Mannen die vroeg vader worden, sterven gemiddeld eerder

Plaats in bed bepaalt je persoonlijkheid
Waarom een trap in het mannelijke kruis zo pijnlijk is

pixel2013 / Pixabay

Vrouwen die veel kinderen hebben, worden gemiddeld ouder., net als mannen met veel nageslacht.

Ook vrouwen die laat moeder worden, overlijden gemiddeld op latere leeftijd.

Er lijkt nog meer verband aantoonbaar tussen de leeftijd waarop men zich voortplant en de leeftijd waarop men sterft.

Zo hebben mannen die voor hun 25e vader worden, een hoger risico om al op middelbare leeftijd te overlijden.

Dat blijkt uit een onderzoek van universiteit van Helsinki.

Ze analyseerden een steekproef uit de Finse volkstelling van 1950 met gegevens van ruim 30500 mannen geboren tussen 1940 en 1950 en werden gevolgd van hun 45e tot hun overlijden of tot hun 54e.

Zo’n 15% kreeg hun eerste kind op 22-jarige leeftijd. 29% was tussen de 22 en 24 jaar en 18% was 25 of 26 jaar, 19% tussen 27 en 29 en eveneens 19% was tussen de 30 en 44 bij de geboorte van de eerste baby.

Gedurende de 10 jaar waarin de vaders gevolgd werden, overleed 1 op de 20 mannen. De voornaamste doodsoorzaken waren hart- en vaatziektes en aandoeningen die verband houden met overmatig alcoholgebruik.

Mannen die op hun 22ste vader werden, bleken ruim een kwart meer risico te lopen om op middelbare leeftijd te overlijden dan mannen die hun eerste kind kregen toen ze 25 of 26 waren.

Anderzijds bleken vaders die op 30- tot 44-jarige leeftijd hun eerste kind kregen juist 25% minder vaak een vroegtijdige dood te hebben.

Een mogelijke oorzaak is de psychologische en economische druk die jonge vaders ervaren door de combinatie van ouderschap, partner en broodwinner zijn. Daardoor kunnen ze minder aandacht besteden aan hun eigen gezondheid.

Bronnen

http://relatie.blog.nl/onderzoek/2015/08/05/mannen-die-vroeg-vader-worden-sterven-gemiddeld-eerder

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge