Huwelijken bij zestigplussers op 15 jaar tijd meer dan verdubbeld

‘Michelangelo-effect’ maakt een relatie geslaagd
Selfies funest voor je seksleven'

Op 15 jaar tijd is het aantal zestigplussers die in het huwelijk traden meer dan verdubbeld

coombesy (CC0), Pixabay

, terwijl het aantal zestigplussers zelf “slechts” met een vijfde toenam. In 1999 stapten 1.286 mensen van 60 jaar en ouder in het huwelijksbootje, in 2014 waren dat er al 2.961 (een toename met 130 procent).

Er wordt veel minder gehuwd in de leeftijdscategorieën onder de 30 jaar en (veel) méér in de oudere leeftijdscategorieën. De sterkste toename deed zich voor in de leeftijdsgroep van 60 tot en met 69 jaar (plus 152 procent), waardoor het aandeel zestigplussers onder de huwers steeg van 1,5% in 1999 naar 3,7% in 2014. Ook bij de vijftigers is er een sterke toename. In 2014 waren er zelfs bijna evenveel huwers in die leeftijdscategorie als er in de groep van 20 tot en met 24 jaar waren, terwijl die laatste groep 15 jaar geleden nog ruim 5 maal groter was!

val1

Aantal personen dat in het huwelijk treedt, België, volgens leeftijd (1999 en 2014)

Meer mannen dan vrouwen trouwen op latere leeftijd. In 2014 traden 2.001 mannen van zestig jaar en ouder in het huwelijk, tegen slechts 960 vrouwen. Onder de zestigplussers die in 2014 trouwden waren er dus dubbel zoveel mannen als vrouwen.

Ook bij zestigplussers die huwen bestaat er een leeftijdsverschil tussen de echtgenoten én blijken mannen eerder geneigd te zijn om met een jonger iemand te huwen.

Ruim 7 op 10 mannelijke zestigers die in 2014 in het huwelijksbootje stapten deden dat met een vrouw van onder de 60 jaar, terwijl dat bij hun vrouwelijke leeftijdsgenoten 3 op 10 is. De helft van de vrouwelijke zestigers die in 2014 huwden, deden dat met een andere zestiger terwijl slechts één op vier mannelijke zestigers in de ‘eigen’ leeftijdsgroep trouwde (dus met een vrouwelijke zestiger). En één op vijf vrouwelijke zestigers trouwde met iemand van 70 jaar of meer, terwijl die verhouding bij hun mannelijke evenknieën één op 50 bedraagt!

val2

Aantal zestigers die in het huwelijk treden, België, volgens leeftijdsgroep van hun partner (2014)

Bronnen

http://statbel.fgov.be/nl/

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge