Strenge ouders zorgen voor meer stress later

Vrouwen verlangen vaker naar seks dan mannen denken
Vele jongeren denken dat porno echt is.
eten3

Bron adaymag.com


Japans onderzoek toont aan dat opvoeding grote invloed heeft op je toekomst.

Wetenschappers concluderen dat kinderen die met veel steun van hun ouders worden opgevoed, over het algemeen een beter inkomen hebben en gelukkiger zijn. Wie streng werd opgevoed boert later ook goed, maar is dan weer vaker ongelukkig en gestresseerd.

Japanse onderzoekers ondervroegen 5000 gezinnen over de relatie met hun ouders. De deelnemers moesten stellingen beantwoorden als: ‘Mijn ouders vertrouwden mij’ en: ‘Ik had het gevoel dat mijn familie weinig interesse in mij had’. Aan de hand van die gegevens onderscheiden de onderzoekers zes verschillende factoren binnen de opvoeding: (des)interesse, vertrouwen, regels, onafhankelijkheid, de hoeveelheid tijd die samen werd doorgebracht en hoe vaak ouders een uitbrander geven.

Steunend
Gemiddeld tot hoog niveau van onafhankelijkheid, veel vertrouwen, veel interesse tonen in het kind, veel tijd samen spenderen.(veel zelfstandigheid, vertrouwen, interesse in kind, veel tijd samen doorgebracht)

Streng
Laag niveau van onafhankelijkheid, gemiddeld tot hoog niveau van vertrouwen, streng, veel regeltjes en gemiddeld tot veel interesse in het kind. (weinig zelfstandigheid, gemiddeld tot veel vertrouwen, streng, gemiddeld tot veel interesse in kind, veel regels)

Toegeeflijk
Gemiddeld tot veel vertrouwen, niet streng, de tijd samen is hoger dan gemiddeld. (veel vertrouwen, helemaal niet streng, gemiddeld of meer tijd samen doorgebracht)

Gemakzuchtig
Weinig interesse in het kind, totaal niet streng, weinig regels, weinig tijd samen doorbrengen. (weinig interesse in kind, niet streng, weinig tijd samen doorgebracht, weinig regels)

Heel strikt
Weinig interesse in het kind, laag niveau van onafhankelijkheid, weinig vertrouwen, erg strikt.(weinig interesse in kind, weinig zelfstandigheid, weinig vertrouwen, streng)

Gemiddeld
Een combinatie van 5 bovenstaande factoren, zonder opvallende uitschieters. (gemiddeld vertrouwen in kind, gemiddelde zelfstandigheid, gemiddelde tijd doorgebracht met kind, gemiddelde interesse in kind, niet veel maar ook niet weinig regels)

Succesvol, maar ongelukkig

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een steunende opvoeding als beste uit de bus komen. Ze ontpopten zich tot succesvolle studenten met een hoog inkomen en een gelukkig leven. Wie streng is opgevoed met betrokken ouders maar ook veel regels en discipline, heeft doorgaans ook een goede schoolloopbaan en later een hoger salaris, maar is minder gelukkig en ervaart meer stress.

Uit het onderzoek valt niet op te maken of mensen die nu gelukkiger en succesvoller zijn zich de positieve dingen uit hun jeugd beter herinneren, of dat ze destijds ook echt een betere jeugd hadden.

Een te strenge opvoeding kan bij kinderen ook het risico op problemen met de fysieke gezondheid doen toenemen naarmate ze ouder worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van een Amerikaanse universiteit.

Een (te) strenge aanpak in de opvoeding van kinderen verhoogt het risico op een zwakke fysieke gezondheid en obesitas naarmate ze ouder worden. Dat blijkt uit een onderzoek in het vakblad Social Science and Medicine’. Nog een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat een zachte aanpak van de ene ouder, de strenge aanpak van de andere ouder niet kan compenseren.

De Amerikaanse Iowa State University bestudeerde de interactie tussen ouders en kinderen bij 451 families. ‘Streng opvoeden’ werd gedefinieerd als ouders die afkeuren, dwingen, fysieke agressie vertonen en zich egoïstisch opstellen. Er waren in het onderzoek geen ouders bij die hun kinderen sloegen, maar bij sommige ouders waren er wel andere, lichtere vormen van fysieke agressie aanwezig, zoals knijpen of duwen.

Volgens de onderzoekers creëert streng ouderschap een chronisch stressvolle omgeving, waar sommige kinderen voor twee decennia aan blootgesteld worden. Dat zou een blijvend effect hebben op de ontwikkeling van het brein tijdens de kindertijd en vroege adolescentie. De onderzoekers maten bij kinderen die een strenge opvoeding genoten een hoger BMI (Body Mass Index), maar niet in die mate dat het om obesitas of gevaarlijk overgewicht ging. Verder onderzoek is ook nog nodig om de interactie binnen de gezinnen beter te begrijpen.

Bronnen

HLN – 20 juni 2016

https://www.libelle.nl/video-nieuws/strenge-ouders-stress/

https://www.rtlnieuws.nl/buitenland/wat-voor-ouder-ben-jij-dat-bepaalt-je-kind-later-veel-verdient

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160617082522.htm

http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/te-strenge-opvoeding-schadelijk-voor-fysieke-gezondheid-kind/article-normal-694367.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge