Beleving van de eerste geslachtsgemeenschap en levenskwaliteit van adolescenten

Cryptomunten en bitcoinbetalingen in combinatie met darknet nieuw medium voor pedofiele activiteiten
Seksuele fantasieën van Vlamingen en Nederlanders

Photo by Eliott Reyna

In 2014 zei een op de vijf jonge Europeanen van 16-20 jaar (19,8%) dat ze al geslachtsgemeenschap hadden gehad maar liever hadden wilden wachten. Eén op de vier jongeren (26,4%) vertoonde een laag niveau van welzijn.

De beleving van die eerste geslachtsgemeenschap zou invloed kunnen hebben op de levenskwaliteit van jongeren, een belangrijk bestanddeel van hun gezondheid. Het medisch tijdschrift Neuron deed een analyse van de relatie tussen eerste geslachtsgemeenschap en de levenskwaliteit van adolescenten. Een op vijf jongeren zie dat ze daar liever mee gewacht hadden of dat ze er eigenlijk geen zin in hadden of het niet zo leuk vonden.  Volgens de onderzoekers is er een verband tussen de levenskwaliteit en de eerste keer geslachtsgemeenschap.

De jongeren vertoonden vaker een geringere levenskwaliteit dan jongeren die hun eerste geslachtsgemeenschap positiever hadden beleefd.  Na correctie voor het geslacht, het sociaal-economisch milieu, de gezinsstructuur, het lichaamsbeeld en de sociale ondersteuning werd die correlatie echter niet gezien, hoofdzakelijk als gevolg van verschillen in beleving van de eerste geslachtsgemeenschap tussen jongens en meisjes.

Methode: de gegevens zijn afkomstig van de peiling Health Behaviour in School-aged Children die in 2014 werd uitgevoerd in de Fédération Wallonie-Bruxelles. Bij 1.778 jongeren van 16 tot 20 jaar die naar school gingen in het hoger middelbaar onderwijs heeft men het verband onderzocht tussen de beleving van de eerste geslachtsgemeenschap en de aan de gezondheid gerelateerde levenskwaliteit. De globale peiling gebeurde in ongeveer 40 landen en streken in Europa en Noord-Amerika en wordt om de 4 jaar uitgevoerd.  De peiling verzamelt informatie over het gezondheidsgedrag van adolescenten, hun welzijn en de factoren die daarmee samenhangen.

Conclusie: de hoge prevalentie van een geringe levenskwaliteit en van een negatieve beleving van de eerste geslachtsgemeenschap illustreert het belang van preventieprogramma’s in beide domeinen. Verder onderzoek is nodig om de mogelijke invloed te evalueren van een negatieve beleving van de eerste geslachtsgemeenschap op het affectieve, relationele en seksuele leven en het welzijn van de jongeren.

Studies hebben aangetoond dat de perceptie van een te vroege geslachtsgemeenschap negatieve invloed kan hebben op het zelfvertrouwen als seksuele partner en indirect op het seksuele welzijn.  De onderzoekers waarschuwen dat ze op zich geen correlatie hebben gevonden tussen de beleving van de eerste geslachtsgemeenschap en de levenskwaliteit van jongeren na correctie van vertekenende factoren.

Wilt u hierover meer lezen, dan vind je hier het volledige onderzoek

Bronnen

https://www.neuron.be/nl/nieuws/medisch-nieuws/beleving-van-de-eerste-geslachtsgemeenschap-en-levenskwaliteit-van-adolescenten.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge