Vrouwen met astma blijken vaker een lagere testosteronspiegel te hebben

Luchtvervuiling en erectieproblemen
Depressie en veel drinken komen vaker voor bij militaire echtgenoten en partners

debbienews / Pixabay

Vrouwen met astma hebben meer kans op lagere niveaus van “vrij” (niet gehecht aan eiwitten) testosteron dan vrouwen die geen astma hebben, volgens nieuw onderzoek online gepubliceerd in de American Thoracic Society’s American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

In “Sex Steroid Hormones and Asthma in a Nationwide Study of U.S. Adults,” rapporteren Yueh-Ying Han, PhD; Erick Forno, MD, MPH; en Juan C. Celedón, MD, DrPH;  dat bij obese vrouwen, mensen met astma meer kans hebben op lagere niveaus van estradiol, een ander geslachtshormoon, dan degenen die geen astma hebben. Bovendien ontdekten de onderzoekers dat bij niet-obese mannen, mensen met astma meer kans hebben op lagere niveaus van estradiol dan degenen die geen astma hebben.

Eerdere studies hebben specifieke verschillen gerapporteerd tussen pediatrische en volwassen astmapatiënten op basis van geslacht. Hoewel astma vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes, komt astma vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Geslachtshormonen kunnen deze sekse-specifieke verschillen verklaren aldus hoofdauteur Dr. Han, Dr. Celedón en de Niels K. Jerne  Ze zeiden dat ze deze studie hebben uitgevoerd om te onderzoeken of geslachtshormonen geassocieerd zijn met astma bij volwassen mannen en vrouwen. Ze wilden ook testen of een verband varieert tussen zwaarlijvige en niet-zwaarlijvige individuen.

Hun studie wordt beschouwd als de eerste populatie-gebaseerde studie van geslachtshormonale niveaus en astma bij zowel mannen als vrouwen.

De auteurs analyseerden informatie van 9.238 volwassenen in de leeftijd van 18-79, die deelnamen aan de Amerikaanse National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) van 2013-16. In totaal had 9 procent van de deelnemers astma. Onder vrouwen was het astma-percentage het dubbele van dat van mannen: 12,5 procent versus 6,1 procent.

De studie wees uit dat verhoogde niveaus van de geslachtshormonen de kans op astma verminderden. Concreet:

-Bij vrouwen werden niveaus van vrij testosteron in het hoogste kwartiel vergeleken met het laagste kwartiel geassocieerd met 44 procent lagere kans op astma.

-Onder zwaarlijvige vrouwen werden niveaus van vrij testosteron in het hoogste kwartiel vergeleken met het laagste kwartiel geassocieerd met 41 procent lagere kans op astma.

-Onder zwaarlijvige vrouwen werden niveaus van estradiol in het hoogste kwartiel vergeleken met het laagste kwartiel geassocieerd met 57 procent lagere kans op astma.

-Niveaus van estradiol in het tweede en derde kwartiel werden vergeleken met het laagste kwartiel en werden ook geassocieerd met een verminderde kans op astma bij deze vrouwen.

Onder niet-obese mannen werden niveaus van estradiol in het hoogste kwartiel in vergelijking met het laagste kwartiel geassocieerd met 56 procent lagere kans op astma.

Omdat het onderzoek transversaal was, kan het niet bepalen of geslachtshormoonspiegels tot astma hebben geleid. Studiebeperkingen omvatten ook gebrek aan informatie over de huidige menopauzale status van deelnemende vrouwen, insulineresistentie of blootstelling van het milieu aan chemicaliën die de geslachtshormoonspiegels kunnen hebben beïnvloed.

“De onderzoeksresultaten suggereren dat de circulerende geslachtshormonen estradiol en vrije testosteron bijdragen aan sekseverschillen bij astma bij volwassenen,” zei Dr. Celedón. “Bovendien lijkt obesitas het effect van dergelijke hormonen op astma bij vrouwen en mannen te veranderen.”

Hij voegde eraan toe dat longitudinale studies nodig zijn om deze bevindingen te bevestigen en uit te breiden.

Bronnen

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-09/ats-wwa092719.php

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge