Cultuursector kent veel grensoverschrijdend seksueel gedrag

Seks : doen we het wel goed
Commissie Grensoverschrijdend Gedrag sluit af met ambitieus pakket maatregelen
hand, woman, female

ninocare (CC0), Pixabay

De helft van de vrouwen in de cultuur- en mediasector heeft het voorbije jaar

grensoverschrijdend gedrag ervaren. In de meeste gevallen gaat het om ongepaste seksuele of seksistische opmerkingen, maar vaak ook om ongewenste fysieke toenaderingen. Vlaams minister van Cultuur en Media Sven Gatz (Open Vld) komt met een actieplan.

De  onderzoeksgroep CuDOS (Vakgroep Sociologie van de UGent) heeft via onderzoek aangetoond dat het probleem van grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector groot is. De helft van de bevraagde vrouwen meldde dat ze het voorbije jaar grensoverschrijdend gedrag ondervonden hebben. Het ging vooral over communicatief grensoverschrijdend gedrag, dit wil zeggen vooral ongepaste seksuele of seksistische opmerkingen.

Niet alleen verbaal grensoverschrijdend gedrag kwam voor. Zo vertelde een op de vier vrouwen in de cultuursector dat ze het voorbije jaar ook ongewenste fysieke of seksuele toenaderingen hadden ondervonden. Vier procent beweerde dat gedwongen of gechanteerd werden tot seksueel contact.

In de mediasector waren de cijfers iets lager: een op de vijf vrouwen had ongewenste fysieke of seksuele toenaderingen ondervonden. 3 procent werd gedwongen of gechanteerd om seksueel contact te hebben. Mannen ervaren minder vaak grensoverschrijdend gedrag. Toch zegt ook 18 procent van de mannen in beide sectoren het voorbije jaar het slachtoffer te zijn geweest van een vorm van grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag kwam het meest voor bij jonge mensen, aan het begin van hun carrière. Ook vrouwen, al langer werkzaam in de sector, vertelden dat grensoverschrijdend gedrag iets meer voorkwam in de eerste vijf tot tien jaar van hun carrière. Maar sommigen gaven ook aan dat het ook voorkwam in latere fasen van hun loopbaan.

Grensoverschrijdend gedrag komt het vaakst voor tijdens interacties op het werk die gekenmerkt worden door duidelijke verschillen in professioneel aanzien. Dit blijkt vooral het geval te zijn voor vrouwelijke slachtoffers: 79 procent van de vrouwelijke slachtoffers vertelde dat ze in het verleden werd lastig gevallen door iemand uit de werkomgeving met een hogere professionele status, bij mannen is dat 64 procent.

Toch blijken ook vrouwen met een hogere professionele status in de sector nog vaak geconfronteerd te worden met vormen van communicatief grensoverschrijdend gedrag

Daarnaast geven personen met een eerder artistieke of een artistiek-technische functie vaker aan dat zij bepaalde vormen van grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt. Bij personen met een administratieve of meer ondersteunende functie is dit minder het geval.

Incidenten worden maar zelden gemeld. Zo had slechts 17 procent van de mensen die ooit gedwongen of gechanteerd werden tot seksueel contact dat gemeld bij een vertrouwenspersoon, leidinggevende of de politie.

Actieplan

Vlaams minister Sven Gatz is ‘zeer verrast’. ‘De cijfers zijn slecht en liggen hoger dan verwacht’, zegt Gatz, die in de nasleep van de #MeToo-beweging en de zaak rond tv-figuur Bart De Pauw een onderzoek beloofd had. ‘Dit maakt de nood om tot actie over te gaan alleen groter’, zegt hij.

De Open Vld-minister komt daarom met een actieplan. Zo wil hij eerst en vooral het meldpunt 1712 versterken en bekender maken in de cultuur- en mediasector. Daarnaast komt er een ombudsman voor de cultuur- en audiovisuele sector die moet functioneren als een aanspreekpunt en bemiddelaar.

Het actieplan voorziet ook in op de opleiding van vertrouwenspersonen voor beide sectoren en er komt overleg met het onderwijsveld. In 2019 volgt een sensibiliseringscampagne waarbij BV’s het peter- en meterschap zullen opnemen. Minister Gatz maakt voor zijn actieplan 102.500 euro vrij.

Bronnen

http://www.standaard.be/

https://www.demorgen.be/nieuws/helft-van-vrouwen-in-cultuur-en-mediasector-ervaarde-afgelopen-jaar-grensoverschrijdend-gedrag-b99a9ead/

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180626_03581033

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge