Covid generatie kiest voor minder kinderen

Nederlanse overheid lanceert informatiepunt voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn
Wat werkt best bij online dating? VS Onderzoek
beach, family, fun

Pexels (CC0), Pixabay

Corona gooit niet alleen het openbare leven en de economie overhoop. Ook prognoses over bevolkingsgroei zullen moeten worden aangepast: crises betekenen immers minder kinderen en minder immigratie.

In de Verenigde Staten en Japan zouden de geboortecijfers met maar liefst 10 procent dalen.

Japan en de VS hebben de eerste ­betrouwbare voorspellingen over hun geboortecijfers van volgend jaar binnen. Die getuigen duidelijk van de economische tegenvaller die covid-19 heet. Volgens het Brookings Institution in Washington zullen er volgend jaar 300.000 tot 500.000 minder kinderen geboren worden in de VS dan in 2020. Dat komt neer op een inzinking van het gangbare geboortecijfer met bijna 10 procent.

In Japan voorspelt het Dai-ichi Life Research Institute een daling met 10 procent.Ook Europa stevent in 2021 af op een omgekeerde babyboom.  Een peiling afgenomen tussen maart en april 2020 bij jongeren tussen 18 en 34 jaar uit vijf Europese landen toonde al aan dat zeker de helft van alle ondervraagden zijn gezinsuitbreidingsplannen wil uitstellen.  Een kleinere, maar niet onbelangrijke groep wil zelfs helemaal geen kinderen meer.  Het gaat om 29% in Spanje, 37% in Italië en 19% in VK. (HBvL 24/08/2020)

De combinatie van babyschaarste en groeiende aantallen sterfgevallen op risicoleeftijden zorgt nu tijdelijk voor een forse natuurlijke krimp. Tot nog toe wordt dat ’s zomers gecompenseerd: op jaarbasis zijn er namelijk nog steeds iets meer baby’s dan sterfgevallen. Babyschaarste is mede daardoor tot nog toe nauwelijks merkbaar geweest. Maar dat zal snel veranderen. Nog even en het jaarlijks aantal rouwbijeenkomsten zal de babyborrels overtreffen.

De Nederlandse demograaf Jan Latten onderzoekt in https://www.elsevierweekblad.nl/ de gevolgen van corona voor alle officiële prognoses en ziet kansen. Nu is de tijd om te gaan werken aan een stabielere bevolkingsomvang.

De overgrote meerderheid van jongeren wil ooit kinderen. Voor ruim de helft is twee kids het ideaal. Realisatie van dat ideaal zou er theoretisch toe kunnen leiden dat de bevolking zichzelf in stand houdt: als er twee mensen overlijden, worden er ook twee geboren. Toch is daarvan geen sprake. Met een gemiddeld kindertal van 1,6 krimpen opvolgende generaties langs natuurlijke weg met ongeveer een kwart. Anders gezegd: individueel willen jongvolwassenen graag kinderen, collectief is er sprake van babyschaarste.
Straks nog minder kinderen door de coronacrisis

En nu is er een corona-pandemie met in de nasleep een diepe economische neergang. Werkloosheid, verarming, schulden en zorgen komen op ons af. Vrijwel zeker zal dat jonge mensen extra belemmeren in hun toekomstplannen. Baby’s zullen nog schaarser worden. Dat leidt niet alleen tot frustraties bij de jonge generatie zelf. Het heeft op termijn ook vergaande gevolgen voor iedereen.

Terwijl koppels in rijkere landen hun vruchtbaarheid inperken, kan er wel een golf van ‘noodgeboortes’ volgen in armere landen schrijft de Standaard (24/08/2020). Vrouwen uit de sloppenwijken van Delhi of Jakarta die een spiraaltje of een maandelijkse inspuiting met anticonceptiva wilden halen, stonden vaak voor gesloten deuren omdat de ziekenhuizen overbevraagd waren. Angst om besmet te worden, strenge verplaatsingsregels of pure armoede speelden ook mee. De Indonesische dienst voor gezinsplanning vreest dat 10 miljoen koppels zonder bescherming vielen en ‘vreest’ volgend jaar wel een babyboom.

Bronnen

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/05/geen-tijd-om-kinderen-te-krijgen-over-corona-en-de-bevolkingsgroei-757038/

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200823_97711573

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge