Seksonderzoek: Vlaming best tevreden over seks

Redenen waarom mannen geen zin in seks hebben / libidoproblemen man
Redenen waarom vakantie je zin in seks opzweept
Sensuele vrouw

Photo G. Gielen

We hebben gemiddeld vijf keer per maand seks. Dat blijkt uit het Sexpert-onderzoek, het grootste onderzoek over seks in Vlaanderen ooit. Daarvoor werden 1.800 mensen tussen veertien en 80 jaar oud persoonlijk ondervraagd. Uit de studie blijkt bovendien dat het nogal meevalt met de leeftijd waarop jongeren seksuele betrekkingen hebben. Onthutsend zijn dan weer de cijfers over (poging tot) verkrachting.

De tijd tussen de eerste tongkus en het eerste ‘volledige’ seksueel contact blijft over de verschillende leeftijdsgroepen heen dezelfde.

Uit het onderzoek – dat een van de weinige echt representatieve studies is over seks in Vlaanderen – blijkt dat we over het algemeen best tevreden zijn over ons seksleven. Toch gaan heel wat Vlamingen wel eens vreemd: zo’n 26% van de mannen tegenover 21% van de vrouwen.

Daarnaast blijkt dat jongeren niet zoveel eerder beginnen met seks dan vroeger. Van alle jongens en meisjes onder de 25 jaar had de overgrote meerderheid voor het eerst seks tussen 15 en 18 jaar: 71,4 procent begint er in die tijdspanne van vier jaar aan. Slechts elf procent was ouder dan 18 jaar bij zijn of haar eerste keer. Er is ook een groep van 13,5 procent die maar 14 jaar oud was. Jongens van deze generatie zijn gemiddeld 17 jaar, meisjes 16 jaar.

Niet spectaculair jonger
Bij de oudere leeftijdsgroepen had een kwart zijn of haar eerste keer pas veel later, tussen 21 en 23 jaar. Voor de gemiddelde Vlaming is de leeftijd bij de eerste keer dus wel gedaald, maar niet zo spectaculair als vaak wordt gedacht: van 20 jaar voor de 65-plussers naar 17 jaar voor de huidige generatie jongeren. De onderzoekers menen dat die ‘dalende trend’ de jongste tien, twintig jaar tot stilstand is gekomen, zoals in andere Europese landen.

“Jongeren beginnen er dus vroeger aan, maar ze doorlopen wel een normaal traject”, zegt Alexis Dewaele, coördinator van het onderzoek, in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Zo zien we dat de tijd tussen de eerste tongkus en het eerste ‘volledige’ seksueel contact over alle leeftijdsgroepen heen gemiddeld 2,7 jaar bedraagt.”

We doen het (redelijk) veilig
Bovendien blijkt de Vlaming ook relatief veilig te vrijen. Gemiddeld hebben we zo’n 18 procent onbeschermde contacten, ook al ligt dat percentage iets hoger bij jongeren.

Veel schokkender zijn de cijfers over grensoverschrijdend gedrag – dat volledig in kaart werd gebracht, gaande van ongewenste pogingen en aanrakingen tot verkrachting of poging tot verkrachting. “Vrouwen rapporteren dubbel zoveel gevallen als mannen”, vertelt Dewaele. “Twintig tegenover tien procent. Daarbij zijn de ongewenste opmerkingen niét meegeteld, het gaat hier over de ernstige vormen. 1 op 10 vrouwen rapporteert een verkrachting, of een poging daartoe.”

Onthutsende cijfers, dat vindt ook Alexis Dewaele. “Opnieuw is dit cijfer vergelijkbaar met wat we in de ons omringende landen vaststellen”, zegt hij. “Maar het blijft inderdaad onrustwekkend.”

Het Sexpert-onderzoek is een samenwerking tussen de Universiteit Gent, het Universitair Ziekenhuis van Gent, de KU Leuven en Sensoa, in opdracht van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)

Klik hier voor het hele rapport

Bronnen

http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/1576027/2013/02/08/Grootste-seksonderzoek-ooit-we-doen-het-5-keer-per-maand.dhtml

http://www.sexpert-vlaanderen.ugent.be/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge