Op seksualiteit staat geen leeftijd : seks bij ouderen

Goed genoeg seks
Intimiteit het belangrijkste bij 50 plussers

Photo by Joe Hepburn

Er bestaat nog steeds een groot taboe omtrent de seksualiteitsbeleving bij ouderen. Toch is het absurd om seks en intimiteit vanaf een zekere leeftijd tussen haakjes te zetten.

Ook in de zorgvoorzieningen van Zorgnet-Icuro is dit thema een onderwerp van zorg, zowel voor directieleden als voor hulpverleners en familieleden, en niet minder voor de ouderen zelf. De Commissie voor Ethiek van Zorgnet-Icuro werkte hierover een ethisch advies uit voor zijn leden, dat in oktober 2015 werd gepubliceerd. Daarmee willen ze het bestaande taboe omtrent seksualiteit van ouderen doorbreken op een wijze die het sereen bespreken van hun vragen, noden, wensen en gedrag met betrekking tot het beleven van intimiteit en seksualiteit op voorzieningsniveau mogelijk maakt.

Het ethisch advies wil ook handvatten aanreiken om binnen een zorgvoorziening op een ethisch verantwoorde wijze vragen rond de intimiteits- en seksualiteitsbeleving van ouderen te bespreken en te behandelen.

Lees hier het ethisch advies 18 v3

Zie ook

https://www.seksonderzoek.be/seks-en-ouderdom/seks-met-een-rollator/

https://www.seksonderzoek.be/seks-en-ouderdom/intimiteit-het-belangrijkste-bij-50-plussers/

Bronnen

http://www.zorgneticuro.be/publicaties/ethisch-advies-18-intimiteit-en-seksualiteit-de-zorg-voor-ouderen

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge