Sexting en jongeren

Virtuele seksuologie : VR porn als sekstherapie bij seksuele problemen?
Twintigers gebruiken Tinder minder voor seks, maar meer voor liefde
sexting

Copyright flickr.com

Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto’s of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele media. De term is afgeleid van sex (verwijst naar de seksuele inhoud) en texting (sms/mms). De term werd voor het eerst gebruikt begin 21ste eeuw. Sexts zijn deel van een normale seksuele ontwikkeling. Tot je er de controle over verliest. Het grootste risico bij het versturen of posten van seksueel getinte foto’s of video’s op het internet is de controle over het fragment. Als eenmaal de foto op het internet is geplaatst, heeft de eigenaar er geen controle meer over. Uit een studie van Internet Watch Foundation blijkt dat 88% van de zelfgemaakte seksuele video’s of foto’s worden doorgestuurd of worden verplaatst naar andere websites. In sommige gevallen worden de filmpjes geplaatst op pornografische sites Een bevraging van 3.300 jongeren in 2016 gaf aan dat acht procent van de twaalf- tot achttienjarigen al eens een foto heeft verstuurd van zichzelf in bloot bovenlijf, helemaal naakt of in zwemkledij (DS 12 mei). 160512_ds1_sextingipad Maar welke plaats neemt sexting echt in bij de seksuele ontwikkeling van adolescenten? Het is er een essentieel onderdeel van geworden, blijkt uit interviews die het kenniscentrum Mediawijs uitvoerde om de statistieken te duiden.

Uit de gesprekken kwam naar voren dat meisjes vaak een sext sturen omdat ze willen dat ze fysiek aantrekkelijk worden gevonden. Ze doen het vooral om een reactie te krijgen op hun lichaam. Soms sturen ze ook een sext naar een vriendin om te polsen of het wel gepast is om het beeld door te sturen. Bij jongens is het vooral om een sext van een meisje terug te krijgen – al krijgen ze daarbij vaak het deksel op de neus. Flirten en aftasten hoe populair je bent is voor jongens én meisjes wel de belangrijkste motivatie. Opvallend is dat er criteria zijn voor een geslaagde sext. Overdreven poses of er onnatuurlijk uitzien, wordt afgekeurd.

Heel veel sexting-situaties zijn absoluut niet problematisch. De foto’s en beelden blijven immers binnen de vertrouwde omgeving waarin ze verstuurd werden en jongeren vertonen voldoende respect naar elkaar toe om deze niet verder te verspreiden. Maar het kan ook gebeuren dat dit vertrouwen wel wordt geschonden en beelden doorgestuurd worden of zelfs online worden geplaatst. De ernst van de situatie zal dan afhangen van: De aard van de foto’s: gaat het om foto’s in ondergoed of om seksueel expliciete beelden? Is enkel het lichaam afgebeeld of staat ook het gezicht van de persoon in kwestie erop? De intentie: waarom werden foto’s gemaakt? Staat het slachtoffer helemaal achter de initiële beelden of ging het om dwang/slechte inschatting De schaal waarop de foto’s verspreid werden: een sms’je naar één persoon of publiek op Facebook?

Roddelen Maar hoe raken de beelden zo verspreid? ‘Het gebeurt dat sexts naar meerdere mensen tegelijk worden verstuurd, maar dat komt weinig voor’, zegt onderzoekster Hadewijch Vanwynsberghe. ‘De beelden gaan meestal naar een lief of iemand met wie je bent aan het flirten. Die rechtstreekse ontvangers sturen sexts wel heel vaak door.’ Meestal gebeurt dat doordat iemand ontgoocheld is in een relatie, of na een relatiebreuk. Jongens die geen relatie hebben, sturen de sexts ook door om te kunnen opscheppen.

Roddelen over de beelden is hét motief om ze door te sturen naar personen voor wie ze niet oorspronkelijk waren bedoeld.

Vooral jongens vinden het vrij normaal om sexts door te sturen, zij redeneren dat de verstuurder het zelf heeft gezocht.

Bronnen

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160919_02476438

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sexting

http://www.onuitwisbaar.nu/wat-is-sexting/

http://childfocus.be/nl/seksuele-uitbuiting/sexting  

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge