Hoe denken Latijns Amerikaanse vrouwen over seksuele assertiviteit

Positie voor langer orgasme bij vrouwen
Tien mythes omtrent seksuele oriëntatie ontkracht door de wetenschap

pauldaley1977 / Pixabay

In een poging het inzicht te vergroten in hoe sociale contexten samen de vrouwelijke seksualiteit co-creëren Latijns-Amerika, onderzochten Paul Enzlin en medewerkers Silvia López-Alvarado, Hanna Van Parys, Ana Cevallos-Neira de overtuigingen, opvattingen en ideeën over seksuele assertiviteit bij Latijns Amerikaanse vrouwen.

Zeventien vrouwen tussen 22 en 30 jaar oud woonachtig in Cuenca, Ecuador, namen deel aan focusgroepen. Een constructivististe theoriebenadering werd gebruikt om de gegevens te analyseren.

Bevindingen suggereren dat de algehele opvattingen over seksuele assertiviteit bij opkomende volwassen vrouwen in Cuenca kunnen worden onderverdeeld in vijf categorieën: (1) geslachtelijke rolschema’s; (2) bezorgdheid over de gedachten en reacties van de partner; (3) genderspecifieke attitudes over het gebruik van specifieke anticonceptiemethoden; (4) praten over seksuele geschiedenis als een uitdagende taak; en (5) replicatie van familiepatronen.

De bevindingen van deze studie werden geanalyseerd in functie van bestaande literatuur waarin de invloed van genderrolschema’s wordt benadrukt seksuele assertiviteit. Ten slotte werd ook een pleidooi voor meer cultureel gevoelig onderzoek geformuleerd zoals vragen naar programma’s om seksuele voorlichting te versterken en het vermogen om vanaf het begin van een relatie seksueel assertief te zijn.

In de meeste Latijns-Amerikaanse landen wordt de reproductieve en seksuele
gezondheid van adolescenten en jongvolwassen mannen en vrouwen vaak negatief beïnvloed door ongeplande zwangerschappen, onveilige abortussen, seksueel overdraagbare aandoeningen en partnergeweld (Alvarez, Bauermeister & Villarruel, 2014; OPS, 2008).

Deze negatieve effecten van seksualiteit treffen vooral arme mensen en gemarginaliseerde individuen die beperkte toegang hebben tot diensten voor gezondheidszorg en gezinsplanning (Wurtz, 2012).

Het werd aangetoond dat de inheemse bevolking een groter risico loopt op ongeplande zwangerschappen die de arme leefomstandigheden op hun beurt weer versterken. (WHO, 2018). Deze negatieve seksuele gezondheidsindicatoren in Latijns-Amerikaanse landen kunnen voortvloeien uit sociale omstandigheden en normen en waarden inzake  seksueel gedrag. (Alvarez et al., 2014; Manago, Ward, & Aldana, 2015).
Sociale normen voor seksueel gedrag van vrouwen in het Latijns Amerika zijn complex. Bijvoorbeeld een studie over jonge Latina’s onthulde dat er controle is op de toegang tot informatie over seksualiteit en dat vrouwen uitgenodigd worden discreet te zijn over  seksuele kwesties (Faulkner & Mansfield, 2002).

De studie onthulde dat  vrouwen, met een seksueel verleden, dat wil zeggen, als ze al seksuele ervaringen hebben gehad met een vorige partner, er van hen wordt verwacht terughoudend over hun seksuele verlangens te praten (Faulkner &
Mansfield, 2002).

Het is niet verrassend dat in dergelijke beperkende context voor de seksualiteit van vrouwen, seksueel en reproductieve gezondheidsindicatoren zo negatief zijn en dat gesuggereerd wordt deze negatieve uitkomsten proberen te voorkomen door de seksuele assertiviteit van vrouwen te verbeteren. (SA) (Loshek & Terrell, 2014; Morokoff et al., 1997;Noar, Morokoff, & Harlow, 2004).

Seksuele assertiviteit (SA) wordt gedefinieerd als “de mogelijkheid om te herkennen en prioriteiten te stellen van iemands eigen grenzen, verlangens en behoeften in een seksuele situatie ”

Dit onderzoek is een van de eerste studies omtrent SA in de literatuur. De vijf categorieën die in dit onderzoek werden gevonden, houden onderling verband en bieden een raamwerk dat misschien beter kan helpen begrijpen hoe opkomende volwassen vrouwen in toegewijde relaties in Cuenca SA waarnemen in de context van hun romantisch partnerschap en dragen ook bij aan het begrip van de complexe manieren waarop de culturele context van Cuenca SA beïnvloedt bij vrouwen.

Ten eerste ontdekte deze studie dat schema’s voor genderrollen verschillen voor mannen en vrouwen en dat er tegenstrijdige meningen bestaan over de “aanvaardbare” manieren waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan over seksualiteit.

Voor vrouwen, is het nog steeds erg belangrijk om te passen in de sociaal voorgeschreven
beeld van marianismo, een beeld dat impliceert dat ze terughoudend moeten zijn om te laten zien dat ze geïnteresseerd zijn in en ervaring hebben met seksuele activiteiten (Fetterolf & Sanchez, 2015). Als gevolg hiervan beoordelen en interpreteren mannen en vrouwen hetzelfde gedrag verschillend, resulterend in dubbele normen die kenmerkend zijn voor de samenleving in Cuenca: het initiatief nemen om geslachtsgemeenschap te hebben wordt gezien als een “mannelijke plicht” die impliceert dat vrouwen – zelfs in
een toegewijde relatie – neigen te wachten op het partnervoorstel voor seks. Mannen mogen een aanbod om seks te hebben nooit afwijzen, omdat van hen wordt verwacht dat zij seksueel actief zijn terwijl vrouwen seksueel beheersbaar zouden moeten zijn.

Van vrouwen wordt verwacht dat ze ongeplande zwangerschappen voorkomen, maar toch houden ze nauwelijks rekening met andere risico’s, zoals soa’s, omdat condoomgebruik er op vertrouwt dat de mannelijke partner bereid is om deze te gebruiken (Sastre et al.,
2015). Vrouwen gebruiken hoofdzakelijk hormonale anticonceptiva om niet zwangere te geraken. (Goicolea et al., 2010).

De dubbele standaarden worden versterkt in de hoofden van vrouwen door blijvende zorgen over de negatieve gedachten van hun partner en reacties als ze zouden besluiten de voorgeschreven conventionele methode te verbreken.

De studie onthult ook dat het weigeren van geslachtsgemeenschap een complex en
moeilijke taak voor vrouwen in Cuenca is. Vrouwen vertrouwden dat ze voldeden aan de seksuele verzoeken van hun partners om te vermijden dat er moeilijkheden in de relatie kwamen.

Vrouwen zeiden dat alleen een langere duur van een relatie hen in staat stelde zelfverzekerd genoeg te zijn om het initiatief om geslachtsgemeenschap te hebben,te nemen evenals om te kunnen praten met de partner over diens seksuele verleden.

Op deze manier is dit gebrek aan SA (vooral aan het begin van een relatie) een belangrijke
bedreiging voor de reproductieve en seksuele gezondheid van zowel jonge vrouwen en mannen die aan het begin staan ​​van het opbouwen van een seksleven.

Bronnen

Correspondence should be addressed to Silvia López-Alvarado, Faculty of Psychology, University of Cuenca, Av. 12 de Abril and Agustín Cueva, Cuenca-Ecuador. E-mail: silvia.lopez@ucuenca.edu.ec

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge