Relationele en seksuele vorming tips en tricks WTF!

Online seksuele grensoverschrijdende ervaringen: een exploratief onderzoek naar de risicofactoren bij Nederlandse en Vlaamse jonge vrouwen
Zin in seks stimuleren (+ video)

wtf

Ontdek heel wat relevante achtergrondinformatie, concrete casussen en tips vanuit de uitgebreide expertise in vorming over relaties en seksualiteit aan jongeren.

Het gaat om relaties en seksualiteit in superdiverse groepen. Hoe begeleid je relationele en seksuele vorming in superdiverse groepen?
Jongeren kunnen onderling erg verschillen. Op het vlak van geslacht, leeftijd en religie bijvoorbeeld. Maar ook in hun sociaaleconomische klasse of hun thuissituatie, seksuele oriëntatie, enzovoort. In sommige groepen zijn die verschillen opvallend veel groter. De realiteit is vaak ook veel complexer dan je op het eerste gezicht denkt.

Er kan dus verwarring, discussie of conflict voorkomen als je het in zo’n groep hebt over relaties en seksualiteit.

In deze publicatie biedt men handvaten aan om het thema relaties en seksualiteit bespreekbaar(der) te maken in groepen. Verwacht je standaardoplossingen, checklists of werkvormen? Die zul je in de publicatie niet lezen. Men krijgt wel heel wat relevante
achtergrondinformatie, concrete casussen en tips.

Men kan deze informatie toepassen op verschillende contexten. Zowel op school als in de vrije tijd, in de bijzondere jeugdzorg, enzovoort. De focus ligt op gelijkenissen tussen de jongeren en minder op de verschillen.

Iederéén is namelijk anders. Maar zo goed als iedereen wordt ooit weleens verliefd, heeft seks, krijgt misschien wel  kinderen. Iedereen denkt na over relaties, het eigen lichaam, de andere. Verschillen hoef je niet bewust op te zoeken, je komt ze dagelijks tegen. Let wel, we zijn niet blind voor de verschillen tussen jongeren die ertoe leiden dat sommige
jongeren meer of minder kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld wanneer het over het thema seksualiteit gaat. Alle jongeren hebben een eigen bagage en een eigen startpositie in de groep waar de vorming plaatsvindt.  Men vertrekt van de gelijkenissen tussen de jongeren

Download hier de brochure

 

https://www.facebook.com/groups/1788878861360099/

Bronnen

http://www.jongenvanzin.be/whatthefaq

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge