België lanceerde 235 maatregelen tegen geweld op vrouwen

Steeds meer bedrog bij online datingssites
Dit is het beste moment voor seks (volgens je hormonen)
ElkeSleurs

Bron Elke Sleurs N-VA

Met 235 maatregelen binden de diverse regeringen in België de strijd aan met gendergerelateerd geweld.

Het 5e Nationaal Actieplan geldt voor de periode 2015-2019 en geeft duidelijk prioriteit aan seksueel geweld…….

Aldus staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) vandaag bij de lancering.

In 2014 werden 39.668 klachten met betrekking tot partnergeweld ingediend bij de politie bij onze zuiderburen, waarvan 2992 wegens verkrachting.

Maar het probleem is groter dan dat. Er blijft immers sprake van een ‘dark number’. Volgens een recente studie heeft 78% van de slachtoffers van partnergeweld in België geen aangifte gedaan. De veiligheidsmonitor 2008-2009 gaf zelfs aan dat ruim 90% van de seksuele misdrijven niet wordt aangegeven.

Naast seksueel geweld concentreren de maatregelen zich op partnergeweld, vrouwelijke genitale verminking (FGM), gedwongen huwelijken, prostitutie en (zogenaamd) eergerelateerd geweld.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs pakte uit met een nieuw nationaal actieplan tegen alle vormen van gendergerelateerd geweld. “Voor het eerst is daarin ook een prioritair luik opgenomen over seksueel geweld”, zegt zij. “Vanuit mijn achtergrond als gynaecoloog vind ik dat enorm belangrijk.” In totaal telt het actieplan 235 nieuwe maatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. “Dit plan is bijzonder ambitieus maar ook concreet genoeg om effectief een verschil te kunnen maken op het terrein”, aldus Sleurs.

stop-geweld

Bron twitter.com

Gendergerelateerd geweld is een belangrijk maatschappelijk probleem. Zo waren er vorig jaar alleen al bijna 40.000 klachten voor partnergeweld en meer dan 3.000 voor verkrachting. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want partnergeweld wordt in 78 procent van de gevallen niet aangegeven. Bij seksueel geweld loopt dat zelfs op tot 90 procent.

Samenwerking tussen overheden

Het nieuwe actieplan, dat de periode 2015-2019 bestrijkt, is opgemaakt in samenwerking met alle ministers en staatssecretarissen uit de verschillende regeringen op federaal en regionaal niveau. Er is resoluut gekozen voor een coherente en gecoördineerde aanpak, waarbij de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten nauw samenwerken. Het plan is concreet opgebouwd op basis van beleidsaanbevelingen van de professionals op het terrein en vanuit het middenveld. Ter illustratie een greep uit de genomen maatregelen:

-Verspreiding van de preventiekit vrouwelijke genitale verminking in scholen, ziekenhuizen, via Kind en Gezin, CLB’s, enzovoort
-Pilootprojecten in verband met Sexual Assault Referral Centers, multidisciplinaire opvang van slachtoffers
-Kwalitatief onderzoek naar de prevalentie van mannelijke slachtoffers van partner- en seksueel geweld
-Invoeren en financieren van begeleidingsmaatregelen voor de preventie van seksueel geweld in de opvang van asielzoekers, met inbegrip van en in het bijzonder in de noodopvangplaatsen
-App om seksuele intimidatie op straat in kaart te brengen

Het volledige actieplan kan je hier raadplegen.

Bronnen

https://www.demorgen.be/binnenland/235-maatregelen-tegen-gendergerelateerd-geweld-b1e87ffb/

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2519750

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/235-maatregelen-tegen-gendergerelateerd-geweld~a1e87ffb/

http://powervrouwen.blog.nl/gewelddadig/2015/12/10/belgie-lanceert-235-maatregelen-tegen-geweld-op-vrouwen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge