Meer soa’s en mondkanker door seks en toenemend drugsgebruik

Seksueel genot en mannelijke en vrouwelijke besnijdenis
Seks in de sauna en andere saunaweetjes

Toenemend drugsgebruik in combinatie met ontremd seksueel gedrag heeft desastreuze

Photo by GRAS GRÜN

gevolgen voor de (mond)gezondheid. De normalisatie van drugsgebruik om langdurig, veelvuldig en wisselend seksueel contact te kunnen hebben, leidt naar verwachting tot een toename van het aantal soa’s én een toename van het aantal mondkankers.

De Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) roept tandartsen en huisartsen daarom op hier extra op te letten. De VMTI doet haar oproep tijdens het jaarcongres ‘The wild side of life, de consequenties van verleiding’ op vrijdag 2 oktober 2015 in Haarlem.

Mensen komen op steeds jongere leeftijd in contact met seks en drugs, blijkt uit de Strategische Verkenning Uitgaansdrugs van het Trimbosinstituut. Naast cannabis wordt het gebruik van XTC en cocaïne steeds populairder. Deze ‘uppers’ geven naast orale symptomen als een droge mond en ‘klemmen’ een gevoel van euforie en verliefdheid en vaak een sterk verlangen naar seks.

Door dit verlangen naar seks en het bagatelliseren van voorbehoedsmiddelen zijn seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) zoals chlamydia, gonorroe, syfilis, herpes en HIV volop actueel. De SOA’s worden vaak overgebracht door slijmvlies-slijmvliescontact tussen twee personen zowel via de geslachtsorganen, de anus als de mond. Het humane papilloma viris (HPV), dat samenhangt met eerste seksueel contact, veel verschillende seksuele partners en orale seks, kan zelfs leiden tot kanker in het hoofd- halsgebied.

Het is van belang van dat artsen, tandartsen en mondzorgverleners de symptomen van verslaving, genotmiddelengebruik en risicovol seksueel gedrag vroegtijdig herkennen, stelt dr. Joris Muris, voorzitter van VMTI. Muris benadrukt het belang van kennis op dit gebied, het uit de taboesfeer te halen van de thematiek en het bespreekbaar maken ervan, ook onder zorgverleners.

Bronnen

http://www.medicalfacts.nl/2015/10/02/meer-soas-en-mondkanker-door-seks-en-toenemend-drugsgebruik/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge