Seks- en relatieonderzoek

Relatie tussen depressie en seksuele intimiteit

Zelfrijdende auto's en seks
Afstand tussen seksuele attitudes en seksuele activiteit kan het welzijn van vrouwen verminderen

Nieuw onderzoek werpt licht op de relatie tussen depressieve symptomen en seksuele intimiteitsuitdagingen bij paren. Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in het Journal of Social and Personal Relationships.

Enkele jaren geleden werkten  Dr. Leanne Knobloch aan de Universiteit van Illinois en Amy L. Delaney van Millikin Universiteit aan een project om te begrijpen hoe depressie de romantische relaties van mensen beïnvloedt. Ze begonnen niet met vragen over seksuele relaties, maar waren verrast door de prevalentie van hoeveel mensen het hadden over depressie die hun seksleven verstoorde en hun frustratie over wat dat betekent voor hun relaties.

Ze waren geïnteresseerd in depressie omdat de symptomen van de ziekte inherent communicatief en relationeel zijn, dus toen ze begonnen te zien dat depressie een zware tol betekende voor  de seksuele band van een paar, wilden ze meer weten over hoe mensen die uitdagingen hebben ervaren en hoe ze ermee omgingen.

De studie onderzocht 106 paren waarin een of beide partners klinisch werden gediagnosticeerd met depressie.

Depressieve symptomen waren geassocieerd met grotere seksuele intimiteitsuitdagingen voor zowel vrouwen als mannen. Enkele intimiteitsuitdagingen omvatten problemen met zelfwaardering gerelateerd aan seks, zich seksueel afstandelijk voelen van een partner, problemen met communiceren over seks, onzeker zijn over hoe een seksuele interactie op te starten en een afgenomen interesse in seks in het algemeen.

Delaney ontdekte ook dat percepties van interferentie van een partner de relatie tussen depressieve symptomen en intimiteitsproblemen bemiddelden.

De meest substantiële bevinding uit deze studie was dat voor paren met een depressie, er verschillende manieren zijn waarop koppels een belemmering kunnen ondervinden voor seksueel partnerschap. Het is niet alleen een verlies van libido bij een of beide partners, individuen kunnen ook omgaan met uitdagingen die te maken hebben met een laag zelfbeeld en gevoelens van isolatie die hun seksleven verstoren, en paren kunnen moeite hebben om een seksuele activiteit te starten en om gesprekken te hebben over seks in de context van de depressie van een of beide partners.

Bovendien suggereerden deze gegevens dat de interferentie van één partner het enige mechanisme is dat depressieve symptomen koppelt aan deze uitdagingen. Interferentie van een partner vindt plaats wanneer mensen elkaars doelen blokkeren, moeite hebben om routines te coördineren en elkaars dagelijkse activiteiten verstoren. Dus voor een gemiddeld paar dat met depressie omgaat en mogelijk geconfronteerd wordt met een aantal barrières om zich seksueel te verbinden, willen ze mogelijk werken aan manieren om die dagelijkse doelen en routines beter te coördineren als een manier om de wijdverspreide effecten van depressie op het partnerschap aan te pakken.

Alle onderzoeken bevatten enkele beperkingen en de huidige studie is geen uitzondering.  Een opmerkenswaardig voorbehoud is dat de paren in deze studie een effectief koppels waren waar een ernstige vorm van depressie bij één van beiden was vastgesteld. Ze werden gerekruteerd via behandelcentra, dus het waren allemaal stellen met een depressie die professioneel werd gediagnosticeerd en 80% van de depressieve deelnemers slikte  een antidepressivum. Deze bevindingen vertegenwoordigen dus niet de ervaringen van paren die te maken hebben met depressieve symptomen die niet gediagnosticeerd zijn of niet worden behandeld.

Bijkomende vragen houden ook verband met de reeks depressieve ziekten die er zijn, bijvoorbeeld depressieve stoornis, seizoensgebonden affectieve stoornis, postpartumdepressie, bipolaire stoornis, enz. Hoewel depressieve symptomen (gevoelens van verdriet en hopeloosheid, prikkelbaarheid, desinteresse in activiteiten, gevoelens van isolement, enz.) als algemeen beschouwd werden bij deze diagnoses, kunnen de ervaringen van mensen met die symptomen verschillen op basis van het type ziekte, vooral wanneer we nadenken over wat die symptomen kunnen betekenen voor uitkomsten in de seksuele samenwerking en in de relatie in het algemeen. ”

Bovendien is het een feit dat depressieve symptomen vaak samengaan met andere lichamelijke gezondheidsuitdagingen, zoals hartaandoeningen en borstkanker.

Vaak werd vanuit onderzoek aangehaald dat de verminderde seksuele interesse te maken heeft met een bijwerking van antidepressiva. Dit onderzoek benadrukt echter manieren waarop seksproblemen complexer en genuanceerder zijn dan dat, en vestigt de aandacht op de relationele en communicatieve processen die hier van belang kunnen zijn.

De onderzoekers hopen dat een beter begrip van de ingewikkelde verbindingen tussen depressie, relationele kwaliteiten en het seksuele partnerschap, partners kunnen voorzien van nuttige hulpmiddelen om hun partnerschap te behouden als ze omgaan met depressie.”

Bronnen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Deze website bevat info die mogelijks niet geschikt is voor kinderen. U bevestigt minstens 16 jaar te zijn. Deze website gebruikt cookies. U gaat daarmee akkoord.

error: Copyrighted by original authors. Copyright bij oorspronkelijke auteurs.