Seks op oudere leeftijd

Erectiestoornissen verhelpen met oefeningen
Inspanningsgeilheid : zin in seks na sporten?

Er staat geen leeftijdsgrens op seksualiteit en intimiteit ­maken gelukkig zo bericht De Standaard (13/12/2018) naar aanleiding van een studie die ge­publiceerd werd in

pasja1000 / Pixabay

vakblad Sexual medicine. 6.900 senioren van gemiddeld 65 jaar gaven inzage in hun seksleven. Zo ging het over de frequentie van hun seksuele betrekkingen maar hadden ze het ook over masturbatie, zoenen, strelen of liefkozen.  Men vroeg ook naar hoeveel plezier ze daarbij beleefden en of er seksuele gezondheidsproblemen waren. Men legde hen ook stellingen voor inzake levensvreugde- en kwaliteit.

Ouderen die het voorbije jaar seksueel actief waren geweest, gaven aan meer gelukkig te zijn dan degenen die niet seksueel actief waren. Verhoogde tevredenheid over het seks­leven verschafte hen meer levensvreugde. Dat gold voor beide geslachten.

Maar ook omgekeerd : bij seksuele (gezondheids)problemen, bleek men ook minder geluk te ervaren. Zo waren het gebrek aan orgasme bij de vrouw en erectiestoornissen bij de man de meest voorkomende problemen.

Het meest opvallend was dat de aard van de seksuele handelingen die tot het verhoogde geluksgevoel leidden, verschillend waren bij de deelnemers aan het onderzoek.

Voor vrouwen was zelfs zoenen, aaien en liefkozen aangenaam. Mannen hielden dan weer meer van penetratie. Masturberen droeg weinig bij tot de geluksgevoelens en dat was bij beide geslachten zo.

Kortom

Het bleek dat oudere mannen en vrouwen die enige vorm van seksuele activiteit in de afgelopen 12 maanden rapporteerden een hogere levensgemoedsscore hadden dan degenen die niet seksueel actief waren.

Voor oudere vrouwen werd een grotere frequentie van kussen, strelen en strelen geassocieerd met een hoger genot van het leven, evenals emotioneel dichtbij hun partner voelen tijdens seks. Er was echter geen significante associatie met geslachtsgemeenschap en plezier in het leven van oudere vrouwen.

Onder oudere mannen echter, was tevredenheid over hun seksleven en de frequentie van geslachtsgemeenschap geassocieerd met meer plezier in het leven. De resultaten van het onderzoek geven aan dat geslachtsgemeenschap belangrijker kan zijn voor oudere mannen dan vrouwen in termen van het bevorderen van welzijn, waarbij het plezier van vrouwen nauwer samenhangt met andere seksuele activiteiten.

Dr. Smith, onderzoeker in Exercise Medicine aan de Universiteit van Anglia Ruskin, zei: “Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat frequente geslachtsgemeenschap wordt geassocieerd met een reeks voordelen voor psychologisch en fysiologisch welbevinden, zoals een verbeterde kwaliteit van leven en geestelijke gezondheid, en een lager risico op bepaalde kankers en fatale coronaire gebeurtenissen.

“Gezondheidswerkers moeten erkennen dat oudere volwassenen geen aseksueel wezen zijn en dat een frequent en probleemloos seksleven in deze populatie gerelateerd is aan beter welbevinden, maar aanmoediging om nieuwe posities uit te proberen en verschillende soorten seksuele activiteiten te verkennen, wordt niet regelmatig aan oudere mensen als advies gegeven.

“De bevindingen van onze studie suggereren dat het nuttig kan zijn voor artsen om geriatrische patiënten te ondervragen over hun seksuele activiteit en hulp te bieden bij seksuele problemen, zoals problemen met erecties, omdat seksuele activiteit oudere mensen helpt een beter leven te leiden.”

Dr. Jackson, UCL Institute of Epidemiology and Health Care, voegde daaraan toe: “Het bevorderen van welzijn op latere leeftijd is een prioriteit voor de volksgezondheid.” We weten dat psychisch welzijn nauw verbonden is met fysieke gezondheid, en naarmate de bevolking ouder wordt, stijgt de last voor gezondheidsdiensten. Als het aanmoedigen en ondersteunen van mensen om te blijven genieten van een gezond seksleven op hoge leeftijd, zou kunnen helpen om het welzijn te verhogen, kunnen er voordelen zijn voor zowel het individu als voor de duurzaamheid van gezondheidsdiensten. ”

Ook vroeger onderzoek gaf aan dat regelmatig seksueel actief zijn ook op oudere leeftijd bijdraagt tot een hoger geluksgevoel.  Gezondheidswerkers moeten meer aandacht geven aan seksualiteit bij ouderen en er moet meer openheid komen bij dokters die ouderen behandelen.

Bronnen

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-12/aru-ssb121118.php

http://www.standaard.be/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge