Minder jongeren beginnen vroeg met seks

In bed knuffelen na seks is nuttig
Borsten strelen is goed voor relatie

Photo by Dainis Graveris

In Nederland beginnen relatief weinig jongeren vroeg met seks, en dat percentage daalt. Dit blijkt uit het internationale onderzoek Health Behaviour in School-aged Children, een internationaal onderzoek van HBSC/WHO naar gezondheid en welzijn van scholieren in 2016.
16% van de 15-jarige jongeren antwoordde ‘ja’ op de vraag: ´Heb je ooit seks gehad?´ In slechts vier Europese landen ligt dat percentage lager. In 2009 lag dat percentage voor Nederlandse 15-jarigen nog op 21%. Ineke van der Vlugt, programma-coördinator Seksuele Ontwikkeling en Opvoeding van Rutgers, vindt de daling van het percentage jongeren dat op jonge leeftijd seksueel actief is interessant. “In ieder geval kan er niet worden gezegd dat de relatieve openheid waarmee in Nederland over seksualiteit wordt gesproken, leidt tot veel starters op jonge leeftijd.”

In het vernieuwde lespakket Lang Leve de Liefde voor het voortgezet onderwijs besteden Soa Aids Nederland en Rutgers tegenwoordig meer aandacht aan de eerste keer, wanneer ben je er klaar voor, en aan wensen en grenzen. “Uit Seks onder je 25e 2012 blijkt namelijk dat veel jongeren die vroeg starten het minder veilig doen en meer ervaring hebben met dwang of overhalen”, vertelt Ineke. Het lespakket wordt inmiddels veel gebruikt in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, in 2015 in zo’n 800 klassen. “We benadrukken ook dat het belangrijk is dat seksueel contact prettig, veilig en gewenst is voor beiden en dat jongeren hierin leren zelf keuzen te maken. Het verband met het gebruik van het lespakket of andere voorlichting is niet hard te maken, maar zou interessant zijn om verder te onderzoeken.”Onderzoeker Hanneke de Graaf van Rutgers vindt de HBSC-cijfers ook interessant. “In de jongerenmonitor Seks onder je 25e 2012 van Rutgers en Soa Aids was het percentage 15-jarigen dat al geslachtsgemeenschap had gehad 22%. Ik ben benieuwd wat er uit Seks onder je 25e 2017 komt.” Wel benadrukt ze op dat de cijfers uit verschillende onderzoeken nooit zomaar te vergelijken zijn vanwege onder meer andere steekproeven, vraagstellingen en meetmomenten. “In Seks onder je 25e vragen we naar ervaring met geslachtsgemeenschap. Dat is iets anders dan ‘Heb je ooit seks gehad?’”

Het onderzoek werd op 15 maart in Brussel gepresenteerd. Ongeveer 200.000 kinderen in de leeftijd van 11, 13 en 15 jaar uit bijna alle Europese landen, de Verenigde Staten, Canada en Israël deden aan dit onderzoek mee. De gegevens zijn verzameld in 2013. De kinderen gaven antwoord op uiteenlopende vragen: hoe gelukkig en gezond ze zich voelen, hoe hun relatie met ouders en vrienden eruitziet en hoe zij school ervaren. Ook roken, drinken en blowen komt onder zowel Nederlandse als andere Europese jongeren in 2013 aanzienlijk minder voor dan in 2009. Jongeren uit minder welvarende gezinnen hebben te maken met minder sociale steun van ouders, ze zijn minder tevreden over hun leven, worden vaker gepest en hebben vaker overgewicht.

De organisaties die namens Nederland meewerken aan dit vierjaarlijkse, grootschalige onderzoek zijn de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Bronnen

http://www.hbsc-nederland.nl/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge