artikelen werden opgenomen in de analyse. De auteurs ontdekten dat in de IVF-populatie stikstofdioxide en ozon geassocieerd waren met een verminderde levend geboortecijfer, terwijl fijn stof van 10 mm geassocieerd was met een verhoogde miskraam. Bovendien waren deeltjes in de algemene populatie van 2,5 mm en tussen 2,5 en 10 mm geassocieerd met verminderde fecovariëteit, terwijl zwaveldioxide, koolmonoxide en stikstofdioxide miskraam en doodgeboorten zouden kunnen bevorderen.

In een rapport wordt melding gemaakt van ander onderzoek.  Tussen 2001 en 2011 zijn acht energiecentrales die steenkool en olie stookten in Californië gesloten. De bedrijven waren verspreid over de staat: in het noorden, bij de Humbolt-baai, tot aan de zuidgrens, in Brawley. Net als alle energiecentrales hebben ze deeltjes, zwaveldioxide (SO2), lood en andere verbindingen vrijgemaakt, waardoor mensen in de buurt van de vervuilde lucht bloot kwamen te staan.

Toen de fabrieken waren gesloten, daalden de niveaus van PM2.5-verontreiniging (deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer, ongeveer 30 keer kleiner dan die van een menselijk haar) in de omgeving, samen met niveaus van stikstofoxide. En in het jaar nadat ze gesloten waren, gingen de vruchtbaarheidscijfers in de omliggende gebieden omhoog.

De sluitingen van de energiecentrales waren, in zekere zin, een natuurlijk experiment, waardoor onderzoekers de zeldzame mogelijkheid hadden om de effecten van het verwijderen van vervuiling uit de gemeenschap te meten. Het resulterende onderzoek leverde een duidelijke demonstratie op van een nieuw probleem voor de volksgezondheid: het verband tussen slechte luchtkwaliteit en verminderde vruchtbaarheid.

“Er is groeiend bewijs dat er een relatie kan zijn tussen luchtvervuiling en vruchtbaarheid”, zegt studie auteur Joan Casey, een postdoctoraal onderzoeker aan de School of Public Health van de University of California in Berkeley. “Het is echt overtuigend dat er iets aan de hand is.”

Luchtvervuiling doodt jaarlijks miljoenen en is gekoppeld aan gezondheidsproblemen, variërend van hart- en vaatziekten tot Alzheimer. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt slechte lucht als ‘s werelds grootste milieu-gezondheidsrisico en wetenschappers werken nog steeds aan het opsporen van de volledige omvang van de schade die het kan aanrichten. Vruchtbaarheid is een aandachtspunt.

“Een van de redenen dat mensen zich richten op reproductieve uitkomsten is dat we de effecten van blootstelling aan het milieu sneller kunnen zien dan zoiets als hart- en vaatziekten, waar we tientallen jaren wachten om een ​​effect te zien”, zegt Audrey Gaskins, een onderzoeker aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health. “Deze vroege reproductieve eindpunten zijn als een kanarie in de kolenmijn – als we een effect op de vruchtbaarheid zien en vermindering van zwangerschappen, is dit een teken dat de vervuiling op het lichaam werkt op een manier die schadelijk is. Wie weet wat we nog meer zullen zien. ‘

Gaskins bestudeert het effect van blootstelling aan het milieu zoals luchtvervuiling bij vrouwen die in-vitrofertilisatieprocedures ondergaan om zwanger te worden. Omdat de tijdlijn van een IVF-zwangerschap zo nauwlettend in de gaten wordt gehouden en wordt gereguleerd, kan ze proberen de tijd vast te stellen tijdens een zwangerschapspoging dat luchtvervuiling het sterkste effect zou kunnen hebben. “We kennen de dag dat bevruchting plaatsvindt, dat dagembryo’s worden overgedragen, de dag van implantatie,” zegt ze. “Dat zouden we nooit kunnen weten met een spontane zwangerschap.”

In een studie die in juni werd gepubliceerd, ontdekte Gaskins dat vrouwen die IVF hadden en dichter bij de hoofdwegen woonden – en dus dichter bij de luchtvervuiling door het verkeer – minder kans hadden op een succesvolle implantatie van embryo’s en een levende geboorte. Een onderzoek uit 2010 kwam tot een vergelijkbare conclusie: vrouwen hadden een lagere kans op een succesvolle zwangerschap na IVF als ze meer blootstelling hadden aan luchtverontreinigende stoffen, met name stikstofdioxide (geproduceerd door auto’s en vrachtwagens).

Die twee onderzoeken zijn geen uitschieters. Shruthi Mahalingaiah, een assistent-professor epidemiologie, verloskunde en gynaecologie aan de Boston University School of Medicine, vond een kleine toename van onvruchtbaarheid bij vrouwen die dichter bij wegen woonden toen ze gegevens analyseerden van de Nurses Health Study, een longitudinaal onderzoek van factoren die bijdragen aan chronische ziekte bij vrouwen. Voor vrouwen in Barcelona leidde elke toename van ongeveer 3,5 microgram per kubieke meter fijnstof tot een vermindering van de vruchtbaarheid met 13 procent, volgens een onderzoek uit 2014.

“We hebben kleine stukjes gegevens van de embryo’s en IVF-onderzoeken, de populatiestudies, de natuurlijke experimentstudies zoals de sluiting van de fabriek”, zegt Mahalingaiah. “We stellen het grote verhaal samen.”

Het verhaal richt zich niet alleen op vrouwen en het vrouwelijke voortplantingssysteem-sperma wordt waarschijnlijk ook beïnvloed door slechte luchtkwaliteit. Elke 5 microgram per kubieke meter fijne deeltjes was geassocieerd met een afname in normale spermavorm en -grootte voor mannen in een studie in Taiwan (zie hoger), bijvoorbeeld, en voor mannen in Salt Lake City verminderde blootstelling aan luchtvervuiling het vermogen van sperma om te bewegen naar behoren. Blootstelling aan luchtverontreiniging verhoogt ook de DNA-fragmentatie van het sperma, wat kan leiden tot onvruchtbaarheid en miskraam.

Hoewel er nieuwe belangstelling is voor de relatie tussen luchtkwaliteit en vruchtbaarheid uit onderzoek op het gebied van de volksgezondheid, is het idee niet nieuw voor veel reproductiespecialisten-in-vitrofertilisatie-laboratoria en hebben klinieken vroegtijdig kennisgenomen van de schadelijke effecten van vervuilende stoffen. Ze hadden een medische stimulans en, waarschijnlijk, ook een financiële reden omdat het succes van hun bedrijf afhangt van consistente, hoge percentages van succesvolle implantaties en zwangerschappen. “De REI [reproductieve endocrinologie] gemeenschap heeft dit lang geleden al geïnternaliseerd”, zegt Mahalingaiah. Vijftien jaar onderzoek toont aan dat het regelen van de lucht in het laboratorium waar embryo’s worden bevrucht of geïmplanteerd (met behulp van filtratiesystemen) het live geboortecijfer verbetert, en zowel de Europese Unie als Brazilië hebben luchtkwaliteitsvoorschriften voor IVF-laboratoria.

Wetenschappers werken nog steeds aan de identificatie van de reden waarom verontreinigende stoffen in de lucht de vruchtbaarheid beïnvloeden, en er zijn meerdere theorieën voor de mechanismen die spelen. “Systemische en chronische ontsteking of biologische stress veroorzaakt door de verontreinigende stoffen is waarschijnlijk een van de belangrijkste factoren,” zegt Mahalingaiah. Die deeltjes kunnen ook kleine stukjes zware metalen bevatten, die de hormoonsystemen die belangrijk zijn voor de voortplanting kunnen verstoren; verontreinigende stoffen kunnen DNA en ander genetisch materiaal in sperma en eieren veranderen of verstoren.

Hoewel meer onderzoek nodig is voordat definitieve conclusies worden getrokken, lijkt het erop dat luchtvervuiling een reden tot bezorgdheid zou kunnen zijn voor vrouwelijke onvruchtbaarheid.

Exposure to ambient fine particulate matter and semen quality in Taiwan” – British Medical Journal

Bronnen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30594197

https://www.popsci.com/air-pollution-fertility-pregnancy

https://www.scientias.nl/leidt-luchtvervuiling-tot-meer-abnormale-spermacellen/

http://oem.bmj.com/lookup/doi/10.1136/oemed-2016-104529

www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/luchtverontreiniging-hangt-samen-met-slechtere-spermakwaliteit.htm

https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=25353

https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-017-0291-8

https://www.reuters.com/article/us-health-pregnancy-ivf-pollution/air-pollution-linked-to-fertility-treatment-failure-idUSKBN1HX3AW

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge