Week van de lentekriebels : bouw een RSV beleid uit op school

Liefde op het eerste zicht, kan dat ?
Sexting is niet altijd afwijkend gedrag

De campagne van de Week van de Lentekriebels 2018 heeft als thema ‘versieren’. De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor onderwijs en is van 12 t/m 19 maart 2018. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen. Ook in Nederland is er zo een week.

Relationele en seksuele vorming raakt meer en meer ingeburgerd op school. Uit de Seksenquête 2017 van Telefacts blijkt dat meer mensen dan vroeger ooit seksuele voorlichting op school hebben gekregen (96% bij 18-35 jarigen vs 46% bij 55+’ers). Maar in het Sexpert-onderzoek (Buysse et al., 2013) zei 31.1% van de respondenten die toen nog naar de middelbare school gingen, dat ze het voorbije jaar geen informatie hadden gekregen over biologische thema’s, veilig vrijen, relaties of seks/seksualiteit.

Jongeren krijgen dus relationele en seksuele vorming, maar niet elk jaar.
83% van de 18- tot 35-jarigen vindt dan ook dat er meer aandacht aan seksuele voorlichting moet worden besteed op school.

Toch vindt een grote meerderheid van de jongeren dat er meer aandacht voor relaties en seksualiteit mag zijn op school, en liefst op een positieve manier. De biologische aspecten en risicovermijding komen volgens hen al genoeg aan bod. Met de Week van de Lentekriebels roepen we de Vlaamse leraren op om ook op hun school relationele en seksuele vorming te geven, zodat ook de jongeren die thuis moeilijk hun vragen durven stellen, de juiste informatie krijgen.

Een beleid inzake seksuele vorming maakt deel uit van het bredere beleid rond seksualiteit en seksuele integriteit. Het vertelt onder andere hoe je school, instelling of jeugdbeweging relationele en seksuele vorming (RSV) aanbiedt, wie welke inhouden met welke groepen behandelt. Start een werkgroep en werk samen, dan lukt het beter om samenhang en continuïteit te creëren.

Vertrek vanuit een positieve visie op seksualiteit en relaties

Vertrek vanuit een positieve visie op seksualiteit en relaties. Gebruik het Raamwerk Seksualiteit en Beleid van je sector om je visie en uitgangspunten te formuleren. Daar vind je denkkaders, zoals kinderrechten, die relevant zijn voor de thema’s lichamelijke en seksuele integriteit.

Negen personen tussen 11 en 70 jaar, waaronder minister Jo Vandeurzen, getuigen over relationele en seksuele vorming. Hoe kregen zij vorming, hoe ervaarden ze dat, wat was er goed, wat kon er beter?

Zorg voor horizontale integratie

In instellingen en jeugdbewegingen zal dit iets moeilijker zijn, maar in scholen kan je ervoor zorgen dat verschillende aspecten van seksuele vorming in verschillende vakken aan bod komen. Horizontale integratie dus.

Beperk seksuele vorming niet tot de lessen biologie, godsdienst of zedenleer. Ook in vakken als maatschappelijke vorming, project algemene vakken, geschiedenis, ja zelfs economie (statistieken!) of wiskunde (kansberekening!) kan je werken rond seksualiteit en relaties.

Start een ‘RSV’-werkgroep in je school of organisatie

Start een RSV-werkgroep, waarin vertegenwoordigers uit verschillende graden of (leef)groepen zitten. Deze werkgroep stelt een RSV-programma op school-, instellings-of afdelingsniveau samen, zorgt ervoor dat dit effectief uitgevoerd wordt, biedt ondersteuning en houdt contact met externe partners.

Een ‘RSV-werkgroep’ op je school in 6 stappen

Kriebelt het om aan relationele en seksuele vorming te beginnen op je school? Ben je op zoek naar de juiste aanpak? Volg deze 6 stappen

1. Overtuig je collega’s

Bevraag bij je leerlingen met welke vragen over relaties en seks ze zitten. Dit kan je doen met een enquête of door een vragendoos in de klas te zetten, waar ze anoniem hun vragen in kunnen steken. Presenteer de resultaten aan je collega’s om ook hen mee te krijgen in je verhaal.

Lees meer over seksuele ontwikkeling

Lees meer over de voordelen van relationele en seksuele vorming

2. Schrijf samen een visietekst

Wat wil je bereiken met relationele en seksuele vorming (RSV)? Waarom? Op welke noden speel je in? Wie moet er allemaal betrokken worden bij de RSV op school? Bespreek waar je naartoe wil, maar spreek nog geen taken af.

Bekijk zeker eens de Vlaamse visie op RSV

3. Verdeel de leerstof over de verschillende jaren

Zorg voor een mooie opbouwende leerlijn. Jongeren leren pas wanneer een thema op verschillende leeftijden wordt aangeboden. Bespreek wat er in welk jaar aan bod moet komen. Soms is herhaling nodig, maar zorg voor voldoende uitdaging.

Gebruik de vakoverschrijdende eindtermen als leidraad

Gebruik de thema’s voor seksuele vorming

4. Verdeel de taken

Spreek af wie welke leerstof behandelt in welke les. Niet elke leraar voelt zich even comfortabel om hierover les te geven. Dat is oké. Om een lerarentekort op te vangen of om de eerste koudwatervrees wat te verminderen zijn er heel wat ondersteuningsmaatregelen mogelijk (nascholing, co-teaching, externe vormingswerker).

5. Geef de lessen

Zoek vooraf enkele lestips en lesmaterialen op. Haal eruit wat je helpt en in jouw klassen zou kunnen werken. Twijfel je over iets? Bespreek het met je collega’s.

6. Evalueer en stuur bij

Hoe waren de reacties van de leerlingen? Wat vond je moeilijk, wat viel beter mee dan verwacht? Hoe kan je het de volgende keer beter aanpakken? Welke ondersteuningsmaatregelen kunnen hierbij helpen? Je vorming zal nog heel wat vragen opwekken. Overweeg om je RSV-beleid te kaderen in een breder beleid rond relaties en seksualiteit.

Bronnen

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=25864

https://www.seksuelevorming.be/praten-over-seks/seksuele-vorming/een-beleid-uitbouwen-rond-relationele-en-seksuele-vorming

https://www.seksuelevorming.be/week-van-de-lentekriebels

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/wat-de-week-van-de-lentekriebels

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge