Mannen lopen groter risico bij depressies dan vrouwen

Mannen doen te weinig aan hun seksuele gezondheid
Mannen voelen zich gestrest als hun vrouwelijke partners meer dan 40% van het gezinsinkomen verdienen

Bron : freepik.com

Depressie is een belangrijke oorzaak van ziekte en invaliditeit over de hele wereld en kan, indien onbehandeld, leiden tot middelenmisbruik, angstgevoelens en zelfmoord.

Een ernstige depressieve stoornis is een bepaalde vorm van de aandoening die veel mensen treft en mogelijk verlies van plezier veroorzaakt bij activiteiten die ooit vreugde brachten. Het kan ook leiden tot gevoelens van waardeloosheid, onevenwichtigheden zoals moeheid of slapeloosheid en zelfmoordgedachten oproepen. Dit is de aandoening die Olivia Remes PhD Candidate, University of Cambridge onderzocht, waaruit bleek dat wonen in een achterstandswijk kan leiden tot een ernstigere depressieve stoornis bij mannen, maar niet bij vrouwen.

Voordat ze deze bevindingen toelichtte, merkt ze op dat het belangrijk is meer achtergrondinformatie te geven over deze aandoening. Er zijn bepaalde factoren waardoor men een verhoogd risico kan lopen op ernstige depressies. Gediagnosticeerd worden met een ernstige chronische aandoening, zoals diabetes of kanker, nu of in het verleden, kan het risico ervoor verhogen. Net als ervaringen met trauma, zoals fysiek of seksueel misbruik, of opgegroeid zijn in een disfunctioneel gezin waarin een grote mate van onenigheid bestond binnen het huwelijk.

Dit zijn echter allemaal individuele factoren – of persoonlijke omstandigheden – die een negatieve invloed kunnen hebben op de geestelijke gezondheid. Het grootste deel van het onderzoek naar depressie is gericht op dergelijke persoonlijke factoren. Maar er zijn kenmerken die het niveau van het individu te boven gaan – zoals attributen van de gemeenschappen waarin we leven – die ook een diepgaand effect kunnen hebben op ons mentale welzijn.

Eerdere studies hebben aangetoond dat het leven in gemeenschappen die als achtergesteld worden gekenmerkt, inwoners van die gebieden ertoe kan brengen hun gezondheid als suboptimaal te beoordelen en vroegtijdig te overlijden. Door deze studie wilden Olivia Remes PhD Candidate, University of Cambridge weten of wonen in een achterstandswijk ook de geestelijke gezondheid van mannen en vrouwen kan beïnvloeden – zelfs nadat rekening is gehouden met persoonlijke omstandigheden. Dat wil zeggen, zelfs nadat men rekening heeft gehouden met de sociaaleconomische status van mensen (in dit geval, opleiding en sociale klasse), heeft de woonomgeving van een persoon nog steeds invloed op zijn geestelijke gezondheid?

Om deze vraag te beantwoorden, gebruikte ze gegevens uit een van de langstlopende onderzoeken in Groot-Brittannië over gezondheid, chronische ziekten en de manier waarop mensen hun leven leiden: EPIC-Norfolk. Deze studie was gebaseerd op meer dan 20.000 mensen die gedetailleerde vragenlijsten over hun geestelijke gezondheid en medische geschiedenis hebben ingevuld.

De postcodes van de respondenten werden gekoppeld aan de volkstelling om te bepalen of ze in achtergestelde gemeenschappen woonden. Vijf jaar nadat de deprivatieniveaus werden gemeten, vulden de deelnemers een psychosociale vragenlijst in om te bepalen of ze leden aan een ernstige depressieve stoornis. Met behulp van statistische technieken werd de associatie tussen gebiedsgebrek en depressie onderzocht terwijl rekening werd gehouden met medische geschiedenis, opleiding, sociale klasse en andere belangrijke factoren.

De studie van Olivia Remes toonde aan dat het leven in een achterstandswijk de geestelijke gezondheid beïnvloedt – althans bij mannen. Ze heeft zelfs geconstateerd dat mannen die in de meest achtergestelde gebieden wonen 51% meer kans hebben op depressie dan mannen in niet-achtergestelde gebieden. Interessant genoeg bereikten de resultaten geen statistische significantie bij vrouwen.

Dit onderzoek wilde niet bepalen waarom dit het geval zou kunnen zijn – en hiervoor is nu verder onderzoek nodig. Desondanks is het mogelijk dat veel mannen in het VK en andere delen van de wereld nog steeds een primaire verantwoordelijkheid voelen om voor hun gezin te zorgen en te ondersteunen.

Een recent onderzoek naar depressierisico’s voor mannen en vrouwen gaf aan dat mannen meer getroffen worden door “falen bij belangrijke instrumentele taken, zoals verwachte werkprestaties en falen om voldoende voor het gezin te zorgen”.

Onderzoek toont aan dat mannen gevoeliger zijn voor bepaalde stressoren in hun omgeving in vergelijking met vrouwen, zoals die gerelateerd aan werk en financiën. De depressieniveaus van vrouwen worden daarentegen meer beïnvloed door stressoren die voortkomen uit relaties en de sociale netwerken waarin ze zijn ingebed. Factoren zoals lage ouderlijke warmte en lage huwelijkse tevredenheid kunnen bijvoorbeeld de geestelijke gezondheid van vrouwen echt beïnvloeden.

Een groot aantal factoren kan hier achter zitten, maar in het Verenigd Koninkrijk lopen mannen drie keer meer kans om te overlijden door zelfmoord dan vrouwen en daarom moeten grondoorzaken waarom mannen worstelen worden onderzocht.

Hoewel vrouwen een lager risico lopen op depressie dan mannen in achtergestelde gebieden, blijkt uit ander onderzoek dat ze meer kans hebben op angst. Nogmaals, er is verder onderzoek nodig naar het effect van de woonomgeving op de geestelijke gezondheid vanuit een genderperspectief aldus Olivia Remes van de  University of Cambridge .

Over de hele wereld leven veel mensen in achterstand en depressie is een belangrijke oorzaak van invaliditeit op wereldschaal. Weten hoe mannen en vrouwen worden getroffen door de ontbering van het leven in achterstand kan helpen om de behandeling van geestelijke gezondheid te focussen.

Bronnen

PhD Candidate, University of Cambridge

http://theconversation.com/depression-men-far-more-at-risk-than-women-in-deprived-areas-127264

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge