“Seksuele aspect blijft onderbelicht, maar we moeten erover praten”

Hoe geef je seksuele vorming aan jonge nieuwkomers?
Naar de kine voor erectieproblemen

Photo by JESHOOTS.COM

Om o.a.vluchtelingen te informeren rond seksualiteit, heeft het Centrum voor Seksuele Gezondheid Sensoa een nieuwe website opgestart: www.zanzu.be. Die moet nieuwkomers helpen aan betrouwbare informatie. De site geeft bovendien informatie in 13 talen.

Toegang hebben tot alle noodzakelijke informatie om voor je seksuele gezondheid en die van je partner te zorgen is een mensenrecht. In veel landen hebben mannen en vrouwen om verschillende redenen, waaronder beperkte toegang tot onderwijs en/of specifieke ideologie, geen toegang tot correcte informatie over seksuele gezondheid. Als deze mensen in België terechtkomen, vormt de taal vaak een nieuwe drempel om zich goed te kunnen informeren.

Omdat seksualiteit en relaties mensen na aan het hart liggen

Spreek met om het even welke professional die rond seksualiteit en relaties werkt en hij/zij zal het je bevestigen: deelnemers aan een workshop of cliënten in een consult over deze thema’s zijn enthousiast en opgelucht dat zij eindelijk hebben kunnen vragen en spreken over ‘everything they always wanted to know but never had a chance to ask’. In het bijzonder mensen die uit landen komen waar op school of in de media heel weinig correcte informatie wordt gegeven, appreciëren deze gesprekken vaak. Belangrijk is wel dat je als professional een veilige setting daarvoor creëert.

De site is opgebouwd uit thematische blokken rond lichaam, gezinsplanning en zwangerschap, infecties, seksualiteit, relaties en rechten en wetgeving.

Zanzu.be biedt een vertaalwoordenboek voor 240 termen over seksualiteit, lichaam en relaties en tal van artikels met tekeningen en een voorleesfunctie.

Zanzu.be is beschikbaar in 13 talen: Nederlands, Duits, Frans, Engels, Spaans, Russisch, Turks, Arabisch, Farsi, Bulgaars, Pools, Roemeens en Albanees.

De website werd opgesteld in samenspraak met anderstaligen en hulpverleners.

Bekijk het instructiefilmpje.

Bekijk hier de aflevering bij Canvas De afspraak

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/deafspraak/2.41816?video=1.2499966

Lees hier een engelstalige informatietekst Lees hier verder

zanzu

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge