Meer mannen dan vrouwen voelen zich eenzaam

Seks bij ouderen vooral gezond voor vrouwen
Vrijen tijdens en na menopauze is goed voor gezondheid

coombesy (CC0), Pixabay

In Nederland geven bijna 550 duizend mensen aan dat ze eenzaam zijn. Dit is 4 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder. Onder hen zijn meer mannen dan vrouwen. Vooral ouderen zijn relatief vaak eenzaam. Dit blijkt uit onderzoek van CBS.

Verder stelt het CBS dat inwoners van Nederland met een niet-westerse achtergrond vaker eenzaam zijn dan hun landgenoten. Van deze groep is ongeveer zeven procent eenzaam. Nederlanders met een niet-westerse achtergrond hebben ook minder frequent contact met vrienden en familie en beoordelen hun gezondheid ook vaker als slecht ten opzichte van de andere herkomstgroepen.

Om te bepalen of mensen eenzaam zijn, gebruikt CBS een verkorte versie van de UCLA Loneliness Scale (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 1991; Russell, 1996). Hierin beantwoorden mensen zes stellingen over de kwaliteit van hun sociale contacten. Het percentage mensen dat volgens deze schaal eenzaam is, is sinds de start van het onderzoek in 2012 stabiel. In 2015 deden ruim 7,5 duizend mensen mee aan het onderzoek.

Mannen zijn vaker eenzaam dan vrouwen. Bijna 330 duizend mannen en bijna 220 duizend vrouwen waren in 2015 eenzaam. Het grootst is dit verschil bij mensen van middelbare leeftijd (45 tot 65 jaar): 7 procent van de mannen en 4 procent van de vrouwen is eenzaam. Gemiddeld is 18 procent van de eenzame mannen alleenstaand. Van de eenzame mannen van middelbare leeftijd is 34 procent alleenstaand.

Onder de doelgroep ouderen is de eenzaamheid het hoogst. Ruim 70.000 ouderen, zeven procent van alle ouderen, leven in eenzaamheid. ‘Eenzaamheid op latere leeftijd heeft vooral te maken met een slechtere gezondheid. Oudere mensen zijn minder mobiel waardoor ze minder gemakkelijk contact hebben met anderen’, aldus het CBS.

Onder jongeren (15 tot 25 jaar) en ouderen (75-plussers) zijn de verschillen in eenzaamheid tussen mannen en vrouwen niet significant.

Ruim 70 duizend eenzame ouderen

Mensen van 75 jaar of ouder zijn vaker eenzaam dan jongeren: 7 procent (ruim 70 duizend) van hen leeft in eenzaamheid. Ter vergelijking, onder 15- tot 25-jarigen is dit 2 procent. Eenzaamheid op latere leeftijd heeft vooral te maken met een slechtere gezondheid. Oudere mensen zijn minder mobiel waardoor ze minder gemakkelijk contact hebben met anderen.
Minder sociale contacten en minder doen voor anderen

In het algemeen zijn mensen eenzaam als ze iets missen in hun sociale contacten. Dit kan zijn: te weinig contacten of een gebrek aan emotionele steun. Iemand met weinig contacten is dus niet per definitie eenzaam.

Uit het onderzoek van CBS blijkt dat eenzaamheid en de frequentie van sociale contacten wel samenhangen. Eenzame mensen hebben minder vaak dagelijks contact met familie, vrienden of buren, maar juist vaker wekelijks contact. Daarbij participeren eenzamen minder in de samenleving. Ze doen bijvoorbeeld minder vrijwilligerswerk en doen minder vaak mee aan activiteiten van verenigingen. Een goede gezondheid en leeftijd zijn hierbij ook belangrijke factoren.

contact

Relatief vaak eenzaam met een niet-westerse achtergrond

Mensen met een niet-westerse achtergrond zijn relatief vaak eenzaam. Ongeveer 7 procent van hen is eenzaam. Deze groep heeft ook minder frequent contact met vrienden en familie en beoordelen hun gezondheid ook vaker als (zeer) slecht dan de andere herkomstgroepen.

Volgens het CBS heeft eenzaamheid op latere leeftijd vooral te maken met een slechtere gezondheid. ”Ouderen zijn minder mobiel waardoor ze minder gemakkelijk contact hebben met anderen”, concludeert het statistiekbureau.

In het algemeen zijn mensen eenzaam als ze iets missen in hun sociale contacten, stelt het CBS. Dit kan zijn: te weinig contacten of een gebrek aan emotionele steun. ”Iemand met weinig contacten is dus niet per definitie eenzaam.”

Lees hier het rapport eenzaamheid-in-nederland

Bronnen

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/38/meer-mannen-dan-vrouwen-voelen-zich-eenzaam

http://www.nu.nl/gezondheid/4326110/mannen-vaker-eenzaam-dan-vrouwen.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge