Online therapie via internet helpt bij seksuele problemen na borstkanker

Wie veel seks heeft presteert ook beter op het werk?
Amerikanen hebben minder seks dan 20 jaar geleden

Photo commons.wikimedia.org

Vrouwen die na borstkanker te maken krijgen met ernstige seksuele problemen kunnen geholpen worden met online cognitieve gedragstherapie. Dat blijkt uit een onderzoek van Lisanne Hummel, promovenda in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam  (promotoren prof. dr. Neil Aaronson (UvA) en prof. dr. Jacques van Lankveld (Open Universiteit). De resultaten van het onderzoek zijn 27 februari 2017 gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Journal of Clinical Oncology. De studie werd gefinancierd door het KWF, Pink Ribbon en het Nederlands Kanker Instituut.

Online therapie helpt

Aan het onderzoek deden 169 vrouwen mee die na borstkanker te maken kregen met ernstige seksuele problemen, zoals minder zin in seks, verminderde seksuele opwinding, of pijn tijdens of na het vrijen. De helft van de deelnemers volgde online cognitieve gedragstherapie. De therapie bestond uit maximaal 24 wekelijkse sessies onder begeleiding van een therapeut via email en telefoon. De andere helft van de vrouwen bleef op een wachtlijst voor hulp staan en functioneerde als controlegroep. Van de vrouwen die de therapie volgden, trad bij 63% een klinisch significante verbetering van het seksueel functioneren op. Dat was duidelijk meer dan bij de vrouwen die geen behandeling kregen. Van die controlegroep ervoer wie slechts een klein deel over de tijd enige verbetering, maar lang niet zo sterk als bij de behandelde groep.

Face-to-face is een drempel

‘We hebben deze studie opgezet omdat we merkten dat voormalig borstkankerpatiënten met seksuele problemen niet altijd gebruik maken van de bestaande psychologisch-seksuologische ondersteuning, die bestaat uit face-to-face contact’, vertelt Neil Aaronson. ‘Veel vrouwen vinden het toch lastig om in een face-to-face setting over deze problematiek te praten. Daarnaast speelde mee dat ze het vaak niet prettig vinden om speciaal hiervoor opnieuw naar het ziekenhuis te moeten komen, terwijl ze net het hele traject van hun kankerbehandeling achter de rug hebben. Het waren patiënten zelf die suggereerden dat online therapie misschien een uitkomst kon zijn.’

Ondersteunende zorg aan (ex)patiënten met kanker wordt door het Antoni van Leeuwenhoek als een belangrijk onderdeel gezien van goede oncologische zorg. Nu steeds meer mensen langer leven met en na kanker, is de kwaliteit van leven tijdens en na kanker in toenemende mate een belangrijk thema. Doordat het Antoni van Leeuwenhoek een gespecialiseerd kankerinstituut is, is hier er veel aandacht voor deze ondersteunende zorg. Ook wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe (ex)kankerpatiënten het beste ondersteund kunnen worden.

De projectgroep pleit ervoor de vergoeding voor meer intensieve sekstherapieën uit te breiden. Daarbij heeft de online therapie enkele duidelijke voordelen ten opzichte van de bestaande face-to-face therapie. Lisanne Hummel: “Een internettherapie verlaagt de drempel om hulp te zoeken: het kan makkelijker voelen over seksuele klachten te ‘praten’ met een psycholoog of seksuoloog wanneer het contact via internet plaatsvindt. Daarnaast bevinden veel ex-patiënten zich vaak nog in een re-integratie traject, waardoor het prettig is dat zij de therapie op zelfgekozen momenten kunnen volgen. Het is belangrijk, naast face-to-face counseling, deze internettherapie aan te kunnen bieden.”
Verzekering

Helaas zit er ook een addertje onder het gras. Therapieën als deze worden op dit moment namelijk niet vergoed. Therapie wordt alleen vergoed op medische indicatie en bestaat dan uit 4 tot 6 gesprekken. Langere therapie of online therapieën worden niet vergoed. De projectgroep pleit er dan ook voor de vergoeding voor meer intensieve sekstherapieën uit te breiden. De online therapie heeft ook enkele duidelijke voordelen ten opzichte van de bestaande face-to-face therapie. Onderzoekster Lisanne Hummel: ‘Een internettherapie verlaagt de drempel om hulp te zoeken: het kan makkelijker voelen over seksuele klachten te “praten” met een psycholoog of seksuoloog wanneer het contact via internet plaatsvindt. Daarnaast bevinden veel ex-patiënten zich vaak nog in een re-integratie traject, waardoor het prettig is dat zij de therapie op zelfgekozen momenten kunnen volgen. Het is belangrijk, naast face-to-face counseling, deze internettherapie aan te kunnen bieden.’

Het onderzoek is uitgevoerd door promovendus Lisanne Hummel, en is opgezet in samenwerking met dr. Hester Oldenburg (chirurg, Antoni van Leeuwenhoek), prof.dr. Jacques van Lankveld (psycholoog en seksuoloog, Open Universiteit), drs. Daniela Hahn (psycholoog en seksuoloog, Antoni van Leeuwenhoek) en GGZ instelling Virenze.

Het artikel Efficacy of Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy in Improving Sexual Functioning of Breast Cancer Survivors: Results of a Randomized Controlled Trial van Susanna B. Hummel, Jacques J.D.M. van Lankveld, Hester S.A. Oldenburg, e.a. is is verschenen in het Journal of Clinical Oncology.

Bronnen

https://www.ou.nl/web/open-universiteit/-/online-therapie-via-internet-helpt-bij-seksuele-problemen-na-borstkanker

https://www.avl.nl/topmenu/over-avl/nieuws/cognitieve-gedragstherapie-via-internet-is-effectief-bij-seksuele-problematiek-na-borstkanker/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge