Seksuele dysfuncties en diabetes.

Endometriose: gen geïdentificeerd dat mogelijk behandeldoel kan zijn
Vrouwen kunnen tot 100 keer klaarkomen
girl, crouching, sad

ractapopulous (CC0), Pixabay

Seksuele disfuncties komen vaak voor bij zowel mannen als vrouwen met diabetes, volgens een recente studie van Dr. Jolijn Van Cauwenberghe en collega’s. Seksueel disfuncties bij mannen waren gekoppeld aan klinische variabelen. In vergelijking met vrouwen zonder seksuele disfunctie, rapporteerden ook meer vrouwen met seksuele disfunctie laag emotioneel welzijn en angstsymptomen. Seksuele disfuncties waren gekoppeld aan:diabetesklachten bij zowel mannen als vrouwen.

Deze bevindingen werden gepubliceerd in de Journal of Diabetic Medicine op 25 augustus 2021. De incidentie van seksuele disfuncties bij vrouwen met diabetes wordt nog steeds betwist en onderbelicht. De onderzoekers maakten van deze gelegenheid gebruik om deze leemte op te vullen en gericht om te kijken naar de prevalentie van seksuele disfunctie bij mannen en vrouwen met diabetes type 1 of type 2 (T1D of T2D), evenals de relaties tussen klinische en psychologische factoren.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de deelnemers te vragen vragenlijsten in te vullen. Volwassenen met diabetes (n = 756) reageerden online op een enquête met vragen over seksueel functioneren (aangepaste Short Sexual Functionele schaal), algemeen emotioneel welzijn (WHO-5), angstsymptomen (GAD-7) en diabetische nood (PAID-20).

Belangrijkste bevindingen:
• Ongeveer een derde van de deelnemers meldde seksuele disfunctie.
• 20% van de mannen met T1D rapporteerde erectiestoornissen, terwijl 33% met T2D.
• Mannen met orgastische disfunctie waren naar verluidt 22% in T1D en 27% in T2D.
• Bij mannen was seksuele disfunctie gerelateerd aan ouder zijn, een grotere omtrek van de taille hebben en het hebben van diabetes voor een langere periode.
• Diabetes werd aangegeven door een groter deel van de mannen met seksuele
disfunctie.
• Vrouwen met T1D rapporteerden verminderd verlangen (22%) en opwinding (9%)
• Vrouwen met T2D rapporteerden verminderd verlangen (15%) en opwinding  (11%)
• Diabetesproblemen, slecht emotioneel welzijn en angstsymptomen kwamen vaker voor bij vrouwen met seksuele disfunctie.

Concluderend, diabetes schaadt niet alleen de natuurlijke manier van leven en verzorgen van voeding, maar speelt ook een cruciale rol bij het vormgeven van het seksuele leven van een individu. Er zijn verschillende redenen waarom mensen met diabetes vaker seksuele disfunctie ervaren dan het grote publiek, zoals bijvoorbeeld het vaak gepaard gaan met obesitas. Het is nodig om bij vastgestelde diabetes ook na te gaan hoe  diabetes en seksuele disfuncties correleren.

Bron

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/sexual-dysfunctions-closely-linked-to-diabetes-stress-in-diabetics-study-finds-82063

Journal of Diabetic Medicine diabetes  25 augustus 2021
Van Cauwenberghe, J., Enzlin, P., Nefs, G., Ruige, J., Hendrieckx, C., De Block,
C., & Pouwer, F. (2021). Prevalentie van en risicofactoren voor seksuele disfuncties bij volwassenen met type 1 of type 2 diabetes: Resultaten van Diabetes MILES Vlaanderen.
Diabetische geneeskunde. https://doi.org/10.1111/dme.14676

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge