Mixed – methods evaluatie van Girls’Talk+ : een counselingsprogramma over relaties en seksualiteit voor meisjes met een lichte verstandelijke beperking

Aantal tienermoeders daalt
Sextortion en paydate : seksbedrog via nepprofielen op internet

Introductie
Meisjes met een lichte verstandelijke beperking (LVB) lopen grotere risico’s wat betreft

woman, young, rain

sasint (CC0), Pixabay

hun seksuele gezondheid dan normaalbegaafde meiden. Zo maken ze vaker seksueel grensoverschrijdend gedrag mee, en zijn er aanwijzingen dat ze een grotere kans hebben om onbedoeld zwanger te worden of een soa op te lopen.

Dit heeft te maken met onvoldoende kennis over (juist gebruik van) anticonceptie, soa en veilige seks, en de gebruiken en gevaren van internet en loverboys. Daarnaast hebben ze vaak een laag zelfbeeld, kunnen ze eigen grenzen en wensen niet goed herkennen, hebben ze gebrekkige sociale vaardigheden, zijn ze vaak afhankelijk van anderen, en kunnen ze moeilijk situaties en de intenties van anderen inschatten. Rutgers heeft daarom het seksespecifieke groepscounselingsprogramma Girls’Talk+ ontwikkeld, met als doel dat deze meiden 1. meer regie krijgen over eigen wensen en grenzen ten aanzien van relaties en seksualiteit, 2. een positiever zelfbeeld ontwikkelen, 3. (intentie tot) veilig vrijgedrag kunnen laten zien en 4. steun en hulp kunnen vragen bij vragen en problemen op het gebied van relaties en seksualiteit. Dit programma is geëvalueerd en op effectiviteit onderzocht.

Opzet
Aangezien de doelgroep een lichte verstandelijke beperking heeft, is gebruik gemaakt van een mixed-methods aanpak. Dit houdt in dat alle onderzoeksvragen aan de hand van meerdere methoden beantwoord worden. Hierbij worden conclusies getrokken op basis van triangulatie en complementariteit.
De volgende methoden zijn gehanteerd: een effectstudie volgens een quasi-experimenteel design, met 18 experimentele groepen van meiden met een LVB die het programma volgden en 12 controlegroepen, logboeken, focusgroepen met deelnemers, semigestructureerde interviews met trainers en vragenlijsten voor ouders. De vragenlijsten en de interviewvragen zijn aangepast aan het niveau van de deelnemers met een LVB.

Resultaten
Trainers en deelnemende meisjes zijn tevreden met inhoud, opzet en nut van Girls’ Talk+. Meteen na het volgen van Girls’ Talk+ en bij een follow-up 3 maanden later hebben meiden meer kennis van anticonceptie en hun lichaam, een positievere attitude t.a.v. gelijkwaardige en vrijwillige seks, en hebben ze meer vertrouwen in hun eigen kunnen om anticonceptie op de juiste manier te gebruiken.

Conclusie
Het onderzoek heeft belangrijke inzichten opgeleverd ten aanzien van waardering en effect van het programma, het gebruik van mixed methods in effectonderzoek, en het doen van onderzoek bij deze doelgroep.

Bekijk hier een presentatie

Suzan van den Toren, Stans de Haas, Hans Feenstra, Eline Dalmijn, Willy van Berlo

Bronnen

Sensoa congres seksuele gezondheid 9 dec 2016

http://www.sensoa.be/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge