Intimiteit op leeftijd is nog een groot taboe

Oudere echtparen zijn gelukkiger door regelmatige seks
Liefde is het mooist vanaf je 70ste

geralt / Pixabay

“Ik vind seksualiteit bij ouderen geen probleem, zolang het maar niet over mijn eigen moeder gaat!” Zo citeert Lieselot Mahieu een zorgverlener. Mahieu bevroeg 1.166 van hen, uit 43 Vlaamse woonzorgcentra, over intimiteit en seksualiteit bij oudere bewoners. Haar conclusie: de kennis is ontoereikend en er is nood aan meer visie.“Met de vergrijzing krijgen we steeds meer hulpbehoevende ouderen en dementerenden in woonzorgcentra.

Daar wordt seks iets publieks. Dat roept vragen op bij de ouderen zelf, maar ook bij hun familie en zorgverleners”, zegt Lieselot Mahieu, die doctoreert aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht onder leiding van medisch ethicus Chris Gastmans en ethicus Luc Anckaert. Ze focust haar onderzoek op personen met dementie die in een woonzorgcentrum verblijven.

“Ouderenseksualiteit op zich – los van dementie – is al een taboe-onderwerp, en tot nu toe werd er weinig onderzoek besteed aan de ethische vragen die het oproept. Laat staan dat er richtlijnen zouden zijn voor zorgverleners.

Eigen familie

Mahieu bevroeg 1.166 zorgverleners uit 43 Vlaamse woonzorgcentra over hun kennis van en attitude tegenover intimiteit en seksualiteit bij oudere bewoners. “De kennisvragen gingen bijvoorbeeld over de invloed van medicijnen of tabak op seksueel verlangen of seksuele stoornissen. Verzorgers beantwoorden gemiddeld slechts de helft van de vragen correct. Maar ondanks het taboe is hun attitude tegenover ouderenseksualiteit gemiddeld eerder positief. Opvallend: jongere zorgverleners houden er een meer conservatieve houding op na, en ze beschikken ook over minder kennis.

”Al blijft het oppassen met de interpretatie van de resultaten, waarschuwt Mahieu: “Bij zulke vragenlijsten willen mensen graag tolerant overkomen. Bij de vragen die over eigen familieleden gaan, zien we duidelijk dat de houding dan toch minder positief kan worden. Hoe men echt reageert in een concrete situatie, weten we niet. Dat kan ook mee bepaald worden door het beleid binnen een woonzorgcentrum.

Dit is nog maar een eerste onderzoek, dat vooral het taboe doorbreekt: het moet dieper uitgespit worden, niet alleen bij zorgverleners, maar ook bij de ouderen zelf en bij hun familie.”Als het over personen met dementie gaat, wordt het trouwens nog complexer: “Wat als een getrouwde man of vrouw met dementie een seksuele relatie aangaat met een medebewoner en eigenlijk overspel pleegt tegenover een nog thuiswonende partner?

Moet je een oudere met dementie beschermen tegen misbruik als de thuiswonende partner duidelijk seksuele noden heeft en de resident in kwestie niet? En wat als het gedrag van een oudere totaal verandert tijdens het dementieproces, zoals een kloosterzuster die aan dementie lijdt en plots toenadering zoekt tot mannen?””Heeft het zin om aan een dochter te vertellen hoe vaak haar vader die aan dementie lijdt seksuele avances maakt?”

“Om op een ethische manier met ouderenseksualiteit om te gaan, is het ook nodig dat woonzorgcentra de pompiersethiek – er pas over nadenken als er zich een probleem stelt – verlaten: het is aangewezen om een eigen weldoordachte visie te ontwikkelen en hier openlijk over te communiceren. Zorgverleners hebben dan een houvast, want zij staan vaak tussen twee vuren: de bewoner en de familie.”

Bron Campuskrant KULeuven Jaargang 25 nr. 09 (28 mei 2014)

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge