Seksuele zelfontplooiing bij vrouwen door masturbatie

Vrouwen kijken ook porno
Happy endings : orgasme-enquête
masturbation, erotic, bare legs

Ventus17 (CC0), Pixabay

In onze huidige maatschappij wordt er tussen pot en pint wel eens over seks gesproken, ook via de vele mediakanalen wordt seks schaamteloos getoond. Er is met andere woorden heel wat te doen over de overseksualisering of pornoficatie van de maatschappij.

Maar is de gemiddelde Vlaming nu bevrijd, oversekst of net geremd? Seks is vandaag meer bespreekbaar dan vroeger, maar de seksuele beleving houden wij het liefst verborgen voor anderen. Ook solo-seks is nog steeds een taboe. De oude spreuk “van masturbatie wordt je blind” spookt nog bij menig mensen in het achterhoofd.

Véronique Vancauwenbergh (2015) deed voor haar masterstudie Seksuologie onderzoek naar het fenomeen.

Wat betreft de vrouw en seksualiteit is er al veel discussie geweest . Denk maar aan de emotionele bijwerkingen die anticonceptie zoals de pil kan teweegbrengen. Maar wat met de emancipatie van de vrouw op seksuologisch vlak? Hebben vrouwen evenveel seks als mannen en evenveel zin in vrijen? En wat met masturbatie? Indien je op zoek gaat naar wetenschappelijke artikels omtrent masturbatie bij mannen krijg je al snel een paar miljoen hits. Ben je op zoek naar onderzoek omtrent masturbatie bij vrouwen, dan moet je jezelf tevreden stellen met slechts een paar honderd artikels.

Hoe komt dat? Mogen wij ervan uitgaan dat vrouwen niet masturberen?  Bovenstaande vragen werden in een vragenlijst gegoten en voorgeschoteld aan 994 vrouwen van verschillende leeftijden. Er werd stilgestaan bij de betekenis van masturbatie, de frequentie maar ook de gevoelens die vrouwen ervaren tijdens en na het masturberen. Tevens werd ook kort bevraagd of vrouwen praten over masturbatie en of hun partner weet heeft van de masturbatieactiviteit van hun vrouw.

Om het onderzoek naar masturbatie zo goed mogelijk te begrijpen en te evalueren ging de onderzoekster dieper in op de definitie masturbatie. De term masturbatie is afgeleid van het Latijnse woord “manu-stuprare” wat letterlijk betekent “bezoedelen met de handen”. (Swift,1993). De definities verschillen onderling in de vraag of masturbatie uitsluitend gebeurt met als doel om uitsluitend orgasme op te wekken. Daarom is het niet altijd duidelijk of masturbatie enkel een manier is om jezelf te bevredigen of manier van zelfstimulatie kan zijn zonder dat daar per se een orgasme op hoeft te volgen. Ook de context is vaak erg vaag. Dient masturbatie alleen te gebeuren of kan dit ook in de aanwezigheid van een partner of samen met de partner voorkomen?

Om masturbatie te definiëren werd in dit onderzoek voor volgende omschrijving gekozen: “Ieder soort lichamelijke prikkeling die resulteert in een staat van opgewondenheid van de genitaliën. Hierbij kan het gaan om de prikkeling van de genitaliën met de hand, door wrijving of met de mond of door ze in contact te brengen met een ander voorwerp. Er hoeft geen orgasme op te volgen. Wel dient deze handeling gezien te worden als een vorm van zelfstimulatie (waarbij je jezelf stimuleert) en niet in het kader van voorspel waarbij jouw partner dit bij jou doet.”

In het onderzoek bevroeg Véronique Vancauwenbergh 994 Vlaamse vrouwen over hun masturbatieactiviteit. Zij ging na welke gevoelens, redenen en factoren hierbij relevant zijn. Dit onderzoek is in eerste instantie van exploratieve aard.

Naar alle verwachting bleek dat 97,5% van de vrouwen al ooit heeft gemasturbeerd. Dit is meer dan in vooronderzoek werd vastgesteld. Slechts 2,5% van de vrouwen gaf aan nog nooit te hebben gemasturbeerd. Men begint met masturberen tussen 12 en 14 jaar. Vrouwen masturberen voornamelijk om een orgasme te bereiken (49,5%), omdat ze seksueel opgewonden zijn (48,4%), omdat zij masturbatie leuk vinden (46,7%) en om te ontspannen (46,3%).

Wat betreft de gevoelens tijdens of na het masturberen vertellen vrouwen dat ze zich vaak tevreden (54,9%) en voldaan voelen (48,3%). Vrouwen voelen zich zelden vies, of ervaren slechts sporadisch een gevoel van walging (91,4%) of angst (omdat hun waarden en normen dit niet toestaan (83,5%) . Vrouwen stimuleren zich tijdens het masturberen clitoraal (70,1%) en maken gebruik van fantasie (36,6%). Technieken die vrouwen zelden gebruiken zijn muziek (64,6%), druk op de dijbenen (52%) en pornografie (27%). Vrouwen praten ook over masturbatie (70%). Hierbij zijn de partner (47,8%) en vriendin(nen) (46,6%) de populairste keuzes. Wat betreft professionele hulp zou 71,5% van de vrouwen aankloppen bij een seksuoloog.

De onderzoekster vond ook een verband tussen de relationele status en seksueel actief zijn. Hierbij vermoedt zij dat vrouwen in een relatie meer seksueel actief zijn. Dit impliceert dat vrouwen masturbatie vaak nog zien als een onderdeel van de relatie en masturbatie nog niet opvatten als een vorm van zelfontplooiing. Het fenomeen “Sex with benefits” is nog niet helemaal ingeburgerd bij alleenstaande vrouwen. Vrouwen hebben nog steeds het klassieke idee van masturbatie, vermits een relatie maakt dat je minder masturbeert. Dit geeft stof tot nadenken wat betreft de vrouwelijke zelfontplooiing. Zien vrouwen masturbatie als zelfontplooiing los van hun partner? Dit is een aspect dat verder dient te worden geëxploreerd in vervolgonderzoek.

Het onderzoek biedt adviezen naar de klinische praktijk toe. Hulpverleners dienen er zich bewust van te zijn dat vrouwen wel degelijk (frequent) masturberen en er dient aandacht te zijn voor de positieve elementen van masturbatie. Er zou ook meer focus mogen liggen op de gevoelens die vrouwen ervaren bij het masturberen. Masturbatie bij vrouwen is vaak nog taboe en onbespreekbaar. Vrouwen masturberen en dit moet erkend worden door seksuologen of hulpverleners en ze moeten vrouwen hierbij ondersteunen.

Bijvoorbeeld bij het leren omgaan met bepaalde gevoelens waarbij er tegelijkertijd aandacht is voor het zelfbeeld en de zelfontplooiing van de vrouw. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen vaak gebruik maken van fantasie of in sommige gevallen pornografie. Dit zou men eventueel als suggestie kunnen voorstellen in therapie.

Masturbatie is nog niet uit de schaduw getreden en men kan hierover nog niet schaamteloos spreken. Men kan stellen dat het taboe er nog steeds is, maar wel gaandeweg vermindert. Het is nog een hele stap om masturbatie te onderscheiden als onderdeel van een relatie en het te onderkennen als een vorm van zelfontplooiing en emancipatie bij de vrouw.

Lees hier de integrale scriptie

Bronnen

http://fleur-van-groningen.blogspot.be/2016/02/masturberen-is-emanciperen.html

http://scriptiebank.be/scriptie/seksuele-zelfontplooiing-bij-vrouwen-voorkomen-en-attitudes-van-masturbatie

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge