Negatieve invloed op beleving seks vrouw door besnijdenis man?

Seks met lijken? Necrofilie?
Kanker kan probleem vormen voor relaties

SJJP / Pixabay

Seks met een besneden man blijkt net zo fijn als seks met een onbesneden man volgens een onderzoek uit Uganda. Lange tijd werd gedacht dat een besnijdenis bij mannen negatieve invloed had op het seksplezier van vrouwen, maar dit onderzoek bewijst dat het niet waar is en suggereert dat het zelfs een positieve invloed heeft. Een overgrote meerderheid van de 455 ondervraagde vrouwen geeft aan geen verschil te merken of de seks zelfs beter te vinden met een besneden man.

Beter

Slechts 13 vrouwen (nog geen 3 procent van het totaal) zegt wel minder bevredigd te zijn nadat haar man zich heeft laten besnijden. Het grootste deel (57 procent) merkt echter geen verschil en 40 procent noemt de seks zelfs beter. De belangrijkste redenen voor het toenemen van de bevredigingen zijn betere hygiëne, meer orgasmen voor de man, meer orgasmen voor de vrouw, verhoogd libido bij de man en betere erecties. Het afnemen van de seksuele bevrediging zou met name te maken hebben met verminderd libido bij de man of bij de vrouw, en erectieproblemen.

Positief

De overwegend positieve ervaringen van vrouwen met besnijdenis, moeten ertoe leiden dat de populariteit van de ingreep toeneemt. Dit is belangrijk omdat eerder onderzoek aantoonde dat de kans op hiv en aids met ruim de helft afneemt na een besnijdenis. In een interview met Reuters noemt dokter Robert Bailey, verbonden aan de universiteit van Illinois en niet betrokken bij het onderzoek, de uitslagen dan ook ‘uniek en belangrijk’. De 455 vrouwen die deelnamen aan het onderzoek waren, voor en na de besnijdenis van hun man, allemaal tussen de 15 en 49 jaar oud. De cijfers zijn representatief voor de variabelen leeftijd, religie en opleidingsniveau.

Mannen

Hoe mannen seks ervaren na een besnijdenis is niet echt onderzocht in deze studie. Andere studies geven aan dat ervaringen, voor en na de ingreep, weinig veranderen.  Maar meestal wordt een besnijdenis op jonge leeftijd uitgevoerd, voor de seksuele activiteit begint. Men veronderstelt dat besnijdenis iets minder genot zou opleveren voor de man, maar er bestaat weinig vergelijkend onderzoek hieromtrent.

Zie ook

https://www.seksonderzoek.be/seks-en-gezondheid/seksueel-genot-en-mannelijke-en-vrouwelijke-besnijdenis/

https://www.seksonderzoek.be/seks-en-lichaamstevredenheid/ook-besneden-goede-seks/

Bronnen

http://www.medischinfo.nl

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge