Aantal aangiftes over seksueel grensoverschrijdend gedrag gestegen

Zorgen inzake borstvoeding
Onderhoudsseks

Bron Angle Poise www.freepik.com

In 2017 brak de beweging #MeToo uit. Nu blijkt uit onderzoek dat het aantal aangiftes over seksueel grensoverschrijdend gedrag is toegenomen.Nochtans blijft er bij vele slachtoffers nog enige schroom om misbruik aan te geven blijkt uit een onderzoek van Knack. (23/10/2018)

Het begon  met een eenvoudige oproep op Twitter: ‘Vrouwen, als jullie seksueel lastiggevallen of geïntimideerd worden, meld het dan. Gebruik de hashtag MeToo en de wereld zal ontdekken hoe groot dit probleem is.’

Vrij snel werden overal ter wereld bekende, machtige mannen, en een enkele vrouw, beticht van seksueel grensoverschrijdend gedrag. #MeToo groeide uit tot een beweging waarbij seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar werd.

Knack omschrijft grensoverschrijdend seksueel gedrag als  aanranding en verkrachting, maar ook in billen of borsten knijpen, seksueel getinte grappen maken, en vunzige e-mails en sms’en versturen. Het Fundamental Rights Agency (FRA), het Europees Bureau voor de Grondrechten, deed in 2014 voor het eerst een grootschalige studie naar geweld tegen vrouwen in de 28 lidstaten van de Europese Unie. Bijna 40.000 vrouwen namen deel. Er werden elf categorieën van geweld tegen vrouwen opgesomd, waaronder fysiek, emotioneel of seksueel geweld. Eén categorie ging over het stellen van intrusieve of ongeoorloofd indringende vragen zoals bijvoorbeeld ‘Een man vraagt  aan de koffie-automaat aan een jonge vrouwelijke collega of ze weleens masturbeert tijdens het douchen, en nog voor de vrouw bekomen is van de vraag antwoordt de man: “Ik wel, hoor, en dan denk ik altijd aan jou.”

Geert Vermeir van het juridisch kenniscentrum SD Worx merkt in Knack op dat #MeToo geen gewijzigde regelgeving voor gevolg gehad heeft. Het aantal aangiftes van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt nog altijd nergens centraal bijgehouden en ook in de algemene wetgeving op bedrijfsniveau zijn er geen extra maatregelen genomen.

Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen onderkent wél een grotere gevoeligheid en aandacht voor het thema. Het is volgens haar een goede zaak dat het onderwerp veel meer bespreekbaar geworden is.

Om zicht te krijgen op de omvang van het probleem vroeg Knack bij enkele tientallen grote en kleinere ondernemingen in Vlaanderen cijfers van klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag op maar geen enkel bedrijf ging daar op in, wellicht omdat het te gevoelig lag of omdat bedrijven reputatieschade vreesden.

Mensura ontdekte in 2017 via onderzoek dat één werknemer op de drie (34 procent) ongewenst gedrag ondervond op het werk. Werknemers jonger dan 25 jaar hadden daar het minst last van (27%), vrouwen het meest (37%).

Op verzoek van Knack keek Mensura ook naar de frequentie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De peiling gebeurde in twee periodes. De eerste keer werden 10.206 werknemers bevraagd tussen juli 2016 en november 2017. Een tweede keer vond dit plaats tussen november 2017 en juli 2018, en ging het om een groep van 5444 werknemers. In november 2017 barstte #MeToo los.

In de eerste periode antwoordde 1,9 procent van de vrouwen dat ze het voorbije jaar minstens één keer het slachtoffer waren geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de tweede periode was dat gestegen tot 2,2 procent. 0,5 procent van de ondervraagde vrouwen zei tijdens de eerste periode meerdere keren lastiggevallen te zijn. Dat steeg eind 2017 jaar tot 0,8 procent.

Mensura maakte ook een analyse per sector. In de horeca kwam  het  grensoverschrijdend gedrag het meest voor (2 procent van het personeel, inclusief mannen),vervolgens de dienstensector (1,5 procent) en de zorg (2,12 procent).

Gezondheids- en preventiedienst Idewe peilde in 2016-2017 bij 40.919 werknemers naar seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. 8,2 procent gaf aan af en toe een vormen van ongewenst seksueel gedrag te ondervinden. In 6,7 procent van de gevallen bleek het lonken of uitkleden met de ogen te betreffen. 3,2 procent ondervond vormen van seksuele benadering, bijvoorbeeld via uitspraken, e-mails of sms’en. In 2,2 procent van de gevallen betrof het seksuele aanrakingen. Bij vrouwen (9,2 procent) kwamen deze klachten vaker voor dan bij mannen (6,2 procent).

Idewe en Mensura ondervonden een  stijging van het aantal klachten wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. In 2015 en 2016 ging het telkens om een 35-tal klachten. Vorig jaar ging dat aantal naar 59.De MeToo beweging zal daar toe bijgedragen hebben.

Lees hier het volledige onderzoek en uitvoerige artikel in Knack.

Bronnen

https://www.knack.be/nieuws/belgie/lastiggevallen-op-het-werk-30-procent-van-de-slachtoffers-wordt-ontslagen/article-longread-1383701.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge