Covid 19 : virus in zaad van jonge mannen met COVID-19/verminderde vruchtbaarheid ?

CyberSquad : nieuwe website waarop jongeren elkaar kunnen helpen en hulp kunnen vragen
Zit seks tussen de oren?

Peter Ellis, Professor in Molecular Biology and Reproduction, University of Kent, Mark Wass,

sperm, fertilization, pregnancy

TBIT (CC0), Pixabay

Reader in Computational Biology, University of Kent en Martin Michaelis, Professor of Molecular Medicine University of Kent beschrijven in een recente studie dat men COVID-19 virussen aangetroffen heeft in het sperma van jonge mannen. We weten volgens hen niet veel over SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, maar we leren er elke dag nieuwe dingen over. Het laatste stukje van de puzzel komt uit een kleine studie in China, die SARS-CoV-2 RNA (de genetische code van het virus) aantrof in het sperma van jonge COVID-19-patiënten.

Bij de studie, gepubliceerd in JAMA Network Open, waren 38 patiënten betrokken die een behandeling ondergingen voor ernstige COVID-19-ziekte in het Shangqiu Municipal Hospital in de provincie Henan. Vijftien van de patiënten gaven een spermastaal tijdens de acute fase van hun ziekte en 23 kort na herstel. Bij vier van de 15 patiënten met acute ziekte en bij twee van de 23 herstellende patiënten werd SARS-CoV-2 RNA gevonden in de spermastalen. Resultaten van sperma-testen toonden bijgevolg aan dat zes patiënten (15,8 procent) positieve resultaten hadden voor SARS-CoV-2, de officiële naam van het nieuwe coronavirus.

Een kwart van de mensen die nog steeds besmettelijk waren, had het virus in hun sperma, volgens het artikel in het tijdschrift JAMA. Maar wat ‘bijzonder opmerkelijk’ was voor de wetenschappers, was dat 8,7 procent van degenen die hersteld waren sporen in hun sperma hadden.

Deze nieuwe bevindingen verschillen van de resultaten van een eerdere studie met 12 COVID-19-patiënten en een casusrapport. De eerdere onderzoeken waren echter gericht op patiënten met milde ziekte nadat ze waren hersteld, terwijl de huidige studie zich richtte op gehospitaliseerde patiënten met ernstige ziekte, en alle monsters in deze laatste studie werden genomen tijdens de ziekte of zeer kort na herstel. In feite werden alle spermastalen waarvan werd vastgesteld dat ze viraal RNA hadden bij herstellende patiënten, genomen op dag twee en dag drie na herstel. De verschillen tussen de eerdere studies en de huidige zijn dus waarschijnlijk het gevolg van verschillen in ernst van de ziekte en het tijdstip van van het nemen van het monster.

Het gaat helaas om spermastalen in zeer kleine onderzoeken. Maar de implicatie hiervan voor de reproductieve gezondheid van mannen of de verspreiding van het virus is eigenlijk nog niet grondig bestudeerd.

Urologen van het Suzhou Aangesloten Ziekenhuis van de Universiteit van Nanjing theoretiseerden dat het coronavirus mogelijk testiculaire schade kan veroorzaken.

In een paper gepubliceerd op MedRxiv.org – een platform voor documenten die wel nog niet door andere wetenschappers zijn beoordeeld om valse beweringen te markeren – zei het team dat hun interesse in COVID-19 was gewekt toen het aan het licht kwam dat het coronavirus cellen binnendringt door binding aan ACE2-receptoren.

‘Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat sommige patiënten naast letsel aan de luchtwegen een abnormale nierfunctie of zelfs nierschade hebben en dat het bijbehorende mechanisme onbekend is’, zei het team.

‘Dit wekte de interesse of coronavirusinfectie de urinewegen en het mannelijke voortplantingssysteem kan beïnvloeden.’

Het team analyseerde ‘online datasets’ en vond ACE2-expressie in verschillende menselijke organen. De resultaten gaven aan dat ACE2 sterk tot expressie kwam bij de geteste mannen en kan worden geconcentreerd in verschillende cellen die direct verband houden met de mannelijke reproductieve vermogens, waaronder de kiemcellen, ondersteunende cellen en Leydig-cellen.

‘Daarom kan het virus zich rechtstreeks aan dergelijke ACE2-positieve cellen binden en ook de nier en het testikelweefsel van patiënten beschadigen’, schreven ze.

Ze waarschuwden dat artsen goed moeten letten op mogelijke schade in de testikels van coronaviruspatiënten, vooral als ze in de vruchtbare leeftijd zijn.

De waarschuwing werd herhaald door een ander team van wetenschappers in het Tongji-ziekenhuis, verbonden aan de Huazhong University of Science and Technology, een van de door de overheid aangewezen ziekenhuizen om coronaviruspatiënten te behandelen sinds een uitbraak in Wuhan in januari.

Hoewel het coronavirus voornamelijk op de longen en het immuunsysteem is gericht, kan de infectie ook leiden tot ‘aantasting van de immuunhomeostase in de teelballen’, wat orchitis kan veroorzaken – een ontsteking van de testikels.

Dit kan op zijn beurt het aantal zaadcellen van een man verminderen en mogelijk tot onvruchtbaarheid leiden, aldus het team dat ook de ACE2-theorie opmerkte.

Ze voegden eraan toe dat medici tijdens de SARS-uitbraak in 2002 en 2003 ernstige schade aan het immuunsysteem constateerden in de testikels van sommige mannelijke patiënten.

Het ziekenhuisrapport werd breed verspreid op sociale media, ondanks dat het slechts enkele uren na het uploaden van de website  terug er af werd gehaald.

De onderzochte mannen  varieerden van 20 tot 50 jaar, drie hadden een onderliggende gezondheidstoestand en hun symptomen begonnen tussen 6 en 16 dagen voordat het spermamonster werd afgenomen.

Er werd echter geen follow-up met de mannen uitgevoerd om te zien of het virus gedurende lange tijd in sperma overleefde en of het levensvatbaar was.

De auteurs van het artikel, onder leiding van Dr. Diangeng Li, van het Chinese People’s Liberation Army General Hospital, Beijing, suggereerden dat het coronavirus misschien op een dag toch seksueel overdraagbaar zou kunnen zijn.

Ze schreven: ‘Als zou kunnen worden bewezen dat SARS-CoV-2 in toekomstige studies seksueel kan worden overgedragen, zou seksuele overdracht een cruciaal onderdeel kunnen zijn van de preventie van overdracht, vooral gezien het feit dat SARS-CoV-2 werd gedetecteerd in de sperma van herstellende patiënten.

‘Zelfs als het virus niet kan repliceren in het mannelijke voortplantingssysteem, kan het blijven bestaan

De Chinese studie bewees niet dat het virus via seks kon worden overgedragen – het suggereerde alleen dat het een mogelijkheid was.

Maar de bevinding bracht het team ertoe om te waarschuwen dat onthouding van seks tijdens besmetting – en tijdens herstel – waarschijnlijk een verstandige beslissing zou zijn totdat de waarheid aan het licht komt. Tot dusver zijn wereldwijd 3,7 miljoen gevallen van COVID-19 gemeld – de ziekte veroorzaakt door het coronavirus.

Maar dat cijfer is slechts een fractie van de waarheid omdat het niet de miljoenen omvat die aan een milde ziekte hebben geleden en thuis zijn hersteld zonder te worden getest.

Ellis, Was en Michaelis  proberen een mogelijke verklaring te geven voor het fenomeen dat men Covid-19 aantrof in het sperma.  De testikels worden samen met de ogen, de placenta, de foetus en het centrale zenuwstelsel beschouwd als “immuno-geprivilegieerde plaatsen”, wat betekent dat ze worden beschermd tegen ernstige ontstekingen geassocieerd met een immuunrespons. Dit is waarschijnlijk een evolutionaire aanpassing die vitale structuren beschermt. Dit zijn dus niches waar virussen kunnen worden beschermd tegen de immuunrespons van de gastheer.

Immuno-geprivilegieerde zones kregen de aandacht als plaatsen waar virussen kunnen blijven bestaan ​​na herstel van de ziekte tijdens de uitbraak van het West-Afrikaanse ebolavirus 2013-16. Het ebola-virus bleef gedurende meer dan drie jaar detecteerbaar in het sperma van sommige overlevenden en de overdracht van het ebola-virus door geslachtsgemeenschap kon maanden nadat de patiënt is hersteld, plaatsvinden.
Ebola bleef maanden nadat de patiënt was hersteld seksueel overdraagbaar.

Volgens de hoger genoemde wetenschappers weten we nog niet wat de implicaties van de laatste bevindingen zijn. De aanwezigheid van viraal RNA in het sperma van de patiënt duidt niet noodzakelijkerwijs op de aanwezigheid van een infectieus virus. Het zal dus van cruciaal belang zijn om te laten zien of besmettelijk virus ook kan worden geïsoleerd uit het sperma van SARS-CoV-2-patiënten en overlevenden.

Als dit mogelijk is, zal de volgende vraag zijn of – zoals de huidige gegevens suggereren – SARS-CoV-2 voornamelijk wordt aangetroffen in het sperma van patiënten met een ernstige ziekte of dat er ook significante virusniveaus kunnen worden gedetecteerd in het sperma van patiënten met milde ziekte – of, inderdaad, in het sperma van asymptomatische mensen.

Zelfs als deze dingen worden aangetoond, is het waarschijnlijk momenteel een kleine zorg voor de verspreiding van virussen tijdens  de acute infectieperiode. Gezien de hoge besmettelijkheid van SARS-CoV-2 via niet-seksuele routes, is het moeilijk voor te stellen hoe dit aanzienlijk zou kunnen worden verhoogd door seksuele overdracht. Het enige scenario waarbij seksuele overdracht van SARS-CoV-2 een probleem zou kunnen zijn, is als het virus gedurende langere tijd in de testikels blijft bestaan ​​en als overlevenden van COVID-19 het virus na hun herstel later nog seksueel kunnen overdragen. Op lange termijn zou dit er voor kunnen zorgen dat als men denkt dat het virus min of meer uitgestorven is, het toch zou kunnen opflakkeren.

Volgens de auteurs zijn er meer studies nodig om te onderzoeken of dit mogelijk is. Ondertussen zou het nog steeds verstandig zijn voor degenen die herstellen van COVID-19 om lange tijd een ​​condoom te gebruiken totdat verder onderzoek wordt gedaan om te verduidelijken hoe lang het besmettelijke virus in sperma blijft.

Moeten we nu deze studies ernstig nemen. Volgens het Nieuwsblad (08/05/2020) zijn 80% procent van de ruim 300 nieuwe studies die per dag worden gepubliceerd over het coronavirus van lage kwaliteit of brengen weinig tot niets bij. Dat zegt het Rode Kruis, dat meehelpt aan een internationale lijst die het kaf van het koren moet scheiden. Een internationaal netwerk van experts gaat die nu onder de loep nemen om het kaf van het koren te scheiden. Het gaat om een initiatief van het Norwegian Institute of Public Health (FHI). Voor ons land werkt het Rode Kruis mee.

Maar aangezien we dit nieuwe virus en de gevolgen amper kennen is het soms beter te voorzichtig te zijn dan zomaar elke studie als ongeloofwaardig in de vuilbak te gooien.

Ondertussen verscheen er eind november 2020 ook een studie van de UAntwerpen en werd deze gepubliceerd in EOS Magazine 

Een corona-infectie doormaken kan een grote impact hebben op de kwaliteit van sperma en dus op de vruchtbaarheid aldus het onderzoek.

Onderzoekers van onder meer de universiteit Antwerpen bekeken de genetische schade, de hoeveelheid sperma en de beweeglijkheid ervan. “De schade is imposant”, zegt gynaecoloog Gilbert Donders (UZ Antwerpen) daarover. “We zien zeer frequent, bij een meerderheid van de stalen, schade optreden.” Het onderzoeksteam is geschrokken van de ‘dramatische terugval’: het gaat wat betreft de aantallen zaadcellen om een daling tot 10 procent van wat normaal mag worden aangenomen. Maar ook de morfologie en de beweeglijkheid zijn aangetast. Er is sprake van DNA-schade bij de aanmaak, maar dat zou allemaal tijdelijk zijn. “Koppels moeten er toch rekening mee houden dat het maanden kan duren eer het sperma weer genormaliseerd is. Heeft de man covid-19 doorgemaakt, dan is het misschien toch aangewezen om even (6 maanden) te wachten met die specifieke kinderwens.”

Het onderzoek vond plaats bij 18- tot 70-jarigen die hiervoor sperma doneerden nadat ze covid-19 doormaakten.

Enkele dagen voor dit nieuws werd uitgebracht, verscheen er in het wetenschappelijk tijdschrift ‘EClinicalMedicine’ een artikel (H. Li et al., Impaired spermatogenesis in COVID-19 patients, EClinicalMedicine (2020) 1006047) over de spermakwaliteit bij covid-patiënten. Er werden 23 mannen, die zeer recent covid-19 hadden, onderzocht. Ze hadden allen minder dan 7 dagen voor de spermadonatie nog een positieve neuswisser voor corona. Ze waren dus nog ziek of herstellende. Negen van hen (39%) hadden een spermaconcentratie die voldeed aan de WHO-norm van een te laag gehalte aan spermatozoïden. Gemiddeld bedroeg de spermaconcentratie 29% van die in de controlegroep. Daarnaast had meer dan de helft van de mannen tekenen van ontsteking in het sperma, zoals een verhoging van het aantal witte bloedcellen. Dat was mogelijk een oorzaak van de daling van de spermatozoïden.

Toch moeten we ook hier voorzichtig zijn. In de beide onderzoeken is het aantal stalen veel te klein om er definitieve conclusies uit te trekken. Er waren ook geen gegevens over het aantal spermacellen voor de ziekte. Daarom kunnen we niet stellen dat covid-19 de oorzaak is van de afwijkingen.

Bronnen

https://theconversation.com/coronavirus-found-in-semen-of-young-men-with-covid-19-138059

https://www.wsj.com/articles/coronavirus-is-found-in-semen-of-covid-19-patients-11588863600

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8296937/Coronavirus-semen-study-shows.html

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200508_04951036

https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/vermindert-covid-19-de-mannelijke-vruchtbaarheid

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge