Echoïsme: wanneer je liever onopgemerkt blijft

Veiliger vrijen als een vorm van zelfzorg
Body Positivity-beweging focust op de verkeerde dingen.
hand, fear, despair

TheDigitalArtist (CC0), Pixabay

Stel je dit scenario voor: je krijgt een fantastische nieuwe baan en vrienden willen het vieren door een etentje te geven, maar de gedachte positieve aandacht te krijgen doet je maag draaien – niet omdat je sociale angst hebt – maar omdat je doodsbang bent om in de schijnwerpers. Je bent niet alleen boos als er een compliment op je pad komt, maar je bagatelliseert ook altijd je succes. Omdat je je zorgen maakt over het opzadelen van anderen met je problemen, zoek je nooit advies, zelfs niet wanneer een potentiële partner waar je enthousiast over bent, je spookt, of wanneer gezinsstress slapeloosheid veroorzaakt. Vrienden en collega’s hebben je altijd aangemoedigd om meer over je gevoelens te praten, maar je bent doodsbang dat als je dat doet, je narcistisch en egoïstisch overkomt.

Hoewel dit veel lijkt op een krachtige vorm van passiviteit, hebben professionals in de geestelijke gezondheidszorg ontdekt dat het onvermogen om complimenten te accepteren, iemands voorkeuren in relaties kenbaar te maken en om hulp te vragen, tekenen kan zijn van een persoonlijkheidskenmerk dat bekend staat als echoïsme

Echoïsten zijn in wezen het tegenovergestelde van narcisten, die graag in het middelpunt van de belangstelling staan. Mensen met echoïsme deinzen terug voor de schijnwerpers en blijven liever onopgemerkt.

De term ‘echoïsme’ (niet te verwarren met egoïsme) is de laatste jaren populair geworden. David Dean, een Amerikaanse psychoanalyticus, bedacht de term voor het eerst in 2005. Echoïsme beschrijft mensen die niet in staat zijn complimenten te accepteren, andermans voorkeuren overnemen in plaats van hun eigen voorkeuren te ontwikkelen en die geen hulp kunnen vragen.

De term echoïsme komt uit de Griekse mythodologie. De figuur Narcissus die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld, is nagenoeg bekend. Minder bekend is echter het lot van Echo, die verliefd werd op Narcissus, maar alleen kon herhalen wat hij zei.

Zoals met elke karaktereigenschap, als iemand neigingen tot echoïsme vertoont, zullen deze aanwezig zijn ongeacht met wie ze tijd doorbrengen. Echoïsten worden echter vaak aangetrokken door narcistisch gedrag.

Dit komt omdat het samenzijn met iemand die alle ruimte in de kamer inneemt, de echoïst naar de achtergrond laat verdwijnen. Wanneer narcisten beledigend worden, geven echoïsten zichzelf vaak de schuld van hun mishandeling.

Echoïsme is echter een eigenschap, geen aandoening. Het is gemakkelijker te begrijpen als je het opvat als een strategie om te overleven. Echoïsten gaan door het leven en denken dat ze, als ze zich veilig en geliefde willen voelen, zo min mogelijk van andere mensen moeten vragen en alles moeten geven wat ze kunnen.

Volgens Dr. Craig Malkin, psycholoog, onderzoeker en auteur van Rethinking Narcissismis echoïsme de intense angst om op enigerlei wijze narcistisch over te komen. In tegenstelling tot narcisten, die de aandacht trekken en zich speciaal willen voelen, zijn echoïsten bang voor speciale aandacht.

Narcisme is volgens Malkin dus altijd al aanwezig in de psychologische ontwikkeling van de mens. Maar het kan gezonde en ongezonde vormen aannemen.

Volgens psycholoog Dr. Craig Malkin , een echo-onderzoeker en auteur van Rethinking Narcissism , is echoïsme een “extreme angst om op wat voor manier dan ook narcistisch te lijken”. In tegenstelling tot de aandachttrekkende narcist die ernaar verlangt om zich speciaal te voelen, zijn echoisten bang voor speciale aandacht – zelfs als deze positief is. Malkin en zijn collega’s hebben ontdekt dat echoisten het vaak eens zijn met uitspraken als “Ik ben bang een last te worden” en “Als mensen me naar mijn voorkeuren vragen, weet ik het vaak niet”. Hoewel deze eigenschappen misschien veel lijken op gewoon mensenvriendelijk gedrag of zelfs nederigheid, zegt Malkin dat er een groot verschil is.

Echoïsme, of ‘Introvert Narcisme’ is daarbij net zo ongezond als de andere kant van het spectrum, wat Malkin aanduidt als Extravert Narcisme. Hij definieert narcisme daarbij aan de hand van de mate hoe bijzonder we ons Zelf vinden. Om dat meetbaar te maken, introduceert Malkin een balans-schaal van 0 tot 10 voor narcisme: de Narcistische Spectrum Schaal.

Malkin en zijn collega’s hebben ontdekt dat echoïsten het vaak eens zijn met uitspraken zoals “ik ben bang om tot last te zijn” of “als mensen mij naar mijn voorkeuren vragen, voel ik mij meestal verloren.

Malkin maakt op zijn schaal onderscheid tussen verschillende verschijningsvormen van narcisme:

  • De schaalaanduiding 10 duidt op het extraverte narcisme. Dit is het narcisme dat we maatschappelijk zo goed menen te kennen en collectief afkeuren en veroordelen. Het gaat om een ‘verslaving’ aan de waardering van het Zelf, met daarbij uitzaaiingen richting regelrecht kwaadaardig – psychopathisch – narcisme.
  • De schaalaanduiding 5 duidt op habitueel / gezonde narcisme. Dit is het narcisme waarbij er sprake is van een gezonde waardering van het Zelf en een stevig vertrouwen in het eigen Zelf, zonder dat dit vertrouwen overdreven vormen aanneemt.
  • De schaalaanduiding 0 duidt voor Malkin op het geremde, of introverte narcisme. Hierbij is er sprake van een ontzegging van Zelf-waardering. Het Zelf wordt niet gewaardeerd. Dit is de vorm van narcisme die Malkin vervolgens definieert als ‘Echoïsme’. 

Allereerst moet hierbij dus nogmaals nadrukkelijk gezegd worden dat vanuit het werk van Malkin Echoïsme helemaal niet opgevat moeten worden als tegenovergestelde van narcisme. Narcisme is bij Malkin de aanduiding van de spectrum-schaal. Echoïsme is op deze schaal een (van de) verschijningsvorm van narcisme!

In zijn meest goedaardige vorm kan echoïsme leiden tot servilisme (het verhinderen van de uitdrukking van gedachten en verlangens). In zijn meest extreme vorm zorgt het ervoor dat individuen hun stem volledig opgeven. Het kan ook leiden tot volledige isolatie.

Echoïsme wortelt zich tijdens de kindertijd

Onderzoekers  hebben de oorzaak van echoïsme nog steeds niet ontdekt. De meeste experts zijn het er echter over eens dat opvoeding een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling ervan.

Echoïsten lijken emotioneel gevoeliger te zijn dan de meeste mensen. In die zin, als een emotioneel gevoelig kind een ouder heeft die hem te schande maakt of straft voor het uiten van zijn of haar behoeften, zal dit kind waarschijnlijk worstelen met echoïsme als hij opgroeit.

Wat echoïsten missen – het ding dat hen ertoe aanzet om gewoon aardig gevonden te worden – is een ‘pijnlijke afwezigheid van zijn’, zoals psychotherapeut en echoïsme-onderzoeker, Donna Christina Savery het noemt. In haar boek Echoism: The Silenced Response to Narcissism zegt Savery dat echoïsme vaak het gevolg is van het opgroeien met een narcistische ouder. “Echoïsten zijn vaak stil, kunnen geen ruimte innemen of passen zich waarschijnlijk aan aan de waargenomen wensen van anderen”, schrijft ze.

Dus hoe beïnvloedt een narcistische ouder een kind op deze manier? Echoïsten komen meestal uit gezinnen waar het niet mogelijk was om het oneens te zijn en gevoelens als woede, verdriet en teleurstelling te uiten. Ook zouden ze gemeden kunnen zijn omdat ze eigenaar waren van hun prestaties. Meestal komt deze ouder/kind-dynamiek voort uit het eigen onopgeloste trauma van de ouder dat nooit is doorgewerkt. In sommige gevallen kan een emotioneel kwetsbare ouder – iemand die bij het eerste teken van tegenspoed in tranen uitbarstte – ervoor gezorgd hebben dat het kind bang was om ‘te behoeftig’ over te komen, zegt Malkin. Het kan nog complexer worden: als gevolg van deze dynamiek kunnen echoisten bang zijn om een ​​aparte identiteit te ontwikkelen, omdat dit betekent dat ze de behoeftige ouder achterlaten.

Toch is het belangrijk op te merken dat niet alle kinderen met narcistische ouders echoïsten worden, en niet alle echoïsten hebben ego-gedreven verzorgers. “Echoïsme is een eigenschap die tot op zekere hoogte in ons allemaal voorkomt”, zegt Malkin.

In hun volwassen leven leven echoisten vaak volgens de mantra: “hoe minder ruimte ik inneem, hoe beter”, zegt Malkin. Deze irrationele overtuiging kan ertoe leiden dat ze relaties aangaan met ‘meer dan levensgrote’ persoonlijkheden – mensen die veel van de gespreksruimte in beslag nemen. Zie het als een zeer klassieke “tegenpolen trekken” situatie. In extreme omstandigheden kunnen echoïsten zich in emotioneel controlerende relaties bevinden waarin hun behoeften en gevoelens herhaaldelijk worden ontkracht, beschaamd en gewist.

Zich ongemakkelijk voelen bij elke hoeveelheid aandacht kan een negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid van de echoist, waardoor ze zich angstig en depressief gaan voelen. “Ze zien zichzelf – en de wereld – in een iets zwakker licht”, deelt Malkin. In tegenstelling tot de narcistische persoonlijkheidsstoornis, die een psychiatrische diagnose is, is echoïsme echter geen geestesziekte, wat betekent dat niet alle psychotherapeuten bekend zijn met deze persoonlijkheidskenmerk. Hierdoor beginnen professionals in de geestelijke gezondheidszorg zich pas te realiseren dat extreem mensenvriendelijk gedrag, ongemak bij het ontvangen van lof en onbehagen om over zichzelf te praten, niet altijd een weerspiegeling is van geïnternaliseerde genderrollen, maar tekenen van echoïsme kunnen zijn.

Malkin zegt dat de sleutel tot het helpen van echoïsten erin bestaat hen aan te moedigen hun gevoelens te uiten, zelfs als ze negatief zijn. Als een persoon in de buurt van . u dit gedrag vertoont, laat hen weten dat het oké is om het niet met u eens te zijn en dat dit uw relatie niet zal verpesten.

Naast therapie voegt Malkin eraan toe dat het vinden van een speciale persoon die je steunt, wat er ook gebeurt, de veiligheid van de gehechtheid kan bevorderen. Wanneer dit gebeurt, hoeven echoisten niet langer hun eigen stem het zwijgen op te leggen.

“Hoe veiliger mensen gehecht raken, hoe minder behoefte ze hebben aan echo’s”, zegt hij.

 

 

 

Bronnen

https://verkenjegeest.com/echoisme-wanneer-je-liever-onopgemerkt-blijft/

https://rogierteerenstra.wordpress.com/2019/11/03/de-tragiek-van-echo/

https://www.mic.com/p/what-is-echoism-a-psychologist-tells-us-about-how-some-people-really-hate-being-praised-18683455

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge