Kind geeft tijdelijke ongelukkige relatie

Voorspellers van een echtscheiding
Jeugd verkiest romantiek boven seks

Photo pixabay.com

Het managen van een gezin is zeker met 2 kinderen binnen anderhalf jaar geboren als het runnen van een bedrijf. Na kind 2 ervaren veel stellen dat het huiselijke geluk minder wordt.

De komst van een eerste of tweede kind doet de kwaliteit van het huwelijk dalen. Het duurt wel maar eventjes.

Kinderen wegen op het huwelijksgeluk. Menig ouderpaar ervaart het, maar er is nu ook een onderzoek om dat wetenschappelijk te bevestigen. Liefst negentig procent van de huwelijken gaat door een dip na de geboorte van het eerste kind.

Uit een Amerikaanse studie waarbij 218 getrouwde paren acht jaar lang gevolgd werden, blijkt dat maar liefst negentig procent van de huwelijken in woelig water komt na de geboorte van het eerste kind.

De mythe van het moederschap heerst nog steeds. Een kind krijgen, is iets unieks. Zo wordt het ons in alle tijdschriften voorgehouden. Je mag als jonge ouders alleen maar gelukkig zijn. Maar velen vallen na de geboorte van dat eerste kind van hun roze wolk.

‘Na de geboorte moet je als partners een nieuw evenwicht vinden. Want een kind zorgt voor een gevoel van controleverlies. Het leven draait niet meer alleen om jou en je partner. Het zorgt ook voor zoveel onvoorspelbare factoren. Het slorpt tijd op, en rust. En hoe gaat het meestal met het terugvinden van je zo broodnodige vrije tijd? De man neemt die tijd voor zichzelf wel, de vrouw kan dat niet.’

Uit het onderzoek van de universiteiten van Denver en Texas komen nog een paar opmerkelijke feiten naar boven. Zo hebben koppels die samenwoonden vóór ze trouwden vaker problemen na dat eerste kind, dan koppels die apart woonden voor hun huwelijk. Ook getrouwden die het kind zijn van ouders die vaak ruzie hadden of van ouders die gescheiden zijn, hadden meer relatieproblemen. Daartegenover staat dat koppels die al langer getrouwd zijn voordat eerste kind er komt, minder kans maken op problemen. Net zozeer als zij met een hoger inkomen.

De eerste levensjaren van een kind zijn ouders er vaak 24/7 voor hun kroost: poepluiers, krijsende kinderen, verstoorde nachten en driftbuien, het hoort er allemaal bij. Onderzoekers beweren in het wetenschappelijke vakblad Couple and Family Psychology: Research and Practice dat de gemiddelde tevredenheid over het huwelijk ook na de geboorte van een tweede kind afneemt.

Gelukkig zijn de meeste stellen binnen vier maanden gewend aan de veranderingen van een vierde gezinslid en bereikt de tevredenheid over het huwelijk hetzelfde punt als voor de geboorte van het tweede kind.

De wetenschappers volgden 200 echtparen van de laatste trimester van de zwangerschap tot één jaar na de geboorte van hun tweede kind. Zij zagen veel verschillen. Sommige echtparen kunnen prima omgaan met de geboorte van een tweede kind, terwijl andere stellen meer conflicten hebben. De onderzoekers beweren dat de conflicten plaatsvinden als mannen en vrouwen verschillend over hun huwelijk denken. Mannen zijn vaak meer tevreden en positief over hun huwelijk dan vrouwen. Dit komt omdat moeders meer werk verzetten na een geboorte van een tweede kind dan vaders.

 

Een tweede?

Uit het onderzoek blijkt dat het geluksgevoel dat ouders in het eerste jaar na de geboorte van hun eerste kind hebben, gebruikt kan worden om te voorspellen of er nog een tweede komt. Wanneer ouders zich na de geboorte van hun eerste kind minder gelukkig voelen, daalt de kans dat zij een tweede kindje verwelkomen sterk. Dat was met name sterk het geval bij ouders die wat ouder en hoogopgeleid waren.

De wetenschappers zagen grote verschillen. Sommige echtparen kunnen prima omgaan met de geboorte van een volgend kind, terwijl andere stellen vaker conflicten krijgen.

Die vinden overigens plaats als mannen en vrouwen verschillend over hun relatie denken. Mannen zijn vaak positiever dan vrouwen, daar moeders nog steeds meer uren steken in huis en gezin.

“Ook al was er een duidelijke daling in het geluksgevoel, dan was dit in de meeste gevallen van voorbijgaande aard” , aldus onderzoeksleider Professor Brenda Volling.

Stellen die op een open manier met elkaar communiceren na de geboorte van kind nummer 2 en die hulp krijgen van familie en vrienden kunnen beter met stress omgaan.

Bronnen

Tim Kraaijvanger/ Caroline Kraaijvanger
http://www.scientias.nl/is-een-gelukkig-huwelijk-nog-wel-mogelijk-na-kind-nummer-2/

http://www.scientias.nl/komt-er-een-tweede-kind-niet-als-het-eerste-ongelukkig-maakt/

http://www.nieuwsblad.be/cnt/guk28ug5j

http://relatie.blog.nl/allemaal-familie/2015/09/03/tevredenheid-relatie-daalt-tijdelijk-na-komst-2e-kind

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge