Pornokijkende tiener ziet seks als spelletje

Stad Antwerpen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag
Beter seksleven door menstruatiecups

Adolescenten die vaak naar porno surfen, willen veel standjes kennen en beschouwen seks sneller als een spelletje.

Copyright Gudrun Makelberge

Copyright Gudrun Makelberge

Sitcoms en videoclips moedigen hen dan weer aan om obsessief met hun uiterlijk bezig te zijn. Dat beide tendensen niet zonder risico zijn, bewijst het opmerkelijke en bekroonde onderzoek dat Laura Vandenbosch voerde naar de effecten van seksueel getinte media op tieners.

Erotische beelden hebben geen eenduidige invloed op tieners. Er blijken verschillende factoren in het spel: in welke puberteitsfase zitten ze, hoe groot is hun sensatiezucht, hoe hecht is de moederband … “Seksualiteit is een heel ingewikkeld proces. We moeten die complexiteit dan ook proberen te vatten in ons onderzoek”, zegt Laura Vandenbosch van de School for Mass Communication Research. Dat deed ze in 28 publicaties, die haar nu de Prijs van de Onderzoeksraad voor de Humane Wetenschappen opleveren.

Hoe vaak kijken tieners eigenlijk naar porno? Meer dan de helft van de adolescenten onder de 17 gaat nooit op zoek naar pikante beelden. Een minderheid – 10,5 procent – bekijkt wekelijks tot dagelijks online pornografie. “Er is wel een groot verschil tussen jongens en meisjes”, zegt Laura Vandenbosch. “Meisjes tussen de 12 en de 18 consumeren amper porno. Eén procent zegt het minstens één keer per maand te doen, terwijl de grote meerderheid van de jongens binnen deze leeftijdsgroep weleens naar pornowebsites surft. In mijn onderzoek zei 40 procent van de 12- à 13-jarige jongens recent porno gekeken te hebben, in het vijfde middelbaar was dat het dubbele. Die tieners weten wel dat wat ze te zien krijgen vaak onrealistisch en fake is, maar sommigen denken er toch inspiratie uit te kunnen putten. De kennis die ze halen uit de vertekende seksscènes, willen ze zelf gaan toepassen. En porno heeft ook nog eens een invloed op het lichaamsbeeld dat ze zich gaan vormen.”

Die beeldvorming was het onderwerp van de doctoraatsstudie van Laura Vandenbosch – onder promotorschap van Steven Eggermont – die zowel nationaal als internationaal bekroond werd. Daarin belichtte ze de impact van ‘seksualiserende’ media, wat veel meer omvat dan alleen pure pornografie: sitcoms, reality-tv, videoclips, maar ook tijdschriften en films die seksuele boodschappen de wereld insturen. “De personen die in die media opgevoerd worden, beantwoorden meestal aan de heersende schoonheidsidealen en de stereotypen van de slanke vrouw en de gespierde man”, vertelt Laura Vandenbosch. “Omdat tieners zo de indruk krijgen dat ideale vormen beloond worden, gaan ze zichzelf vaker beoordelen vanuit het perspectief van een buitenstaander, met een grote focus op het uiterlijk. Het leek me interessant om te bestuderen welke invloed dat heeft op hun seksueel gedrag.”

Een verrassende bevinding: 7 op de 10 meisjes vinden hun uiterlijk belangrijker dan hun conditie of gezondheid. “Die meisjes hebben bovendien de neiging om regelmatig te checken of ze nog voldoen aan de heersende uiterlijke idealen. Meisjes die hun lichaam regelmatig ‘monitoren’, zullen eerder kiezen voor lichte seksuele gedragingen, zoals tongkussen, waarbij ze hun lichaam niet moeten tonen. Hebben ze toch geslachtsgemeenschap, dan zijn ze zelfs tijdens de daad sterker bezig met hoe ze eruit zien. Ze geven er vaker de voorkeur aan in het donker te vrijen en voelen zich eerder ongemakkelijk als de partner hun lichaam wil verkennen.”

Avontuurtjes

In een nog ongepubliceerde paper die al enkele awards kreeg, legt Laura Vandenbosch als eerste wetenschapper de longitudinale link tussen de fanatieke consumptie van expliciete erotische beelden op het wereldwijde web en een prestatiegerichte seksuele beleving. Samen met collega’s van de Universiteit Amsterdam bevroeg ze Nederlandse jongeren over hun pornogebruik en houding tegenover seksualiteit. “Adolescenten die veel naar internetporno hebben gekeken, zijn geneigd om seksualiteit eerder technisch te benaderen”, legt ze uit. “Zo vinden ze het belangrijk om veel standjes te kennen. Hun focus ligt dus eerder op hun seksuele prestaties dan op intimiteit.”

Het onderzoek bevat ook interessante inzichten over casual sex, lees: avontuurtjes. “Jongeren die op een gegeven moment hadden aangegeven dat ze vaak porno keken, rapporteerden zes maanden later vaker dat ze seksueel actief waren buiten een vaste relatie. Dat betekent overigens niet noodzakelijk echte geslachtsgemeenschap, soms gaat het niet verder dan elkaars geslachtsdelen aanraken.”

De eerste keer

Toen Laura Vandenbosch samen met haar collega’s Ine Beyens en Steven Eggermont de resultaten van enquêtes bij laura449 jongens in 9 Vlaamse middelbare scholen naast hun schoolrapporten legde, kwam ze tot een merkwaardige vaststelling: “Jongens die aangaven veel porno te kijken, bleken zes maanden later vaker slechter te presteren op school. Waarom dat zo is, hebben we nog niet kunnen achterhalen. Een mogelijke reden zou de opwinding kunnen zijn die porno teweegbrengt en die indruist tegen het geduld dat je moet opbrengen om te studeren.”

Een grote interesse in porno blijkt ook te voorspellen wanneer een tiener aan zijn ‘eerste keer’ toe is. “Jongeren in ons onderzoek die veel porno consumeerden op het moment dat ze nog maagd waren, hadden vijf keer meer kans om zes maanden later seksueel actief te zijn. Het is daarbij interessant om te kijken in welke fase van de puberteit de fanatieke pornokijkers zich bevinden. Wie vroeg in de puberteit zit en aardig wat porno kijkt, zal doorgaans sneller dan zijn leeftijdsgenoten aan seks beginnen. In de late puberteit zien we daarentegen dat pornogebruik net een rem op die initiatie zet. Hoe verder in de ontwikkeling, hoe meer seksuele onzekerheid een rol kan gaan spelen. Mogelijk zorgen de seksuele boodschappen in porno dan voor verwarring: ze komen niet overeen met de informatie die adolescenten uit andere bronnen krijgen. Zo neemt de twijfel toe en kan het vertrouwen in de eigen seksuele bekwaamheid afnemen.”

Relatieproblemen

Prestatiegerichte seksualiteit, die door expliciete filmpjes aangezwengeld wordt, zet jongeren ook aan om seks te beschouwen als een spelletje zonder diepgaande betekenis. Dat is niet zonder risico, onderstreept de onderzoekster. “We willen absoluut geen moraliserende uitspraken doen over avontuurtjes, maar het is wel de taak van de wetenschapper om te wijzen op verbanden die voor problemen kunnen zorgen. Zo kan die puur ‘technische’ attitude later mogelijk tot seksuele agressie leiden. Dat iemand vroeger seksueel actief wordt dan zijn leeftijdsgenoten is op zich geen probleem, maar adolescenten jonger dan 16 hebben vaak nog niet leren omgaan met de gevoelens en verantwoordelijkheden die bij geslachtsgemeenschap komen kijken, waardoor ze bijvoorbeeld geen voorbehoedsmiddelen gebruiken om soa’s en ongewenste zwangerschappen te voorkomen. We weten ook dat sommigen op langere termijn geen gelukkig parcours afleggen en moeite kunnen ondervinden met het aangaan van een stabiele romantische relatie.”

Bronnen
Peter Van Dyck  http://nieuws.kuleuven.be/node/16783?utm_source=lichaamsbeeld&utm_medium=ck-mail&utm_campaign=ck-mei-alumni

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge