Seksuele voorlichting in de eindtermen: het debat

Minder jongeren beginnen vroeg met seks
Gebruik sociale media om over je relatie te vertellen : relfie!
erotic, drawing, pair

coloringcuties (CC0), Pixabay

Wat vinden jongeren, leraars en jongerenbegeleiders nu over seksuele voorlichting in de eindtermen? Jongeren van de Ei-cel (de jongerengroep van Sensoa), jongerenbegeleiders en leraars gingen in gesprek.

Waarover moet seksuele vorming gaan?

Seksuele vorming mag niet alleen over ‘anatomische onderwerpen’ gaan, maar ook over belevingsaspecten van seksualiteit. Jongeren willen vooral dat er tijd is om over seksualiteit te praten.

Elk schooljaar opnieuw.

Jongeren willen weten hoe ze hun seksualiteit op een positieve manier kunnen vormgeven. Het mag dus ook over plezier en intimiteit gaan. En ze willen gerustgesteld worden dat ze ‘normaal’ zijn. Ze vinden dan wel veel informatie op internet, ze willen daar graag duiding bij.

Dat vinden ook leraars noodzakelijk. Er circuleren nogal wat mythes onder jongeren, en vaak staan die in de weg van wat je eigenlijk wil overbrengen.


Aandacht voor culturele diversiteit

Communicatievaardigheden vindt iedereen belangrijk. Kunnen communiceren over condoomgebruik bijvoorbeeld. Maar ook van gedachten kunnen wisselen over verschillende waarden en normen. En leren hoe je daarin keuzes maakt, met respect voor de samenleving waarin je leeft.

Seksuele vorming mag niet alleen over kennis gaan, maar ook over attitudes en vaardigheden.
Seksuele vorming in de eindtermen: vrijblijvend of verplicht?

Leraars echt verplichten om seksuele vorming te geven, daar is niemand enthousiast over. Dat leidt alleen maar tot gênante situaties. Toch mag seksuele vorming in de eindtermen ook niet te vrijblijvend zijn. Het mag niet zomaar van die ene leraar afhangen of en hoe je seksuele vorming krijgt op school.

Misschien werken met minimum- en uitbreidingsdoelen? Leerlingen die thuis geen seksuele opvoeding krijgen, hebben ook recht op informatie.

Wie moet seksuele vorming geven?

Alle leraars hebben een verantwoordelijkheid, niet alleen die van godsdienst en biologie. Het gaat ook niet altijd om de formele lesmomenten. Ook daarbuiten doen zich situaties voor waarop alle leraars moeten kunnen inspelen.

Werken met externe sprekers? Het kan zijn voordelen hebben. Intieme onderwerpen bespreken lukt misschien beter bij iemand van ‘buiten’ dan met je eigen leraar.
Wanneer in het curriculum moet seksuele vorming aan bod komen?

Relationele en seksuele vorming moet regelmatig terugkomen in het curriculum. Telkens met andere thema’s en andere klemtonen. En alsjeblief niet alleen op projectdagen, zeggen zowel de leraars als de jongeren. Sommige leerlingen blijven dan weg én wat je dan bespreekt blijft minder lang hangen.
Wat is de rol van ouders? Moet je hen betrekken?

Ouders goed informeren is belangrijk. je kan bijvoorbeeld een ouderavond geven om je programma uit te leggen. Dat betekent niet dat ouders hun toestemmig moeten geven of dat ze kunnen kiezen of hun kinderen meedoen of niet.

OnsOnderwijs.be

Volg het debat over de eindtermen en over seksuele vorming daarin verder op www.OnsOnderwijs.be . En lees meer over relationele en seksuele vorming in de eindtermen.

Bron

http://www.seksuelevorming.be/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge