Seks is sleutel tot heldere geest bij ouder worden

Viagra voor vrouwen heeft weinig succes
Seks in de ruimte

Photo by Joe Hepburn

Misschien is de sleutel om een scherpere geest te handhaven, als je ouder wordt, om seks te hebben.
Volgens CBS News, blijkt uit een Engels onderzoek dat mensen boven de 50 die meer seksueel actief zijn, een sterker geheugen en betere cognitieve vaardigheden hebben  dan degenen die zijn niet zo actief zijn in de slaapkamer.

De studie toont aan dat mensen boven de 50 die zich meer actief bezighouden met seksuele activiteiten een scherpere geest hebben dan degenen die dat niet doen
Onderzoeker Hayley Wright zegt dat  uit zijn studie bleek “dat er een significant verband is tussen seksuele activiteit en de cognitieve functie”. Bij het onderzoek werden gegevens verzameld van meer dan 6.800 mannen en vrouwen van 50 jaar tot 89, die deelnamen aan een lange-termijn studie omtrent de vergrijzing.

De deelnemers werd gevraagd naar hun seksuele activiteit en kregen twee cognitieve tests waarin ze werden gevraagd 10 woorden te herinneren en  de ontbrekende getallen in een numerieke volgorde te identificeren.


Mannen hadden een grotere impact op hun uitvoerende cognitieve functies en het geheugen als gevolg van seksuele activiteit, terwijl de vrouwen hoger scoorden op  geheugentesten. Wright was van mening dat het verschil in effect van seksuele activiteit bij de  geslachten verklaard kon worden door de  hormonale verschillen.
Het is nog te vroeg om te zeggen of seks geholpen heeft om hun geest scherp te stellen, dan wel of het hebben van een gezonde en scherpe geest heeft bijgedragen aan het hebben van meer seks.
Het Centre for Research in Psychology, Behavior and Achievement at Coventry University in Engeland is van plan om  follow-up studies uit te voeren.

Bronnen

http://www.palmbeachpost.com/news/news/study-sex-may-help-older-minds-stay-sharp/nqffk/

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge