Als vrouwen ervaren dat hun partner perfectie eist, lijdt hun seksleven daaronder

Geheim voor een lang en goed huwelijk?
Verschillen mannen en vrouwen omtrent intimiteit en seks bestaan echt

Vrouwen die merken dat hun seksuele partner perfectionistische normen voor hen oplegt, ontwikkelen seksuele

99mimimi (CC0), Pixabay

disfuncties ontdekten psychologen aan de Universiteit van Kent. In deze studie van hoe mannen en vrouwen seksueel perfectionisme ervaren over een periode van tijd, vonden onderzoekers dat door de partner voorgeschreven seksueel perfectionisme bijdraagt aan een negatief zelfbeeld.

Perfectionisme wordt gedefinieerd als een ‘streven naar gaafheid en de vaststelling van zeer hoge normen voor de prestaties, vergezeld van tendensen voor overdreven kritisch zelfevaluaties en de bezorgdheid over de negatieve evaluaties door anderen’. Het is een algemene persoonlijkheidskenmerk die invloed kan hebben op alle domeinen van het leven. Echter, de gevolgen op langere termijn op het seksleven was eerder niet onderzocht.

Het onderzoek, onder leiding van professor Joachim Stoeber aan de Universiteit van de School of Psychology, analyseerde de reacties van 366 vrouwen uit twee studies in de periode december 2013 tot februari 2014. Deze vrouwen, bestaande uit 230 studenten en 136 internetgebruikers, hadden een gemiddelde leeftijd van 19,7 respectievelijk 30 jaar. De deelnemers kregen te horen dat de online enquête werd gebruikt om te onderzoeken of persoonlijke en interpersoonlijke verwachtingen en overtuigingen van invloed  zijn op iemands seksualiteit en seksuele functies.


De onderzoekers onderscheiden vier vormen van seksueel perfectionisme: self-georiënteerd, partner-georiënteerd, partner voorgeschreven en sociaal voorgeschreven. Zij vonden dat partner voorgeschreven seksueel perfectionisme het meest bijdroeg aan het negatieve seksuele zelfbeeld  van de vrouw en vrouwelijke seksuele disfuncties. Vooral het aspect opwinding daalde enorm bij partner voorgeschreven perfectionisme.

Zij vonden verder dat seksueel partner voorgeschreven perfectionisme de afname van seksuele achting voorspelde en een toename van seksuele angst, wat suggereert dat een psychologische factor kan bijdragen aan het seksuele zelfbeeld en seksuele problemen bij vrouwen.

Bronnen

http://www.sciencenewsline.com/news/2016033018090055.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge