Online therapie even effectief bij behandeling angstproblemen

Penissen en vagina's over vrouwelijk genot
Hoeveel dagen van ons leven besteden we aan seks?

freestocks-photos (CC0), Pixabay

Een nieuwe studie toont aan dat online gecomputeriseerde cognitieve gedragstherapie (CCGT) programma’s zowel  alleen als in combinatie met Internet Support Groups (ISG) even effectief zijn dan face to face therapie bij angst en depressie.

De gerandomiseerde studie, geleid door Bruce L. Rollman, MD, MPH, professor in de geneeskunde en directeur van het Center for Behavioral Health en Smart Technology aan de Universiteit van Pittsburgh onderzocht 704 depressieve en angstige patiënten uit 26 UPMC-gelieerde eerstelijnsgezondheidszorg kantoren in het westen van Pennsylvania.

De patiënten van 18 tot 75 jaar oud werden aangemeld door hun  huisarts tussen augustus 2012 en september 2014 en werden vervolgens gerandomiseerd naar een van de drie groepen: via een hulpverlener begeleide toegang tot een acht-sessies online Beating the Blues CCGT programma;  via een hulpverlener begeleide toegang tot zowel  het online CCGT programma  en online  met een wachtwoord beveiligde toegang tot een ISG online traject via smartphone of desktop computer waar men berichten kon uitwisselen met een hulpverlener; of gewone gedragstherapeutische behandeling door hun huisarts/therapeut.

In de zes maanden durende interventie, 83% van de patiënten werd op toevallige wijze  naar het CCGT gestuurd en begonnen met het programma. Ze voltooiden gemiddeld 5,3 sessies. 77% van de patiënten toegewezen aan het ISG had minstens één keer op de site ingelogd, en 46% had één of meer berichten of reacties op de chat geplaatst. Zes maanden later hadden patiënten die het CCGT programma volgden gerapporteerde significante verbeteringen in hun stemming en angstsymptomen en hoe meer CCGT sessies patiënten voltooiden, hoe groter de verbetering van stemming en angst symptomen.

Hoewel patiënten toevallig toegewezen naar zowel CCGT én ISG soortgelijke algemene verbeteringen in de stemming en angst symptomen hadden in vergelijking met patiënten alleen toegewezen aan de 8 CCGT sessies bleek na secundaire analyse dat degenen die ook actief gebruik maakten van het online ISG chatprogramma grotere verbeteringen van hun symptomen hadden.

Online sessies met CCGT programma’s zoals ‘Beating the blues’ zijn even effectief als face-to-face cognitieve gedragstherapie bij de behandeling van stemmingsstoornissen en angststoornissen zeker in combinatie met de mogelijkheid om via chat live of uitgesteld online te praten met een hulpverlener maar CCGT blijft grotendeels onbekend en onderbenut in de Verenigde Staten, aldus Dr Rollman.

Gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging van Algemene Interne Geneeskunde (SGIM) in Hollywood, Florida.

Ook voor seksuele en relationele problemen kan online hulpverlening bijgevolg mogelijk een waardig alternatief bieden voor face to face hulpverleningsprogramma’s.

Bronnen

http://www.science20.com/news_articles/online_therapy_as_effective_as_anything_else_for_treating_some_anxiety-172625

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge