Mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn meer geïnteresseerd in toevallige seks

Robot die nee kan zeggen tegen seks
Single zijn kan je doden: in een relatie heb je minder kans om hartziekten te ontwikkelen

Pexels / Pixabay

Een psychologische studie heeft bewijs gevonden dat mensen met pathologische persoonlijkheidskenmerken meer geïnteresseerd zijn in informele toevallige seks. De resultaten verschenen in The Journal of Sex Research.

“Er is een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek naar hoe ‘normale’ persoonlijkheidskenmerken betrekking hebben op verschillende aspecten van seks en relatie voorkeuren, maar er is veel minder bekend over hoe schijnbare pathologieën van de persoonlijkheid zich tot hen verhouden,” aldus auteur van de studie Peter Karl Jonason van Western Sydney Universiteit.

“Het werk dat wel bestaat, wordt beperkt door de steekproefomvang, een beperkt aantal eigenschappen die worden onderzocht en de neiging om seks te pathologiseren. De onderzoekers wilden (1) een robuuster verslag geven van dit belangrijke gebied van onderzoek en het menselijk bestaan ​​en (2) dit doen  met een paradigma – evolutionaire psychologie – die geen morele oordelen vormt over de soorten relaties die mensen willen aangaan. ”

De onderzoekers ondervroegen 702 studenten over hun pathologische persoonlijkheidskenmerken, levensgeschiedenis en socio-seksualiteit. Ze ontdekten dat mensen met meer pathologische persoonlijkheidskenmerken doorgaans ook meer sociaal-seksueel onbeperkt gedrag vertoonden, wat betekent dat ze meer geïnteresseerd waren in losse seksrelaties.

“Over het algemeen zijn mensen met persoonlijkheidspathologieën meer geïnteresseerd in casual seks dan in serieuze relaties,” vertelde Jonason aan PsyPost.

“Mannen zijn meer geïnteresseerd in informele seks dan vrouwen en vrouwen zijn meer geïnteresseerd in langdurige relaties dan mannen, maar de seksen verschillen niet in de hoeveelheid eerdere seksuele ervaringen die ze hebben gehad.”

“Deze sekseverschillen worden gedeeltelijk gedreven door persoonlijkheidspathologieën, zodanig dat antagonistische en ongeremde mannen melding maken van een grotere interesse in vrijetijdsseks, terwijl neurotische (d.w.z. hoog-negatief affectieve) vrouwen juist meer belangstelling tonen voor langdurige relaties,” legde Jonason uit.

“Belangrijk is dat deze effecten een functie lijken te zijn van wat wordt genoemd, de levensgeschiedenis van iemand, en dat is hoe ze afwegingen maken tussen langdurige, prosociale belangen en kortetermijn, egoïstische interesses; een variabele van primordiaal belang in de moderne evolutionaire psychologie, afgeleid van de evolutionaire biologie en gedragsecologische literatuur. ”

Volgens de levensgeschiedenistheorie kunnen ervaringen uit het vroegere leven het gedrag van een individu ten opzichte van relaties en het leven in het algemeen beïnvloeden.

Degenen die werden geconfronteerd met een onvoorspelbare kindertijd ontwikkelen een snellere levensstrategie die de nadruk legt op onveilige gehechtheid, onmiddellijke bevrediging en risicovol gedrag. Degenen met een stabielere jeugd, aan de andere kant, ontwikkelen een langzamere levensstrategie die de nadruk legt op langetermijndoelen, grotere investeringen en verminderde agressie.

Er zijn verschillende vervolgvragen waar de onderzoekers verder naar willen kijken zoals de relaties tussen persoonlijkheidspathologieën en partnervoorkeuren en andere aspecten die relevant zijn voor relatieonderzoek, zoals bijvoorbeeld liefdesstijlen, maar ook sociale strategieën zoals competitief , individualistische of prosociale oriëntaties.

Bronnen

https://www.psypost.org/2018/06/people-personality-pathologies-interested-casual-sex-51520

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge